Türk Dili ve Edebiyatı 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

• İpli, el, araba, parmak, iskemle gibi türleri vardır.
• Anadolu’da korçak, kudurcuk, kaburcuk, koğurcak gibi isimlerle yaşar.
• Türk oyununda iki tane başkahramanı bulunmaktadır. Bunlar İbiş ve İhtiyar’dır.
Özellikleri verilen geleneksel Türk halk tiyatrosu türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Meddah
 • Kukla
 • Karagöz
 • Orta oyunu
Soru 2

Geleneksel Türk halk tiyatrosundaki Pişekâr, Karagöz oyunundaki hangi kahramana benzemektedir?

 • Hacivat
 • Zenne
 • Arnavut
 • Tuzsuz Deli Bekir
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre olumsuzdur?

 • Patika yolda kısa bir yürüyüş yaptık.
 • Kardeşim üç dilim pasta yemiş.
 • Çayına şeker istemedi.
 • İzmir’e uçakla gideceğim.
Soru 4

Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Vatan yahut Silistre – Namık Kemal
 • Duhter-i Hindu – Abdülhak Hamit Tarhan
 • Zavallı Çocuk – İbrahim Şinasi
 • Çok Bilen Çok Yanılır – Recaizâde Mahmut Ekrem
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi fiildir?

 • Karşımdaki yirmi beş yaşlarında genç bir adamdı.
 • İşte bu, gençken kıyısında oturup huzur dolduğumuz engin deniz.
 • Bize haberi ulaştırmak için arkamızdan koştuğundan nefes nefeseydi.
 • Ansızın uyandığında daha güneş doğmamıştı.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir cümle değildir?

 • Ertesi gün buluşmak için sözleş tikten sonra vedalaştılar.
 • Evin hanımı haberi aldığında yü zünde güller açmış.
 • Gözleri; uçsuz bucaksız, derin okyanuslara benziyordu.
 • Onu ne kadar çok sevdiğini söyleyememişti şimdi uzaklarda olan babasına.
Soru 7

Yanlış geleneklerin eleştirildiği, Batılı anlamdaki ilk tiyatro oyunumuz ________
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Şair Evlenmesi’dir.
 • Akif Bey’dir.
 • İçli Kız’dır.
 • Kokana Yatıyor’dur.
Soru 8

Birden çok yargıyı, düşünce ve iste ği bildiren cümlelere birleşik cümle denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapısına göre birleşik cümle değildir?

 • Geziden dönen öğrenciler çok eğlendiklerini söyledi.
 • Annesi telefonda oğluna “Eve sakın geç kalma!” diye tembihlemiş.
 • Kızı doğduğundan beri gözü baş kasını görmüyor.
 • Çiçekçiden annesine rengârenk güller alacakmış.
Soru 9

Çocukluğumda bir arife günü Eyüp Türbesi’nde içimi dolduran derin heyecan ve garip huşu yine ortaya çıkmıştı. O sabah sekiz tane kınalı kocaman koyunun ahırdan melemeleri işitiliyordu. Bahçenin bir köşesinde derin bir çukur kazılmış, büyükbabam kollarını sıvamış kurbanları kesmeye hazırlanıyordu. Her koyunun kimin için kesildiğini anlattı: “Bu Kemal’in, bu Refet’in ruhu için, şu senin.”
Bu metin aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?

 • Haber yazısına
 • Destana
 • Gazete reklamına
 • Anıya
Soru 10

• Anılar yaşandığı dönemi yansıtan bir belge niteliği taşır.
• Türk edebiyatında ilk anı örneği Divanü Lügati’t Türk’tür.
• Anı türü “anı portre” ve “düz anı” olmak üzere iki grupta toplanır.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – Y
 • D – Y – D
 • Y – D – Y
 • Y – Y – D
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?

 • Lise öğrencisiyken âşık atışmalarını dinleme fırsatı bulmuştum.
 • Atalarımız aşağı yukarı tam dört yüz yıl önce buraya yerleşmiş.
 • Bu eser, yurt dışındaki yüz milyonlarca insana Türk edebiyatını tanıttı.
 • Yaz böceği zayıf asma dallarının birinde sanki feryat ediyor.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi haberi oluşturan unsurlardan (5N – 1K kuralı) değildir?

 • Kim
 • Ne zaman
 • Kaçıncı
 • Nerede
Soru 13

Bilinçsizce kullanılan sanayi tipi aletler ölüme hatta yaralanmalara neden olabilir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

 • “ölüme” ve “yaralanmalara” ifadelerinin yerini değiştirmek
 • “sanayi tipi” ifadesini cümleden atmak
 • “Bilinçsizce kullanılan” ifadesini cümleden çıkarmak
 • “neden olabilir” yerine “yol açabilir” ifadesini getirmek
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Batı kültürü etkisinde gelişen Türk edebiyatının dönemlerinden değildir?

 • Divan edebiyatı
 • Millî Edebiyat
 • Fecriâti
 • Servetifünun
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi reklam metinlerinin oluşturulmasındaki temel ilkelerdendir?

 • Anlaşılırlık
 • Öznellik
 • Soyutluk
 • Eleştirellik
Soru 16

Batı’da da şiir hem bir yetenek hem de sabırlı bir bilgi işi olarak anlatılagelmiştir. Bazı edebî anlayışlar daha çok ilhama bazıları daha çok zekâ gücüne önem vermişlerse de şair hepsinde bilen, arayan, bulan hele dilin doğrusu yanlışı kendinden sorulan adamdır. Batı’da sanatkârların en şuurlusu, işini en bile bile yapan, tesadüfe en az pay bırakan şairdir diyebilirim.
Bu parçanın aşağıdaki öğretici metinlerin hangisinden alınmış olabilir?

 • Anı
 • haber
 • Deneme
 • Tutanak
Soru 17

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü deneme değildir?

 • Karalama Defteri
 • Mai ve Siyah
 • Bize Göre
 • Bu Ülke
Soru 18

Yeni ressamlar geçmişi yok saymak şöyle dursun ona her zamankinden daha fazla başvuruyorlar. Eski ressam için geçmiş çok defa kendi ustasından ibaretken yeni ressam bütün insanlığın geçmişini, mağara devrinden bu yana, kendi geçmişi biliyor. Hiçbir devirde resmin geçmişi ressamların önüne bugünkü kadar cömertlikle serilmemiş ve eserlerine girmemiştir.
Bir denemeden alınan bu metinde aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

 • Öyküleme
 • Betimleme
 • Karşılaştırma
 • Sayısal verilerden faydalanma
Soru 19

Aşağıdaki reklam türlerinden hangisi diğerlerine göre daha etkilidir?

 • Televizyon
 • Gazete
 • Radyo
 • Dergi
Soru 20

AYŞE : Gece mi çıkacaksın yola?
AHMET : Evet, bu gece…
AYŞE : Geriye dönecek misin?
AHMET : Bilmem, belki bir gün…
Bu diyalogda Ahmet’in kurduğu cümleler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Kurallı cümle
 • Eksiltili cümle
 • Devrik cümle
 • Soru cümlesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACCDDADDBBCAAACBCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

18 kişi oy kullandı
Online Testler