Türk Edebiyatı 8 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Karadutum, çatal karam, çingenem
Nar tanem, nur tanem, bir tanem
Ağaç isem dalımsın salkım saçak
Petek isem balımsın ağulum
Günahımsın, vebalimsin

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Sevgiliye duyulan aşk anlatılmış tır.
 • Belli bir uyak düzeni yoktur.
 • Halk söyleyişlerine yer verilmiştir.
 • Öz şiir anlayışının etkileri görülmektedir.
Soru 2

Kargalar sakın anneme söylemeyin
Bugün toplar atılırken evden kaçıp<
Harbiye Nezareti’ne gideceğim
Söylemezseniz size macun alırım

Bu dizelerin teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çocukluk
 • Aşk
 • Yalnızlık
 • Özlem
Soru 3

Sana dün bir tepeden baktım azîz İstanbul!
Görmedim: Gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!
Sâde bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İstanbul sevgisi konu olarak işlenmiştir.
 • Uyak düzeni “abab” şeklindedir.
 • Serbest nazım biçiminden faydalanılmıştır.
 • Sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
Soru 4

“Orda bir köy var uzakta / O köy bizim köyümüzdür…” dizeleriyle tanınan sanatçı Cumhuriyet’in getirdiği ulusal kültür ortamının etkisiyle folklor araştırmalarına yönelmiştir. Sanatçının tiyatro oyunlarında da yurdu sevme, tanıtma ve memleketçi bir çabanın izleri görülür.
Bu metinde sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Âşık Veysel Şatıroğlu
 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Orhan Veli Kanık
Soru 5

Böyle havada âşık oldum.
Eve ekmek ve tuz götürmeyi,
Böyle havalarda unuttum.
Şiir yazma hastalığım,
Böyle havalarda nüksetti;
Beni bu güzel havalar mahvetti.

Bu dizeler aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine ait olabilir?

 • Halk şiiri
 • Tanzimat şiiri
 • Öz şiir
 • Garip şiiri
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirinin özelliklerinden değildir?

 • Ölçü ve kafiye reddedilir.
 • Günlük konuşma dili kullanılır.
 • Parça güzelliği önem kazanmıştır.
 • Mizahi ve nükteli söyleyişlere yer verilmiştir.
Soru 7

Ben bu aşkın çilesini
Yanar çektim, tüter çektim
Yedim gonca sillesini
Bülbül gibi öter çektim

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Koçaklama türünde yazılmıştır.
 • Uyak düzeni “abab” şeklindedir.
 • Hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Halk şiiri geleneğine aittir.
Soru 8

Durakta üç kişi
Adam kadın ve çocuk
Adam hüzünlü
Hüzünlü şarkılar gibi hüzünlü
Kadın güzel
Güzel anılar gibi güzel
Bu metin aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine ait olabilir?

 • Divan şiiri
 • İkinci Yeni şiiri
 • Halk şiiri
 • Millî edebiyat şiiri
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şiirinin özelliklerinden biridir?

 • Bireyci bir şiir anlayışı söz konusudur.
 • Söz sanatlarına yer vermemişlerdir.
 • Günlük konuşma dilini kullanmışlardır.
 • “Şiir; basit, sıradan ve aleladeolmalıdır.” görüşünü benimsemiş lerdir.
Soru 10

Annemin bana öğrettiği ilk kelime Allah, şah damarımdan yakın bana benim içimde

Annem bana gülü şöyle öğretti Gül, Onun, o sonsuz iyilik güneşinin teriydi

Bu dizeler aşağıdaki
II. Yeni şairlerinden hangisine ait olabilir?

 • Tevfik Fikret
 • Ziya Gökalp
 • Sezai Karakoç
 • Cenap Şehabettin
Soru 11

Seni bana veren o yüce Ganî
Alırlar elimden korkarım seni
Kaddimi büküp öldürsen beni
Üstüme düşmanım güldürme beni
Bu dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine ait olabilir?

 • Koçaklama
 • Taşlama
 • Ağıt
 • Güzelleme
Soru 12

Aşağıdaki eserlerden hangisi hikâye ve romanda mekân olarak İstanbul’dan Anadolu’ya geçişin örneklerinden değildir?

 • İki Yeşil Su Samuru
 • Karabibik
 • Küçük Paşa
 • Memleket Hikâyeleri
Soru 13

1950’den sonra Garip şiirinin çıkış noktasından uzaklaşması sonucu yeni arayışlara yönelen Cemal Süreya, Edip Cansever gibi şairler toplumcu şiir dışında yeni bir akım başlattılar. Bu akım anlamda kapalılığı, somuta karşı soyutlamayı, değişik çağrışımlarla imgeci bir şiir anlayışını savunmuştur.Bu metinde sözü edilen şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Millî Edebiyat
 • Beş Hececiler
 • Garip
 • II. Yeni
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda deneme ve eleştiri türünde eser vermiş sanatçılardan değildir?

 • Nurullah Ataç
 • Buket Uzuner
 • Suut Kemal Yetkin
 • Sabahattin Eyuboğlu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Âkif Ersoy’un edebî özelliklerinden değildir?

 • İslami duyarlılığıyla millî kaygıları nı birleştirmiştir.
 • Konuşma dilini şiirlerinde kullanmıştır.
 • Aruz ve heceyi reddeden bir şiir anlayışına sahiptir.
 • Kuvvetli gözlemleriyle hayat sahnelerini eserlerine yansıtmıştır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında hikâye türünün önde gelen yazarlarından değildir?

 • Tevfik Fikret
 • Ömer Seyfettin
 • Necati Cumalı
 • Aziz Nesin
Soru 17

1980 sonrası Türk romancılar arasında anlatım teknikleri ve post modern yaklaşımlarıyla dikkat çekmiştir. II. Meşrutiyet’ten 12 Mart’a kadar bir zaman dilimi içinde bir ailenin yaşamını anlattığı ilk romanı, Cevdet Bey ve Oğulları’dır. Yeni Hayat adlı romanı ise onun romancılık hayatındaki yolunu belirlemiştir.Bu metinde sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • İpek Ongun
 • İnci Aral
 • Nazım Hikmet
 • Orhan Pamuk
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası şiir anlayışı için söylenemez?

 • Konu açısından incelendiğinde şehirli kimlik ön plandadır.
 • Şiirlerde imgelere yer verilmemiştir.
 • Şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır.
 • Yapı ve söyleyişten çok içerik önemsenmiştir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik roman tarzında eser veren yazarlardan değildir?

 • Mehmet Rauf
 • Peyami Safa
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
 • Cemil Süleyman
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Garip dışında yeniliği sürdüren şiir anlayışının temsilcilerinden değildir?

 • Orhan Veli Kanık
 • Behçet Necatigil
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Necati Cumalı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBDCABACDADBCADBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

5 kişi oy kullandı
Online Testler