Türk Edebiyatı 5 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

Bir edebî eser incelenirken yazarın ruh hâlini anlayabilmek için _________ biliminden; eserin yazıldığı dönemin toplumsal şartları, askerî ve siyasigelişmelerini kavrayabilmek için ve _________ bilimlerinden faydalanmak gerekir.
Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • Arkeoloji
 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Tarih
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın Birinci Dönemi’nde şiirde ağırlıklı olarak ele alınan temalardan değildir?

 • Hak
 • Aşk
 • Eşitlik
 • Adalet
SORU 3

Tanzimat edebiyatının başlangıcı olarak kabul edilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlk özel gazetenin çıkarılması
 • Batılı tarzda okulların açılması
 • Yabancı ülkelere elçiler gönderilmesi
 • Gülhane Hattı Hümâyûnu’nun okunması
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde edebiyatımıza giren türlerden değildir?

 • Makale
 • Deneme
 • Eleştiri
 • Şiir
SORU 5

Türkçeye ilk çevrilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

 • Robenson Cruzoe
 • Monte Kristo
 • Telemak
 • Sefiller
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın İkinci Dönemi’nin özelliklerinden değildir?

 • Toplumsal temalar kullanılmaya başlanmıştır.
 • Dilde sadeleşme çabaları bırakılmıştır.
 • Romantizmden realizme geçilmiştir.
 • “Sanat sanat içindir.” anlayışı hâkim olmuştur.
SORU 7

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Tanzimat’ın Birinci Dönem temsilcilerindendir?

 • Recaizâde Mahmut Ekrem
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Cenap Şehabettin
 • Namık Kemal
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi İbrahimŞinasi’nin Türk edebiyatında ger çekleştirdiklerinden değildir?

 • İlk makalenin yazılması
 • İlk tiyatronun yazılması
 • İlk edebî romanın kaleme alınması
 • İlk kez noktalama işaretlerinin kullanılması
SORU 9

Doğu edebiyatını çok iyi öğrenmiştir. Ahmet Mithat Efendi ile tanıştıktan sonra Batı edebiyatını öğrenmiş ve Fransız sanatçılardan çeviriler yapmıştır. Yeni anlayışla şiirler yazmaklabirlikte eskiye daha çok bağlı kalmış tır. Eserlerinden bazıları Ateş-pare, Füruzan ve Demdeme’dir.
Bu metinde sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muallim Naci
 • Şemsettin Sami
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
SORU 10

Bed-asla necabet mi verir hiç üniforma
Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir

Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdîr
Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Nazım birimi beyittir.
 • Ölçü ve kafiye kullanılmamıştır.
 • Toplumsal bir konu dile getirilmiştir.
 • Tanzimat’ın Birinci Dönemi’nin özelliklerini taşır.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in eserlerinden biridir?

 • Küçük Şeyler
 • Şerare
 • Vatan yahut Silistre
 • Talim-i Edebiyat
SORU 12

Tanzimat Dönemi Edebiyatı hikâye ve roman yazarlarındandır.Eserlerinde gerçek yaşamda karşıla şılabilecek olayları ele alır; gereksiz tasvirlerden kaçınır, romantizmden realizme geçiş açıkça görülür. Sergüzeşt adlı romanı Türk edebiyatında kölelik ve insan ticareti üzerine yazılmış en ünlü eserlerden biridir.
Bu metinde sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Mithat Efendi
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
 • Muallim Naci
 • Samipaşazâde Sezai
SORU 13

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi terkibi bent nazım şeklinin Tanzimat Dönemi’ndeki en bilinen temsilcisidir?

 • Muallim Naci
 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
SORU 14

Mahv eder kendini bülbül bile hürriyyet için
Çekilir mi bu belâ âlem-i pür-mihnet için
Dîn için Devlet için can çekişen millet için
Azme hâil mi olurmuş bu çürük ten kafesi

Namık Kemal’e ait olan bu dörtlüğün konusu nedir?

 • Ayrılık hüznü
 • Memleket hasreti
 • Vatan sevgisi
 • Yalnızlık acısı
SORU 15

Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir edebî türde yazılmıştır?

 • Zavallı Çocuk
 • Vatan yahut Silistre
 • Şair Evlenmesi
 • Araba Sevdası
SORU 16

Romantizm akımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Öncüsü Fransız yazar Victor Hugo’dur.
 • Kurallara sıkı sıkıya bağlı kalınır.
 • Klasisizme tepki olarak doğmuştur.
 • Akıl ve sağduyu yerine duygu ve hayaller ön plandadır.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde Batı’dan yapılan ilk şiir tercümelerinin toplandığı eserdir?

 • Cezmi
 • Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
 • Tercüme-i Manzume
 • Şair Evlenmesi
SORU R
SORU 18

Bir vezirin oğlu olan Bihruz Bey Batılı bir yaşama özenen, mirasyedi bir gençtir. Çamlıca’da Periveş adında güzel bir kız görür ve ondan çok etkilenir. Yüksek bir aileden geldiğini sandığı Periveş’in izini kaybeder. Sonra kızı bulur ancak kızın zannettiği gibi biri olmadığını anlar ve karşısında komik duruma düşer.
Bu metinde sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • İntibah
 • Araba Sevdası
 • Cezmi
 • Küçük Şeyler
SORU 19

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi roman türünde eser yazmamıştır?

 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
 • Ahmet Mithat Efendi
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi “İntibah” adlı romanın özelliklerinden biridir?

 • Şemsettin Sami tarafından kaleme alınmıştır.
 • Türk edebiyatındaki ilk edebî romandır.
 • Realizm akımının tesiriyle yazılmıştır.
 • Millî Edebiyat Dönemi’ne aittir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABADCADCABCDBCDBCBAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 5 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Türk Edebiyatı 5 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Türk Edebiyatı 5 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 5 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Türk Edebiyatı 5 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 5 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 5 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 5 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 5 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 5 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 5 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 5 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 5 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 5 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 5 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 5 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 5 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 5 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 07 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 5 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 5 soruları toplamda 60 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 5 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 5 testinin başarı yüzdesi %52. Sınava katılan 60 öğrenci arasından sadece 31 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 3.26 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 5 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 5 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

5 kişi oy kullandı
Online Testler