Coğrafya 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Haritaların hazırlanması ve haritalardan yararlanma gibi konuları fiziki coğrafyanın hangi bilim alanı inceler?

 • Kartografya
 • Klimatoloji
 • Hidrografya
 • Jeomorfoloji
Soru 2

Doğal çevrenin sunduğu fırsatlar ekonomik faaliyetleri etkiler.
Aşağıdakilerin hangisinde bu durum görülmektedir?

 • Soğuk bölgelerde evlerin kalın duvarlı olması
 • Kurak iklim bölgelerinde evlerin kerpiçten yapılması
 • Ormanca zengin yerlerde ağaca dayalı sanayinin gelişmesi
 • Dağlık arazilerin köprü ve tüneller yapılarak aşılabilmesi
Soru 3

Temel anlamıyla coğrafya teriminin Türkçe karşılığı aşağıdakilerin hangisidir?

 • Hava olayları
 • Yerin tasviri
 • Taşların kökeni
 • Gördüğümüz yerler
Soru 4

2° Güney paraleli ile 5° Güney paraleli arasında mesafe kaç km’dir?

 • 111
 • 222
 • 333
 • 444
Soru 5

Küre de numaralandırılarak verilen yerlerin hangileri arasında yerel saat farkı daha çoktur?

 • 1 ve 5
 • 2 ve 4
 • 3 ve 4
 • 3 ve 5
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki ifadelerin hangisi Türkiye’nin göreceli konumundan söz etmektedir?

 • Nüfusu 80 milyonu aşmış bir ülkedir.
 • Ege, Karadeniz ve Akdeniz’e kıyısı vardır.
 • Maden çeşitliliği bakımından zengindir.
 • Asırlarca pek çok medeniyete beşiklik etmiştir.
Soru 7

Aşağıda verilen görsellerden hangisi haritalarda yönü gösterir?

Soru 8

Ankara ilinin aşağıda verilen ölçeklerle hazırlanan haritalarından hangisi daha ayrıntılıdır?

 • 1: 80 000
 • 1: 40 000
 • 1: 25 000
 • 1: 10 000
Soru 9

• Kapalı eğriler şeklinde iç içe geçmiş çizgilerden oluşur.
• Birbirini kesmeyen bu eğriler birbirini en alçaktan en yükseğe doğru çevreler.
• Eğrilerin sıklaştığı yerde eğim fazla, uzaklaştığı yerde ise azdır.
Yukarıda özelliklerinden bazıları verilen yeryüzü şekillerini gösterme yönteminin adı nedir?

 • İzohips yöntemi
 • Kabartma yöntemi
 • Tarama yöntemi
 • Gölgelendirme yöntemi
Soru 10

Türkçenin şivelerinin konuşulduğu bölgeleri göstermek için Divanu Lugati’t-Türk adlı eserine çizdiği Dünya haritasını da koyan Türk büyüğü kimdir?

 • Piri Reis
 • Kaşgarlı Mahmud
 • İdrisi
 • İbn-i Sina
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın küresel bir şekle sahip olmasıyla ilgili değildir?

 • Cisimlerin gölge boylarının kutuplara doğru uzaması
 • Dünyanın çevresindeki dönüş hızının kutuplara doğru azalması
 • Deniz kıyısından içerlere gidildikçe yağış miktarının azalması
 • Güneş ışınlarının yere düşme açısının Ekvatordan kutuplara doğru daralması
Soru 12

12 ve 13. soruları aşağıda verilen metne göre cevaplayınız.
Dünyamız batıdan doğuya doğru döner ve ekseni etrafındaki tam turunu 24 saatte tamamlar. Dünya’nın bu günlük hareketi sırasında birim zamanda aldığı yola “çizgisel (dönüş) hız’’ denir. Bu hız ekvatordan kutuplara doğru azalır.
Güneş aşağıda verilen şehirlerimizin hangisinde daha önce doğar?

 • Samsun
 • Bitlis
 • Mersin
 • Muğla
Soru 13

12 ve 13. soruları aşağıda verilen metne göre cevaplayınız.
Dünyamız batıdan doğuya doğru döner ve ekseni etrafındaki tam turunu 24 saatte tamamlar. Dünya’nın bu günlük hareketi sırasında birim zamanda aldığı yola “çizgisel (dönüş) hız’’ denir. Bu hız ekvatordan kutuplara doğru azalır.
Aşağıda verilen paralellerin hangisinde çizgisel hız daha azdır?

 • 1° Güney Paraleli
 • 5° Kuzey Paraleli
 • 45° Kuzey Paraleli
 • 80° Güney Paraleli
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 21 Haziranda gerçekleşen bir durumdur?

 • Kuzey Yarım Küre’de en kısa gündüz yaşanır.
 • Türkiye’de gündüz süreleri uzamaya başlar.
 • Güney Yarım Küre’de yaz mevsimi yaşanmaya başlar.
 • Öğle vakti Yengeç Dönencesinde cisimlerin gölge boyu oluşmaz.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde atmosferdeki toz taneciklerinin katkısı vardır?

 • Güneşin zararlı ışınlarının süzülmesinde
 • Dünyanın aşırı soğumamasında
 • Yağışın oluşmasında
 • İklim değişimlerinde
Soru 16

Dönenceler arasında kalan tropikal kuşakta sıcaklık değerlerinde fazla bir değişim yaşanmamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bölgeye güneş ışınlarının yıl boyu dik ve dike yakın açılarla gelmesi
 • Bölgede denizlerin karalardan daha fazla yer kaplaması
 • Bölgenin zengin bitki örtüsüyle kaplı olması
 • Bölgede su buharı miktarının yüksek olması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi atmosfer basıncının yeryüzüne dağılışını etkilemez?

 • Yükselti
 • Topraklar
 • Sıcaklık
 • Gazların yoğunluğu
Soru 18

Sürekli rüzgârların temel özelliği nedir?

 • Sıcak karakterli olmaları
 • Kuzeyden güneye esmeleri
 • Bol yağış taşımaları
 • Yıl boyu esmeleri
Soru 19

Genellikle ilkbahar ve sonbaharda nemli havanın soğuk zeminler üzerinde su damlacıkları şeklinde yoğunlaşmasıyla oluşan yağış şekline ne ad verilir?

 • Sis
 • Kırağı
 • Çiy
 • Dolu
Soru 20

Türkiye haritasında taranarak verilen alanların hangisinde Ocak ayı sıcaklık değerleri daha düşüktür?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBCDBADABCBDDCABDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?