Türk Edebiyatı 7 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

II. Dünya Savaşı’ndan sonra yetişen hikâye ve roman yazarlarımızdandır. Eserlerinde Çukurova bölgesindeki köylülerin yaşamlarını anlatmıştır. Romanlarında tabiat ve insan sevgisi ağır basmaktadır. Anadolu efsanelerini, halk öykülerini destan ve masallarını çağdaş roman anlayışıyla birleştirmiştir. Romanlarından bazıları şunlardır: Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu, İnce Memed...
Bu metinde sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kemal Tahir
 • Yaşar Kemal
 • Peyami Safa
 • Tarık Buğra
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında ürün vermiş olan Müsahipzade Celal’inyazmış olduğu tiyatrolardan değildir?

 • Şair Evlenmesi
 • İstanbul Efendisi
 • Aynaros Kadısı
 • Bir Kavuk Devrildi
Soru 3

I. Ece Ayhan, imgeler yüklü I. Yeni’nin özgün şairlerindendir.
II. Sezai Karakoç, gerçeküstü üslupla Türk-İslam mistisizmini ifade eden özgün şiirler yazmıştır.
III. Ahmet Hamdi Tanpınar, toplumcu şiirin gelişmesinde pay sahibi olan sanatçılardandır.
IV. Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Han Duvarları” şiiri memleketçi şiirin en güzel örneklerinden biridir.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışlığı vardır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 4

I. Haldun Taner, romanlarında toplum hayatının aksayan yanlarını, mizahi bir üslupla anlatmıştır.
II. Sabahattin Ali, Anadolu köy ve kasaba hayatını gerçekçi ve gözlemci bir şekilde yazmıştır.
III. Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan adlı hikâye kitabında gerçek ve hayali iç içe almıştır.
IV. Ahmet Hamdi Tanpınar, Çalıkuşu adlı romanında uygarlığın yarattı ğı sosyal çatışmayı ele alır.
Numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 5

Tiyatromuza büyük katkı yapan oyun yazarlarımızdan biridir. Oyunlarının ayırıcı özelliği hayata felsefi olgun bir bakışla bakması ve tarih bilincine sahip olmasıdır. En tanınmış tiyatro eseri “Keşanlı Ali Destanı”dır.
Bu metinde sözü edilen tiyatro yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Tarık Buğra
 • Haldun Taner
 • Melih Cevdet Anday
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Türk edebiyatındaki ilk denemeciler arasında sayılamaz?

 • Cenap Şehabettin
 • Falih Rıfkı Atay
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Ahmet Ümit
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sürecinde makale türünün gelişmesini sağlayan gazetelerden değildir?

 • Tasvir-i Efkar
 • İrade-i Millîye
 • Akşam
 • Vakit
Soru 8

Çocuklarımız kendi heveslerimize ve arzularımıza göre yetişirler seşüphesiz mesut oluruz. Şayet yetişmezlerse onları da bedbaht etmemiz tehlikesi vardır. Biz arzularımızdan vazgeçelim ama çocuğumuz mesut olsun. Onların saadeti bizi yine hoşnut edecektir. Çünkü başlarken de söylediğim gibi çıktığı yolculukta varmak istediği hedefe ulaşmış olan her insan mesut olur.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Gezi yazısı
 • Deneme
 • Makale
 • Hatıra
Soru 9

Çocuğun kişilik yapısının oluşmasında anne-baba etkisinin önemli bir yeri vardır. Uyumlu ve baskıdan uzak bir ailede, tutarlı ve sağlıklı ilişkiler içinde yetişen çocuk, özerk bir birey olarak yetişkin yaşamına ulaşabilir. Çocuk; kültürel değerlerini, temel alışkanlıklarını, gelişim görevlerine karşı yaklaşımlarını aile ortamında kazanır. Çocuğun olumlu bir benlik oluşturmasında ve yeterlilik duygusu kazanmasında anne-babası ile etkileşiminden aldığı geri bildirimler çok önemli rol oynar.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Sohbet
 • Biyografi
 • Hatıra
 • Makale
Soru 10

Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Falih Rıfkı Atay – Hind
 • Ahmet Haşim – Frankfurt Seyahatnamesi
 • Reşat Nuri Güntekin – Bir Adam Yaratmak
 • Nedim Gürsel – Seyir Defteri
Soru 11

Yeşil bir yamaca sırtını dayamış, zeytin ve şeftali ağaçları, erguvanlar arasından heybetle dikilen evleri, cumbaları, beyaz duvarları, taş sokakları ve güzel insanlarıyla eski adı “Çirkince”ye hiç de yakışmayan bir görünümü var bu köyün. Köy dediysem söz gelişi elbette; yeni adıyla “Şirince” hafta sonları kalabalık bir pazar yerini andırıyor, hafta içindeyse sessiz ve sakin bir Anadolu kasabasını. Bir süre burada kalmak, sabah horoz sesleriyle uyanıp ev ekmeğiyle otlu peynirden ibaret kahvaltımı eski köy kahvesinin tahta masalarının birinde yapmak isterdim.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Gezi yazısı
 • Sohbet
 • Hatıra
 • Deneme
Soru 12

Aşağıdaki eserlerden hangisi anı türünün Türk edebiyatındaki ilk örneklerinden sayılır?

 • Anabasis
 • Babürname
 • Kırk Yıl
 • Hatıralar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi fıkrayı makaleden ayıran temel özelliklerden değildir?

 • Makaleye göre daha kısa bir yazı türüdür.
 • Bilimsel gerçekleri ortaya koymaz.
 • Fikirlerin kanıtlanma zorunluluğu yoktur.
 • Öğretici metin türlerinden biridir.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Beş Hececiler’den değildir?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Orhan Seyfi Orhon
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Yusuf Ziya Ortaç
Soru 15

Ben 1. sınıf öğretmeniyim. Çocukları evlerinde kamera olduğuna ve her akşam ödevlerini yapıp yapmadıklarını kontrol ettiğime inandırdım. Uyanıklardan biri inanmamış ve elini kaldırarak annesine “Madem öyle öğretmenim bu hareketi görüyor mu bakalım?” demiş. Annesi geldi, bana çocuğundan habersiz durumu anlattı. Ben de derse girer girmez kızgınca “Ahmet dün akşam bana niye böyle hareket yaptın?” dedim. Zavallı öğrenci az kalsın bayılıyordu, o anki durumu çok komikti. Artık öğrencilerimin hepsi kamera olduğuna inanıyor ve her akşam bana el sallıyor.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Anı
 • Gezi yazısı
 • Sohbet
 • Deneme
Soru 16

Sanatçı, 20. yüzyılın son yirmi yılında yazdığı yirmiden fazla oyunuyla seyirciyi hayata, alışkanlıkların engeline takılmadan yeni bir gözle bakmaya ve vicdanları doğrulara açmaya yönlendirmiştir. Oyunlarının renkli dünyasında sanatçılar, garsonlar, kabadayılar ve satıcılar yer alır. “Cumhuriyetin Kızı, Yangın Yerinde Orkideler, Maskeli Süvari” belli başlı oyunlarıdır.
Bu metinde sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nazım Hikmet Ran
 • Memet Baydur
 • Oktay Rıfat Horozcu
 • Peyami Safa
Soru 17

Hikâye ve roman anlayışları göz önüne alındığında aşağıdaki sanatçılardan hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?

 • Peyami Safa
 • Fakir Baykurt
 • Kemal Tahir
 • Necati Cumalı
Soru 18

Zelzele, dün gece İstanbul’u uykusunun en derin yerinde oynattı. Garip şey! Haftalardan beri komşu toprakları sarsan ve şimdi gizli adımlarla bize yaklaşır gibi olan afetin, faaliyete geçmek için insan gafletini kollayışta gösterdiği şeytani dikkate bakılırsa bunun cana kastetmiş müthiş bir zekânın işi olduğuna hükmetmek lazım geliyor. Öyle ya! Muharebelerde düşmanın, dalgın karargâhları topa tutmak ve hırsızın soyacağı evin duvarına tırmanmak için seçtiği saat, daima zelzelenin de harekete geçmek için beklediği saattir.
Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?

 • Anı
 • Gezi yazısı
 • Makale
 • Fıkra
Soru 19

I. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Tanzimat’tan Cumhuriyet'e toplumun geçirdiği aşamaları konu edinmiştir.
II. Halide Edip Adıvar, ilk yıllarında bireysel duyguları konu alan romanlar yazmıştır.
III. Reşat Nuri Güntekin, duygusal gerçeklikle İstanbul’a, İstanbul insanının dünyasına eğilmiştir.
IV. Peyami Safa, eserlerini toplumcu - gerçekçi bir bakış açısıyla kaleme almıştır.
Numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır?

 • I ve II
 • II ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 1900’lü yıllarda başmakaleleriyle ün kazanmış sanatçılardan değildir?

 • Hüseyin Cahit Yalçın
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Ahmet Emin Yalman
 • Asım Us
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BABBCDABDCABDCABADDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler