Biyoloji 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Doğal (bilimsel) sınıflandırma yapılırken;
I. DNA benzerliği (protein benzerliği)
II. köken (orjin) benzerliği
III. homolog organ benzerliği
verilen özelliklerden hangileri dikkate alınır?

 • Yalnız I.
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Quercus alba (Ak meşe) türünden bitkiler âlemine doğru sistematik birimler arasında gidildikçe (türden âleme doğru gidildikçe) aşağıdaki özelliklerden hangisi artar?

 • Birey sayısı
 • Ortak özellikler
 • DNA nükleotit diziliş benzerliği
 • Kökenleri aynı, görevleri farklı olan organ sayıları
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir tür adı olamaz?

 • Salmo trutta
 • Aptenodytes patagonica
 • Clostridium
 • Matricaria cahamomilla
Soru 4

Aşağıda verilen canlı âlemlerinden hangisinin depo karbonhidrat çeşidi glikojen değildir?

 • Bitkiler
 • Bakteriler
 • Mantarlar
 • Hayvanlar
Soru 5

Aşağıda verilen canlı âlemlerinin hangisinde tek hücreli organizmalar bulunmaz?

 • Bakteriler
 • Arkeler
 • Protista
 • Hayvanlar
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi tüm bakteri çeşitlerinde ortaktır?

 • Aktif hareket
 • Eşeysiz çoğalma
 • Eşeyli çoğalma
 • Hücre dışı sindirim
Soru 7

Yukarıda K, L ve M bakteri türlerinin deney tüplerindeki gelişim yerleri şematize edilmiştir.
Buna göre verilen bakterilerden hangileri sadece oksijensiz solunum yapmaktadır?

 • Yalnız K
 • Yalnız L
 • Yalnız M
 • K ve L
Soru 8

• CO2
• H2O
• Mineral madde
Yukarıda verilen deney tüpünde çoğalabilen bir bakteri türünün beslenme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Parazit
 • Patojen
 • Ototrof
 • Saprofit
Soru 9

Arkeler ile ilgili;
I. Prokaryot hücre yapısına sahip bir hücreli organizmalardır.
II. Aşırı uç (radikal) ortamlarda yaşayabilmelerini sağlayan enzimlere sahiptirler.
III. Zarla çevrili organellere sahiptir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Aşağıdaki protista örneklerinden hangisi yalancı ayakları ile hem besin alımını gerçekleştirir hem de aktif hareket eder?

 • Amip
 • Plasmodium
 • Öglena
 • Paramesyum
Soru 11

Aşağıda verilen hücre yapı ya da organellerinden hangisinin varlığı bulunduğu canlının âlemi hakkında kesin bir bilgiye ulaşmamızı sağlar?

 • Endoplazmik retikulum
 • Hücre duvarı
 • Kontraktil koful
 • Ribozom
Soru 12

Mantarlarla ilgili;
I. Genellikle çok hücreli ve ökaryot canlılardır.
II. Depo karbonhidratları glikojendir.
III. Bir hücreli mayalar dışındaki mantarlarda hif adı verilen ipliksi yapılar bulunur.
yargılardan hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Bitkilerin yaprakları ile ilgili;
I. Solunum sonucu açığa çıkan karbondioksiti dışarı atar.
II. Fotosentez ile ihtiyaç duyduğu besinleri üretir.
III. Sürgün sisteme ait bir organdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tüm bitki çeşitleri için ortak bir özelliktir?

 • Tohum oluşturma
 • Aktif hareket etme
 • Boyuna büyüme
 • İletim demeti taşıma
Soru 15

Aşağıda verilen hayvan grupları sınıflandırıldığında hangisi diğerlerinin bulunduğu sistematik birimde yer almaz?

 • Sürüngenler
 • Sölenterler
 • Yumuşakçalar
 • Derisi dikenliler
Soru 16

Aşağıda verilen omurgasız hayvanlardan hangisi solucanlar sınıfında yer almaz?

 • Kıl kurdu
 • Salyangoz
 • Kancalı kurt
 • Planarya
Soru 17

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi tüm omurgalı hayvanlar için ortaktır?

 • Suda ve karada yaşayabilme
 • Açık dolaşım sistemine sahip olma
 • Eşeyli çoğalma
 • Yavrularını sütle besleme
Soru 18

Sürüngenlerle ilgili;
I. Vücutları keratinden yapılmış pul ya da kemiksi plakalarla kaplıdır.
II. Vücut sıcaklıkları çevre sıcaklığına bağlı olarak değişir.
III. Karada ya da suda yaşayan türleri bulunur. yargılardan hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Aşağıda verilen canlılardan hangisi omurgalı hayvanların memeliler sınıfında yer almaz?

 • Keçi
 • Tavuk
 • Yunus
 • Yarasa
Soru 20

Viral hastalıklardan korunmak için;
I. Toplu yaşanılan yerlerde öksürürken, aksırırken ağız bir mendille kapatılmalıdır.
II. İçme ve kullanma suyu ihtiyacı güvenli kaynaklardan karşılanmalı, şüpheli durumlarda içme suları kaynatılmalı veya klorlanmalıdır.
III. Çiğ tüketilen meyve ve sebzeler, bol su ile yıkandıktan sonra tüketilmelidir.
uygulamalarından hangileri yapılmalıdır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACADBACBACDDCABCDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?