Türk Edebiyatı 5 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir edebî eser incelenirken yazarın ruh hâlini anlayabilmek için _________ biliminden; eserin yazıldığı dönemin toplumsal şartları, askerî ve siyasigelişmelerini kavrayabilmek için ve _________ bilimlerinden faydalanmak gerekir.
Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • Arkeoloji
 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Tarih
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın Birinci Dönemi’nde şiirde ağırlıklı olarak ele alınan temalardan değildir?

 • Hak
 • Aşk
 • Eşitlik
 • Adalet
Soru 3

Tanzimat edebiyatının başlangıcı olarak kabul edilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlk özel gazetenin çıkarılması
 • Batılı tarzda okulların açılması
 • Yabancı ülkelere elçiler gönderilmesi
 • Gülhane Hattı Hümâyûnu’nun okunması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde edebiyatımıza giren türlerden değildir?

 • Makale
 • Deneme
 • Eleştiri
 • Şiir
Soru 5

Türkçeye ilk çevrilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

 • Robenson Cruzoe
 • Monte Kristo
 • Telemak
 • Sefiller
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın İkinci Dönemi’nin özelliklerinden değildir?

 • Toplumsal temalar kullanılmaya başlanmıştır.
 • Dilde sadeleşme çabaları bırakılmıştır.
 • Romantizmden realizme geçilmiştir.
 • “Sanat sanat içindir.” anlayışı hâkim olmuştur.
Soru 7

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Tanzimat’ın Birinci Dönem temsilcilerindendir?

 • Recaizâde Mahmut Ekrem
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Cenap Şehabettin
 • Namık Kemal
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İbrahimŞinasi’nin Türk edebiyatında ger çekleştirdiklerinden değildir?

 • İlk makalenin yazılması
 • İlk tiyatronun yazılması
 • İlk edebî romanın kaleme alınması
 • İlk kez noktalama işaretlerinin kullanılması
Soru 9

Doğu edebiyatını çok iyi öğrenmiştir. Ahmet Mithat Efendi ile tanıştıktan sonra Batı edebiyatını öğrenmiş ve Fransız sanatçılardan çeviriler yapmıştır. Yeni anlayışla şiirler yazmaklabirlikte eskiye daha çok bağlı kalmış tır. Eserlerinden bazıları Ateş-pare, Füruzan ve Demdeme’dir.
Bu metinde sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muallim Naci
 • Şemsettin Sami
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
Soru 10

Bed-asla necabet mi verir hiç üniforma
Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir

Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdîr
Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Nazım birimi beyittir.
 • Ölçü ve kafiye kullanılmamıştır.
 • Toplumsal bir konu dile getirilmiştir.
 • Tanzimat’ın Birinci Dönemi’nin özelliklerini taşır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in eserlerinden biridir?

 • Küçük Şeyler
 • Şerare
 • Vatan yahut Silistre
 • Talim-i Edebiyat
Soru 12

Tanzimat Dönemi Edebiyatı hikâye ve roman yazarlarındandır.Eserlerinde gerçek yaşamda karşıla şılabilecek olayları ele alır; gereksiz tasvirlerden kaçınır, romantizmden realizme geçiş açıkça görülür. Sergüzeşt adlı romanı Türk edebiyatında kölelik ve insan ticareti üzerine yazılmış en ünlü eserlerden biridir.
Bu metinde sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Mithat Efendi
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
 • Muallim Naci
 • Samipaşazâde Sezai
Soru 13

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi terkibi bent nazım şeklinin Tanzimat Dönemi’ndeki en bilinen temsilcisidir?

 • Muallim Naci
 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
REKLAM
Soru 14

Mahv eder kendini bülbül bile hürriyyet için
Çekilir mi bu belâ âlem-i pür-mihnet için
Dîn için Devlet için can çekişen millet için
Azme hâil mi olurmuş bu çürük ten kafesi

Namık Kemal’e ait olan bu dörtlüğün konusu nedir?

 • Ayrılık hüznü
 • Memleket hasreti
 • Vatan sevgisi
 • Yalnızlık acısı
Soru 15

Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir edebî türde yazılmıştır?

 • Zavallı Çocuk
 • Vatan yahut Silistre
 • Şair Evlenmesi
 • Araba Sevdası
Soru 16

Romantizm akımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Öncüsü Fransız yazar Victor Hugo’dur.
 • Kurallara sıkı sıkıya bağlı kalınır.
 • Klasisizme tepki olarak doğmuştur.
 • Akıl ve sağduyu yerine duygu ve hayaller ön plandadır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde Batı’dan yapılan ilk şiir tercümelerinin toplandığı eserdir?

 • Cezmi
 • Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
 • Tercüme-i Manzume
 • Şair Evlenmesi
Soru 18

Bir vezirin oğlu olan Bihruz Bey Batılı bir yaşama özenen, mirasyedi bir gençtir. Çamlıca’da Periveş adında güzel bir kız görür ve ondan çok etkilenir. Yüksek bir aileden geldiğini sandığı Periveş’in izini kaybeder. Sonra kızı bulur ancak kızın zannettiği gibi biri olmadığını anlar ve karşısında komik duruma düşer.
Bu metinde sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • İntibah
 • Araba Sevdası
 • Cezmi
 • Küçük Şeyler
Soru 19

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi roman türünde eser yazmamıştır?

 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
 • Ahmet Mithat Efendi
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi “İntibah” adlı romanın özelliklerinden biridir?

 • Şemsettin Sami tarafından kaleme alınmıştır.
 • Türk edebiyatındaki ilk edebî romandır.
 • Realizm akımının tesiriyle yazılmıştır.
 • Millî Edebiyat Dönemi’ne aittir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABADCADCABCDBCDBCBAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

5 kişi oy kullandı
Online Testler