Coğrafya 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

İnsanların yaşadığı ve çeşitli ekonomik faaliyetlerde bulunduğu alanların tümüne ne denir?

 • Mesken
 • İşyeri
 • Yerleşme
 • Korunak
Soru 2

Paleolitik (Yontma Taş) Çağ’da mağara ve ağaç kovukları gibi barınaklarda yaşayan insan mesken yerinin seçiminde aşağıdakilerden hangisini öncelikle dikkate almıştır?

 • Yüksek kesimlerde olmayı
 • Tatlı su kaynağına yakın olmayı
 • Tarım alanlarına yakın olmayı
 • Bitki örtüsünün sık ve gür olmasını
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yerleşme alanlarının dağılışını olumlu etkileyen faktörlerden biridir?

 • Tarım alanları
 • Sıradağlar
 • Bataklıklar
 • Çöller
Soru 4

Rusya Federasyonu’nun da yer alan Ust Nera şehri; -50° C yi aşan soğuklara ve uzun kış mevsimi gibi olumsuzluklara rağmen sürekli yerleşmenin olduğu bir yerdir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Geniş düzlüklere sahip olması
 • Kuzey denizine yakın olması
 • Sulak alanların geniş yer tutması
 • Zengin doğal gaz rezervlerinin olması
Soru 5

Himalaya Dağları Bölgesi’nde nüfusun seyrek olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bataklıklar
 • Gür ormanlar
 • Yağış çokluğu
 • Yüksek ve engebeli arazi
REKLAM
Soru 6

Ferhat: Köyümüz Fethiye’de bir dağın eteklerinde kurulmuştur. Evler birbirine yakın toplu haldedir. Köy halkı tüm yıl boyunca balıkçılık yapar ancak küçükbaş hayvancılık ile sebze meyve de yetiştirilir.
Ferhat, köyünün hangi özelliği hakkında bilgi vermemiştir?

 • Ekonomik işlevi
 • Nüfus büyüklüğü
 • Kurulduğu yer
 • Yerleşme dokusu
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi köyden büyük yerleşmelerden biridir?

 • Oba
 • Kom
 • Kasaba
 • Mezra
Soru 8

Dağınık dokulu kırsal yerleşme birimlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Su kaynakları yetersizdir.
 • Hayvancılık tek geçim kaynağıdır.
 • Evler birbirlerinden uzaktır.
 • Nüfusu iki yüz kişinin üzerindedir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sanayi şehirlerimize örnek gösterilir?

 • Niğde
 • Muş
 • Sinop
 • İzmit
Soru 10

İstanbul’un işlevleri dikkate alındığında hangi şehir sınıflamasına girmez?

 • Tarım
 • Sanayi
 • Turizm
 • Kültür
Soru 11

Toprak (kerpiç) meskenler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kil ve balçık ana yapı malzemesidir.
 • Depreme karşı oldukça dayanıklıdır.
 • Yağışın az olduğu yerlerde yaygındır.
 • Anadolu’nun iç kesimleri ile güneydoğusunda yaygındır
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ılıman iklim şartlarına rağmen yerleşmenin seyrek olduğu yerlerden biridir?

 • Taşeli platosu
 • Çukurova
 • Bafra ovası
 • Trakya
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da hüküm sürmüş medeniyetlerden biri değildir?

 • Hint
 • Hitit
 • Urartu
 • Frigya
REKLAM
Soru 14

• Kaymakam tarafından yönetilir.
• Ülkemizdeki sayısı 2017 yılı itibarıyla 900 ü aşmıştır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen idari birim nedir?

 • İl
 • İlçe
 • Kasaba
 • Köy
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi doğal özelliklerine göre gruplandırılan bölge türlerinden biridir?

 • Tarım bölgesi
 • Nüfus bölgesi
 • Askerî bölgesi
 • Toprak bölgesi
Soru 16

Aşağıdaki ülkelerden hangisi soğuk iklimler bölgesindedir?

 • Libya
 • Mısır
 • Kanada
 • Suudi Arabistan
Soru 17

NATO teşkilatına üye ülkelerin oluşturduğu birlik hangi bölge türüne dâhil edilir?

 • Askerî
 • Ekonomik
 • Ticaret
 • Turizm
Soru 18

Doğal özelliklere göre oluşturulan bölgelerin sınırları uzun zamanda değişirken beşeri özelliklere göre oluşturulan bölge sınırlarının değişimi kısa zaman alabilir.
Bu bilgiye göre aşağıda verilen bölgelerden hangisinin sınırlarının değişmesi daha kısa sürede gerçekleşir?

 • Dağlık bölge
 • Akdeniz iklim bölgesi
 • Avrupa Birliği bölgesi
 • Bozkır bitki örtüsü bölgesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi insanın diğerlerinden farklı bir ihtiyacını karşılamak için doğada yaptığı değişikliktir?

 • Liman
 • Köprü
 • Tünel
 • Baraj
Soru 20

Hava, su ve toprakların kirlenmesine aşağıdakilerden hangisi daha fazla neden olmaktadır?

 • Hayvancılık
 • Fosil yakıtlar
 • Turizm faaliyetleri
 • Tarım faaliyetleri
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADDBCCDABAABDCACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?