Türk Edebiyatı 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerin hangisinde kahraman anlatıcı bakış açısı kullanılmıştır?

 • Yolu kesen bir dereden geçerken, atların nalları gümüş renkli ıslak taşlara sürtünerek ses çıkardı ve hayvanlar yavaşladı. Dereyi geçtikten sonra Danyar kamçısını şaklattı ve birdenbire türkü söylemeye başladı.
 • Giysi pazarına indim. Nasıl olursa olsun ceketimin altına giyecek bir şeyim bulunsun istiyor, pazardanbir yelek satın alırım diye düşünü yordum.
 • Çölde tuzağa düşen bir ceylanı ve bir güvercini kurtaran Mecnun; bundan sonra vahşi hayvanlarla birlikte dolaşır, kuşlar başında yuva yaparlar.
 • Yedigey devenin yanına geldiğizaman, Sabitcan’la yaptığı konuş manın etkisinden, kızgınlığından kurtulmuş değildi. Böyle bir durumla karşılaşacağını önceden anlamıştı zaten.
Soru 2

Ben, sanatı ve edebiyatı insan varlığının en kutsal yaratışlarından biri sayarım. Gerçek sanat eserlerinin de yarına kalmayı hedefleyen sanatçıların ellerinden çıkacağına inanıyorum. Zaten bana bu satırları yazdıran bu inanış oldu. Tabii yarını, geleceği masal sayanlar, günü gününe yaşamakla yetinenler, diledikleri gibi düşünüp yazarlar. Bu onların bileceği iştir.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anı
 • Biyografi
 • Makale
 • Deneme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi fıkranın özelliklerinden değildir?

 • Günlük olaylarla ilgili kişisel görüşler aktarılır.
 • Yalın bir dil ve samimi bir üslupla yazılır.
 • Düşünceler kısa ve öz bir şekilde dile getirilir.
 • Ele alınan düşüncenin kanıtlanması gerekir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden değildir?

 • Karagöz
 • Orta oyunu
 • Dram
 • Meddah
Soru 5

Battaniyesinin yarısı üzerinde, yarısı denizde, güverteye uzanmış.Göğsüne, başına, ayaklarına, kolları na kuşlar konmuş! Adamı uyandırdık. Utandı. Fakat ne bileyim; o bizden utandığı için biz daha beter utandık.Laf ve iş olsun diye suyumuz olmadığı için geldiğimizi söyledik. Teknedeki varilin suyunu denize boşaltıp Ahmet’ten su aldık.
Bu metinde öykü ögelerinden hangisine yer verilmemiştir?

 • Zaman
 • Yer
 • Kişi
 • Olay
REKLAM
Soru 6

Şüphesiz yalnızlık fena bir şeydir. Ama eğer yalnız kalmak bir kaderin icabı ise ona karşı da tedbirli olmaya mecbur değil miyiz? Bu gençlik günleri böyle sürüp gitmez. Bir gün siz de yaşlanacak ve yaşlandıkça yalnız kalacaksınız. O zaman boş vakitlerinizi doldurmakta büyük zorluk çekeceksiniz.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Makale
 • Deneme
 • Gezi yazısı
 • Anı
Soru 7

Romancı da şair de iç içe giren geç mişin özlemi ile geleceğin umudunu kişi olarak, toplum olarak bütün yoğunluğu ile yaşamakta, yazdığını bu iç yaşayışın etkisi altında yazmaktadır. Yaşadığı güzel bir anı ebedileştirmeyi, birbirine benzer günlerin renksizliğinden kurtulmayı, geçmiş güzel günleri daha da güzelleştirmeyi amaçlar. Özlemini taşıdığı bir dünya canlandırmak, onu bütün insanlarla paylaşmak, içindeki ağırlıkları atmak için yazar.
Bu parçanında yazı yazmakla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Gündelik hayatın monotonluğundan kurtardığına
 • Sosyal aksaklıkları düzelttiğine
 • Geçmişi daha değerli kıldığına
 • Yaşanılan anları ölümsüzleştirdiğine
Soru 8

Âmine Hatun Muhammed anesi
Ol sedeften doğdu ol dür dânesi

Ol gice kim doğdu Hayrü’l-Beşer
Anesi anda neler gördü neler

Bu dizeler aşağıdaki mesnevi türlerinden hangisine ait olabilir?

 • Şehrengiz mesnevi
 • Aşk hikâyeleri mesnevisi
 • Dinî-tasavvufi mesnevi
 • Cenk destanları mesnevisi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metin türlerinden değildir?

 • Eleştiri
 • Masal
 • Destan
 • Hikâye
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi doğal destandır?

 • Alp Er Tunga
 • Kurtarılmış Kudüs
 • Kaybolmuş Cennet
 • Üç Şehitler
Soru 11

Bu eserde bölümler, zaman dilimlerini işaret etmektedir. Daha değişik bir ifadeyle, birbirinden rakamla ayrılan her bölüm, ayrı bir zaman diliminde vuku bulan hadiselerin ve bu hadiseler çevresinde yapılan tahlillerin anlatılmasına tahsis edilmiştir. Ancak yazarın tahlillerinde başarılı olduğunu söylemek zordur.
Bu parçanınnın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anı
 • Gezi yazısı
 • Mektup
 • Eleştiri
Soru 12

Adı üstünde, Deli Mahmut demişler, davranıp susturdu herkesi, uzaklaştırdı Garip’in yamacından. “Hele oturun boş bulduğunuz yere, sesinizi soluğunuzu tutun da ağzında kalan diline vursun, diyeceğini bitirsin âşık.” diye bağırdı. Bıraktığı yerden başladı Garip:

Bir ulu çay vardır ortadan akar Güzelleri her gün bağlara çıkar Âşıklar bağrını odlara yakar Ötüşür bülbülü, gülü Tebriz’in

Söz bitti, saz asıldı, duyan duymayan parmak ısırdı, alkış tuttu Garip’e.

Bu parçanınya bakılarak Âşık Garip hikâyesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Nazım ve nesir karışık söylendiği
 • Müzik eşliğinde anlatıldığı
 • Öğretici bir metin olduğu
 • Sade ve akıcı bir dil kullanıldığı
Soru 13

• Oyuncunun oyun gereği kullandığı eşyalar
• Oyuncunun sahnede canlandırdığı kişilik
• Unutulan sözleri oyuncuya fısıldayan kişi
Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

 • Figüran
 • Aksesuar
 • Rol
 • Suflör
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat akımlarına göre roman türlerinden değildir?

 • Romantik
 • Natüralist
 • Polisiye
 • Realist
Soru 15

I. Olaylar serim, düğüm ve çözüm bölümlerine uygun olarak anlatılır.
II. Duygu, düşünce ve hayaller ön plandadır.
III. Bu tarz öykü Anton Çehov tarafından başlatılmıştır.
IV. Ömer Seyfettin edebiyatımızda bu türün en bilinen temsilcilerindendir.
Numaralanmış özelliklerden hangileri olay öyküsü için söylenebilir?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 16

Bebekle oynar gibi seve seve, sevine sevine Munise’yi süsledim. Küçük kıza, bir el aynası içinde kendisini gösterdiğim vakit, sevinçten kıpkırmızı oldu. Pembe bir kurdele ile iki yandan örülmüş saçlarına, lacivert yünlüden kısa entarisine, uzun siyah çoraplarına, bir yabancı seyreder gibi korka korka bakıyordu. Sonradan anladığıma göre, Munise’nin süsü günlerce Zeyniler köyünde dedikodu malzemesi olmuş.
Bu parçanından hareketle metnin ait olduğu döneme ilişkin aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Siyasi yapı
 • Askerî yapı
 • Toplumsal yapı
 • Ekonomik yapı
Soru 17

İlk defa yazı kullandığı kabul edilen Sümerler pişmiş kilden yaptıkları tabletlere çivi yazısıyla duygu, düşünce, hayal ve bilgilerini kaydetmişler; düzenli okullarda yazmayı ve okumayı öğretmişlerdir. Sümerlerden, Babillilerden ve Asurlulardan kalma on binlerce tabletlik kütüphaneler 19. ve 20. yüzyılda bulunmuş; onlar sayesinde Mezopotamya’nın yüksek medeniyeti bugünün insanları tarafından öğrenilmiştir.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Makale
 • Deneme
 • Fıkra
 • Mektup
Soru 18

Bir varmış, bir yokmuş; vaktin zamanında fakir bir değirmenci varmış. Bu değirmencinin de beş altı tane tavuğu varmış. Bu tavuklara da bir tilki dadanmış, günde gelir bir tanesini boğar atarmış. Değirmenci bir gün belindeki kayışını çıkarmış, tilkiyi beklemeye başlamış. Tilki damdan atlayınca hemen kayışı boğazına geçirivermiş. Tilki dile gelmiş: “Etme tutma değirmenci dayı, sen beni öldürme; ben seni zengin edeceğim.”
Bu metin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Tekerlemeye yer verilmiştir.
 • Olayın geçtiği zaman bellidir.
 • Kişileştirme yapılmıştır.
 • Olağanüstü bir olay anlatılmaktadır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hikâye (öykü) türünde eser vermiştir?

 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Orhan Veli Kanık
 • Tevfik Fikret
 • Ömer Seyfettin
Soru 20

Yılın yaklaşık 150 günü karla örtülü,Türkiye’nin en yüksek ve en so ğuk illerinden Erzurum’da bulunan Palandöken, Doğu’nun en popüler kayak merkezi. Uzunlukları toplamda 28 km olan 21 pistin yer aldığı merkezde, yüksek irtifa, kaliteli kar ve uzun kış mevsimi sınırsız bir kayak keyfi sunuyor.
Bu metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deneme
 • Gezi yazısı
 • Fıkra
 • Sohbet
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDDCABBCAADCACBCABDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler