Türk Edebiyatı 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Her gün bu kadar güzel mi deniz?
Böyle mi görünür gökyüzü her zaman?
Her zaman güzel mi bu kadar,
Bu eşya, bu pencere?

Bu dizelerin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aile sevgisi
 • Gurbet acısı
 • Yaşama sevinci
 • Memleket özlemi
Soru 2

Nuran’ın gitmesiyle zihnî hayatı durmuş gibiydi. Sanki genç kadın bu mazi rüyasının bütün canlı ve güzel taraflarını beraberinde götürmüş, yerinde tıpkı Mümtaz’ın hayatı gibi bir kül yığını bırakmıştı. O kadar dikkatle hazırladığı, beraberinde yaşadığı kahramanlar, bir daha dirilmelerine imkân olmayan gölgeler, sıska ve cansız kuklalar olmuşlardı.
Bu parçanınya göre edebiyatın hangi bilim dalıyla ilişkisi olduğu söylenebilir?

 • Tarih
 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Biyoloji
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatımın özelliklerinden değildir?

 • Ses tonu, vurgu, tonlama gibi unsurlara yer verilir.
 • Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine uyulur.
 • Kısa ve devrik cümlelerle sözün gücü arttırılır.
 • Dinlenilen konunun bire bir tekrar edilme olanağı yoktur.
Soru 4

Rüya gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle Her anını, her rengini, her şi’irini hazdan Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle! Bir gün, bir uzak hatıra özlersen o yazdan
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Bilimsel metinlere örnek teşkil etmektedir.
 • Duygular dile getirilirken benzetmelerden faydalanılmıştır.
 • Kelimeler yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılmıştır.
 • İnsanların duygu, düşünce ve hayal dünyasını zenginleştirmektedir.
Soru 5

Dağlar ile taşlar ile
Çağırayım Mevlâm seni
Seherlerde kuşlar ile
Çağırayım Mevlâm seni
Bu dörtlük Türk şiirinde hangi geleneğe ait olabilir?

 • Millî edebiyat şiiri
 • Tanzimat şiiri
 • Divan şiiri
 • Tasavvuf Şiiri
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nazım biçimlerinden biridir?

 • Koşma
 • Mâni
 • Türkü
 • Mesnevi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi fonetik (işitsel) sanatlardandır?

 • Heykel
 • Resim
 • Edebiyat
 • Mimari
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya dayalı edebî metinlerden değildir?

 • Roman
 • Dram
 • Hikâye
 • Destan
Soru 9

Bugün Boğaz masmavi, gür ve koyu yeşil. Yamaçlar çıldırmış renklerle bezenmiş. Aydınlık kimi kez bir tarafa, kimi kez öbür tarafa sıçrıyor. Alçak boylu, tüylü ılgınlar, erguvanların eksik bıraktığı etekleri dolduruyor uçuk pembe rengiyle.
Bu parçanınyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Betimleyici anlatımdan yararlanılmıştır.
 • Anlatımda nesnel bir tavır sergilenmiştir.
 • Görme duyusuna ait ayrıntılara yer verilmiştir.
 • Kişileştirmeye başvurulmuştur.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinde hece ölçüsü kullanılmıştır?

 • Benim doğduğum köylerde
  Buğday tarlaları yoktu
  Dağıt saçlarını bebek
  Savur biraz
 • Sen durub raks idesen karşuna ben boynum egem
  İne zülfün koca sen sîm-beri döne döne
 • Uzun ince bir yoldayım
  Gidiyorum gündüz gece
  Bilmiyorum ne hâldeyim
  Gidiyorum gündüz gece
 • Sevgileri yarınlara bıraktınız
  Çekingen, tutuk, saygılı.
  Bütün yakınlarınız
  Sizi yanlış tanıdı
Soru 11

Aramızı kesti dumanlı dağlar
Tepesinden aşan yollar yücedir
Artıyor efkârım yine bu çağlar
Bilmiyorum nazlı yârim nicedir
Yukarıdaki dörtlük ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Ayrılık temasını dile getirmektedir.
 • Hece ölçüsü ile yazılmıştır.
 • Ek hâlinde redif vardır.
 • Sarma uyak örgüsü kullanılmıştır.
Soru 12

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı

Bu beyitte görülen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mübalağa (abartma)
 • Teşhis (kişileştirme)
 • Tezat (zıtlık)
 • İntak (konuşturma)
Soru 13

Herkesçe bilinen tarihî bir olayın, şahsın veya sözün hatırlatılması sanatına telmih denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde telmih sanatına yer verilmiştir?

 • Konuştun güneşi hatırlıyordum
  Gariptin yepyeni bir sesin vardı
  Bu ses öyle benim öyle yabancı
  Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı
 • Gönlünü Şirin’in aşkı sarınca
  Yol almış hayatın ufuklarınca
  O hızla dağları Ferhat yarınca
  Başlamış akmağa çoban çeşmesi
 • Altın kulelerden yine kuşlar
  Tekrârını ömrün eder îlân
  Kuşlar mıdır onlar ki her akşam
  Âlemlerimizden sefer eyler
 • Seni düşünürken
  Bir çakıl taşı ısınır içimde
  Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar
  Bir gelincik açılır ansızın
REKLAM
Soru 14

İncecikten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye
Deli gönül abdal olmuş
Gezer Elif Elif diye

Bu dörtlük Türk şiirinde hangi geleneğe ait olabilir?

 • Halk şiiri
 • Tanzimat şiiri
 • Divan şiiri
 • Fecriati şiiri
Soru 15

Yiğitler çağrışır yaman gün olur
Allah Allah derler yüksek ün olur
Çarha çarha döğüşicek hun olur
Hasmın arar koçlar meydan içinde

Bu dörtlük koşma türlerinden hangisine örnek olabilir?

 • Güzelleme
 • Taşlama
 • Koçaklama
 • Ağıt
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Tasavvuf şairlerinden değildir?

 • Pir Sultan Abdal
 • Yunus Emre
 • Karacaoğlan
 • Ahmet Yesevî
Soru 17

Gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü
Daha candan görürüm senden uzaklaşınca.
Sararırsın dönüşte görünce öksüzünü,
Bir gelinlik kız olur aşkım senin yaşınca.

Bu şiirin konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Epik
 • Lirik
 • Pastoral
 • Satirik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatının özelliklerinden değildir?

 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Hece ölçüsü kullanılır.
 • Ağır ve sanatlı bir dili vardır.
 • Sözlü bir edebiyattır.
Soru 19

Sabahtan kalktım da sütü pişirdim
Sütün köpüğünü yere taşırdım
Burçak tarlasında aklım şaşırdım

Aman ne zor imiş burçak yolması
Burçak tarlasında gelin olması

Bu dizeler şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

 • Kaside
 • Mesnevi
 • Gazel
 • Türkü
Soru 20

Perîşân-hâlin oldum sormadın hâl-i perîşânım
Gamından derde düştüm kılmadın tedbîr-i dermânım
Ne dersin rüzgârım böyle mi geçsin güzel hânım
Gözüm cânım efendim sevdiğim devletlü sultânım

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Toplumsal bir konu dile getirilmiştir.
 • Arapça, Farsça sözcükler kullanılmıştır.
 • Divan edebiyatına ait bir şiirdir.
 • Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBBADDCBBCDABACCBCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

5 kişi oy kullandı
Online Testler