Türk Dili ve Edebiyatı 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki metinlerden hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır?

 • Akakiy Akakiyeviç hiçbir eğlenceye kendisini kaptırmazdı. Hiç kimse onu bir gece toplantısında gördüğünü söyleyemezdi. Kana kana yazı yazdıktan sonra yatağa yatar, yarını düşünerek gülümserdi.
 • Odanın köşesinde lamba güzel güzel yanıyor, ışığına bürünen eşyaların manzarası da bayramı hatırlatıyordu. Her şeyde bir ılıklık hissediliyordu; hâlbuki zavallı memura her şey soğuk, düzensiz geliyordu.
 • Elimdeki fincandan bir yudum çay daha içtim; bu ilk içtiğimin aynı idi; bir üçüncü yudum daha içtim ve bu sefer, ikinci yudumdan aldığım tadı bulamadım. Artık devam etmemeliydim çünkü içtikçe içtiğim çayın hassası azalıyordu.
 • Kalbinin derinliklerinde, o, bir hadise daha bekliyordu. Umutsuz kalmış gemiciler gibi yaslı gözlerini hayatının ıssızlığı üzerinde gezdiriyor, sisli ufuklarda beyaz bir yelken araştırıyordu.
Soru 2

Yolu kesen bir derede, atların nalları gümüş renkli ıslak taşlara sürtünerek ses çıkardı ve hayvanlar yavaşladı. Danyar, kamçısını şaklattı ve türkü söylemeye başladı. Şüphesiz güzel sesi vardı Danyar’ın… İlerimizde bir açıklık göründü. Orada boğaz bitiyor, geniş vadiye çıkıyorduk. Hafif bir rüzgâr esiyordu.
Bu metinde romanın yapı unsurlarından hangisi yoktur?

 • Yer
 • Zaman
 • Olay
 • Kişi
Soru 3

Etrafıma bakıyorum. Gözümün alabildiğince bir kumsaldayım. Kumlar da kazan gibi kaynıyor, sıcak mı sıcak. Arkamda sıra sıra Hindistan cevizi ağaçları. Kimi yerinden sökülmüş, kimi kırılmış. Tayfunun gelip geçtiğini bu ağaçlardan başka belli edecek hiçbir alamet yok.
Bu metinde verilen altı çizili sözcüklerden hangisi zamirdir?

 • Gözümün
 • Kumlar
 • Kimi
 • Tayfunun
Soru 4

Çorum, 6 Ekim 1942
Canım Ağabeyim,
Dün İskilip’ten döndüm. Filmleri, dergileri ve mektubunu buldum. Henüz terhis olmadığını anlayınca müthiş bir hüzün çöktü.
Bugünlerde çok kararsız bir hâldeyim. Bundan çok şikâyetçiyim. En ufak bir şeye karar vermek için buram buram terliyorum. Daha uzun yazamayacağım.
En kısa zamanda görüşmek dileğiyle.
Kardeşin İsmet
Bu metin aşağıdaki türlerden hangisine örnek olabilir?

 • Mektup
 • Hikâye
 • Roman
 • Biyografi
Soru 5

Sahne oyunlarında konuşanların birbirlerine söyledikleri sözlerden her birine _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Aksiyon
 • Replik
 • Skeç
 • Kulis
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir?

 • Erdem ve ahlaka değer verilir.
 • Konularını tarih ve mitolojiden alır.
 • Karakterler halkın her kesiminden olabilir.
 • Üç birlik kuralına uyulur.
Soru 7

Yeşillikler(I) bir anda sarardı, ertesi sene gürbüz ağaçlar kupkuru(II) bir iskelet hâline geldi. Bahar bir hazan gibi girdi ve kimse baharın geldiğini anlayamadı. İri boylu otlar(III) cüceleşti, cılızlaştı. Nihayet(IV) kayboldu.
Bu metinde numaralandırılmış sözcüklerden hangisi zarftır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 8

Aşağıdaki eserlerden hangisi Turgut Özakman’a aittir?

 • Cimri
 • Şu Çılgın Türkler
 • Vatan yahut Silistre
 • Hürrem Sultan
Soru 9

Kaleme, kâğıda ilgisi çok erken yaş larda başlayan Ömer’i dört yaşında iken mahalle mektebine verirler. Daha üç yaşında olmasına rağmen yalnız kâğıt ve kurşun kalemle oynadığını gören bir kadın hoca Ömer’in annesine “Maşallah çocuğun hevesi var, bana yollasanız da okutmaya başlasam.” der. İşte böyle bir teklifle Ömer, dört yaşında mektebe başlar.
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?

 • Mektup
 • Günlük
 • Makale
 • Biyografi
Soru 10

Divan edebiyatında, kişilerin biyografisini çeşitli yönleri ile ele alan eserlerdir. Mensur yazılmakla birlikte içlerinde manzum kısımlar da yer alabilir. Bu eserler günümüz edebiyat tarihlerinin ve şiir antolojilerinin yerini tutmaktadır.
Bu metinde sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • tezkire
 • Mektup
 • Günlük
 • Otobiyografi
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

 • Üniversitenin 3’cü sınıfındayken okulu bırakmaya karar verdi.
 • TÜBİTAK’a verdiği proje, adının kısa sürede duyulmasını sağladı.
 • Sokakta karşılaştığı lise arkadaşıyla ayaküstü anılarından söz ettiler.
 • Evin her yeri ilgi çekiciydi: duvardaki tablolar, seçilen mobilyalar,yemek takımının rengi…
Soru 12

Bütün gece yatakta döndü durdu ( )bir türlü uyku tutmadı. Kitap sandığı nın başına oturdu ( ) Onlara ne kadar yakındı! Her kitapta onun düşüncelerinden bir şeyler ( ) Kitapların her birinde, notlar, açıklamalar… Yahut kıymetli bulduğu satırların altlarındaki çizgiler…
Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • ( ; ) ( . ) ( … )
 • ( , ) ( ! ) ( , )
 • ( , ) ( . ) ( … )
 • ( ; ) ( ! ) ( ? )
Soru 13

İsim soylu sözcüklerin yüklem görevinde kullanılmalarını sağlayan eklere ek-fiil denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiil kullanılmıştır?

 • Anlamadığım konuyu öğretmenime soracağım.
 • Masanın üstündeki menekşenin rengi çok güzeldi.
 • Çocukluğumdan beri bu mağazada çalışıyorum.
 • Bütün gece arkadaşıyla sohbet etti.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi gereklilik kipiyle çekimlenmiştir?

 • Fabrika düdükleri ile sabah karanlığında yollara düşmeyeceğim.
 • Adam sağına soluna bakmaktan yoruldu.
 • Boğaz vapurları tatlı bir sabah uykusuna dalmıştı.
 • Kitap yayımlayanlar eleştirilere hazırlıklı olmalı.
Soru 15

• Türk edebiyatındaki ilk örneği Bakî’nin Şikâyetnamesi’dir.
• Bağımsız bir tür olarak Tanzimat Dönemi’nde ortaya çıkmıştır.
• Özel mektuplar ve elektronik mektuplar olmak üzere ikiye ayrılır.
“Mektup” ile ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – D – Y
 • Y – D – D
 • D – Y – Y
 • D – Y – D
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun özelliklerinden değildir?

 • Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konu tartışılır.
 • Amaç bir konuda dinleyicileri bilgilendirmektir.
 • Sonunda bir bildiri yayımlanır.
 • Süresi konuya göre ayarlanır.
Soru 17

17 Nisan Cuma
Baktım, çocuklar uçurtma uçuruyor. Her yıl, ilkyaz aylarında uçurtma gördüm mü bir üzüntü duyarım içimde, ağlamaklı olurum. Ben uçurtma uçurmadım ki! Çocukluğumda pek isterdim, o renk renk kâğıtlardan yapılmış uçurtmaların havalanmasına içimi çekerek bakardım.
22 Eylül Salı
Kaç gündür ne yazdım ne de kitap okuyabildim. Dün döndüm Ankara’ya, İstanbul’daydım. Orada doğmuşum, orada büyüdüm ama sevmem o şehri.
Bu metin aşağıdaki türlerden hangisine örnek olabilir?

 • Mektup
 • Biyografi
 • Roman
 • Günlük
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil vardır?

 • O sırada Neriman, Şinasi’nin yü züne bakmadan yürüyüvermişti.
 • Eskiden Sakarya bu köprünün altından akarmış.
 • Onlara bu işin nasıl yapılacağını anlatıyordu.
 • Edebiyat eğitici yönü olan bir sanat dalıdır.
Soru 19

Yüklemi edilgen fiil olan cümlelerde işi yapan belli değildir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili edilgendir?

 • Öğrenciler ödevlerini yapmamışlar.
 • Babam yarın İstanbul’a gidiyor.
 • Ateşi yakmak için kibrit arıyordu.
 • Sınav sonuçları geçen hafta ilan edildi.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi blog türü nün özelliklerinden değildir?

 • Üslup, içerik ve tasarım kişiden kişiye değişmez.
 • Yazar, gönderilerini gelen yorumlara göre şekillendirir.
 • Güncel konular üzerine yayımlanır.
 • Şirket bloglarında resmî, günlük bloglarda ise samimi bir dil kullanılır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCABCDBDAACBDACDADA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

4 kişi oy kullandı
Online Testler