Türk Edebiyatı 8 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

Karadutum, çatal karam, çingenem
Nar tanem, nur tanem, bir tanem
Ağaç isem dalımsın salkım saçak
Petek isem balımsın ağulum
Günahımsın, vebalimsin

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Sevgiliye duyulan aşk anlatılmış tır.
 • Belli bir uyak düzeni yoktur.
 • Halk söyleyişlerine yer verilmiştir.
 • Öz şiir anlayışının etkileri görülmektedir.
SORU 2

Kargalar sakın anneme söylemeyin
Bugün toplar atılırken evden kaçıp<
Harbiye Nezareti’ne gideceğim
Söylemezseniz size macun alırım

Bu dizelerin teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çocukluk
 • Aşk
 • Yalnızlık
 • Özlem
SORU 3

Sana dün bir tepeden baktım azîz İstanbul!
Görmedim: Gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!
Sâde bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İstanbul sevgisi konu olarak işlenmiştir.
 • Uyak düzeni “abab” şeklindedir.
 • Serbest nazım biçiminden faydalanılmıştır.
 • Sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
SORU 4

“Orda bir köy var uzakta / O köy bizim köyümüzdür…” dizeleriyle tanınan sanatçı Cumhuriyet’in getirdiği ulusal kültür ortamının etkisiyle folklor araştırmalarına yönelmiştir. Sanatçının tiyatro oyunlarında da yurdu sevme, tanıtma ve memleketçi bir çabanın izleri görülür.
Bu metinde sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Âşık Veysel Şatıroğlu
 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Orhan Veli Kanık
SORU 5

Böyle havada âşık oldum.
Eve ekmek ve tuz götürmeyi,
Böyle havalarda unuttum.
Şiir yazma hastalığım,
Böyle havalarda nüksetti;
Beni bu güzel havalar mahvetti.

Bu dizeler aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine ait olabilir?

 • Halk şiiri
 • Tanzimat şiiri
 • Öz şiir
 • Garip şiiri
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirinin özelliklerinden değildir?

 • Ölçü ve kafiye reddedilir.
 • Günlük konuşma dili kullanılır.
 • Parça güzelliği önem kazanmıştır.
 • Mizahi ve nükteli söyleyişlere yer verilmiştir.
SORU 7

Ben bu aşkın çilesini
Yanar çektim, tüter çektim
Yedim gonca sillesini
Bülbül gibi öter çektim

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Koçaklama türünde yazılmıştır.
 • Uyak düzeni “abab” şeklindedir.
 • Hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Halk şiiri geleneğine aittir.
SORU 8

Durakta üç kişi
Adam kadın ve çocuk
Adam hüzünlü
Hüzünlü şarkılar gibi hüzünlü
Kadın güzel
Güzel anılar gibi güzel
Bu metin aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine ait olabilir?

 • Divan şiiri
 • İkinci Yeni şiiri
 • Halk şiiri
 • Millî edebiyat şiiri
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şiirinin özelliklerinden biridir?

 • Bireyci bir şiir anlayışı söz konusudur.
 • Söz sanatlarına yer vermemişlerdir.
 • Günlük konuşma dilini kullanmışlardır.
 • “Şiir; basit, sıradan ve aleladeolmalıdır.” görüşünü benimsemiş lerdir.
SORU 10

Annemin bana öğrettiği ilk kelime Allah, şah damarımdan yakın bana benim içimde

Annem bana gülü şöyle öğretti Gül, Onun, o sonsuz iyilik güneşinin teriydi

Bu dizeler aşağıdaki
II. Yeni şairlerinden hangisine ait olabilir?

 • Tevfik Fikret
 • Ziya Gökalp
 • Sezai Karakoç
 • Cenap Şehabettin
SORU 11

Seni bana veren o yüce Ganî
Alırlar elimden korkarım seni
Kaddimi büküp öldürsen beni
Üstüme düşmanım güldürme beni
Bu dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine ait olabilir?

 • Koçaklama
 • Taşlama
 • Ağıt
 • Güzelleme
SORU 12

Aşağıdaki eserlerden hangisi hikâye ve romanda mekân olarak İstanbul’dan Anadolu’ya geçişin örneklerinden değildir?

 • İki Yeşil Su Samuru
 • Karabibik
 • Küçük Paşa
 • Memleket Hikâyeleri
SORU 13

1950’den sonra Garip şiirinin çıkış noktasından uzaklaşması sonucu yeni arayışlara yönelen Cemal Süreya, Edip Cansever gibi şairler toplumcu şiir dışında yeni bir akım başlattılar. Bu akım anlamda kapalılığı, somuta karşı soyutlamayı, değişik çağrışımlarla imgeci bir şiir anlayışını savunmuştur.Bu metinde sözü edilen şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Millî Edebiyat
 • Beş Hececiler
 • Garip
 • II. Yeni
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda deneme ve eleştiri türünde eser vermiş sanatçılardan değildir?

 • Nurullah Ataç
 • Buket Uzuner
 • Suut Kemal Yetkin
 • Sabahattin Eyuboğlu
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Âkif Ersoy’un edebî özelliklerinden değildir?

 • İslami duyarlılığıyla millî kaygıları nı birleştirmiştir.
 • Konuşma dilini şiirlerinde kullanmıştır.
 • Aruz ve heceyi reddeden bir şiir anlayışına sahiptir.
 • Kuvvetli gözlemleriyle hayat sahnelerini eserlerine yansıtmıştır.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında hikâye türünün önde gelen yazarlarından değildir?

 • Tevfik Fikret
 • Ömer Seyfettin
 • Necati Cumalı
 • Aziz Nesin
SORU 17

1980 sonrası Türk romancılar arasında anlatım teknikleri ve post modern yaklaşımlarıyla dikkat çekmiştir. II. Meşrutiyet’ten 12 Mart’a kadar bir zaman dilimi içinde bir ailenin yaşamını anlattığı ilk romanı, Cevdet Bey ve Oğulları’dır. Yeni Hayat adlı romanı ise onun romancılık hayatındaki yolunu belirlemiştir.Bu metinde sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • İpek Ongun
 • İnci Aral
 • Nazım Hikmet
 • Orhan Pamuk
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası şiir anlayışı için söylenemez?

 • Konu açısından incelendiğinde şehirli kimlik ön plandadır.
 • Şiirlerde imgelere yer verilmemiştir.
 • Şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır.
 • Yapı ve söyleyişten çok içerik önemsenmiştir.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik roman tarzında eser veren yazarlardan değildir?

 • Mehmet Rauf
 • Peyami Safa
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
 • Cemil Süleyman
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Garip dışında yeniliği sürdüren şiir anlayışının temsilcilerinden değildir?

 • Orhan Veli Kanık
 • Behçet Necatigil
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Necati Cumalı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACBDCABACDADBCADBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 8 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Türk Edebiyatı 8 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Türk Edebiyatı 8 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 8 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Türk Edebiyatı 8 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 8 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 8 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 8 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 8 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 8 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 8 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 8 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 8 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 8 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 8 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 8 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 8 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 8 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 01 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 8 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 8 soruları toplamda 46 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 8 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 8 testinin başarı yüzdesi %48. Sınava katılan 46 öğrenci arasından sadece 23 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 4.54 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 8 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 8 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

5 kişi oy kullandı
Online Testler