Coğrafya 3 – Test 15 2018-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki kayaçlardan hangisinin ekonomik değeri düşüktür?

 • Bazalt
 • Kömür
 • Yakut
 • Elmas
SORU 2

Volkanlardan püsküren küllerin dış kuvvetlerce taşınıp geniş bölgelerde sertleşmesiyle oluşan kayacın adı nedir?

 • Andezit
 • Tüf
 • Obsidyen
 • Granit
SORU 3

Başkalaşım kayaçlarının oluşabilmesi için hangi etkenlere maruz kalması gerekir?

 • Erime ve donmaya
 • Ufalanma ve sıkışmaya
 • Yüksek sıcaklık ve basınca
 • Ufalanma, taşınma ve birikmeye
SORU 4

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde kişi başına düşen tatlı su tüketim miktarı daha azdır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 5

Deniz ve okyanuslarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Suları içme ve sulama amaçlı olarak doğrudan kullanılamaz.
 • Yüzölçümlerinin toplamı karaların toplamından azdır.
 • Farklı fiziksel ve kimyasal özelliktedirler.
 • Su döngüsündeki en önemli su kaynaklarıdır.
SORU R
SORU 6

Ankara yakınlarında yer alan Mogan gölü, burada yer alan akarsu vadisinin önünün birikinti malzemeleriyle (alüvyon) tıkanması sonucunda oluşmuştur.
Bu bilgiye göre Mogan gölü oluşumuna göre hangi göl çeşidine girer?

 • Alüvyal set gölü
 • Volkanik set gölü
 • Kıyı set gölü
 • Moren gölü
SORU 7

Fırat, Nil ve Missisipi nehirleri kar, buz ve yağmur gibi farklı kaynaklarla beslenip, çok uzun mesafe kat ederler. Bunlara karma rejimli akarsular denir.
Bu nehirlerin farklı kaynaklardan beslenmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Derin vadiler içinde akmaları
 • Farklı iklim bölgelerinden geçmeleri
 • Geçtiği yerlerde ormanların olması
 • Farklı kayaçlardan oluşan arazileri aşmaları
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi yer altı sularının oluşmasını etkileyen farktörlerden biri değildir?

 • Kayaçların gözenekliliği
 • Arazinin geçirimliliği
 • Göllerin dağılışı
 • Yağış miktarı
SORU 9

Kayaçlar, bulunduğu bölgenin iklim özelliklerine bağlı olarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle çözülüp toprak haline gelir. Kimi yerlerden 1 cm toprak oluşabilmesi için yüzlerce yıl geçmesi gerekmektedir.
Bu durum bize toprağı _________ ne kadar önemli ve hayati sorumluluk olduğunu göstermektedir.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?

 • İşlemenin
 • Korumanın
 • Gübrelemenin
 • Havalandırmanın
SORU 10

Toprağın yağışlarda yıkandığı üst katmanı hangisidir?

 • A horizonu
 • B horizonu
 • C horizonu
 • D horizonu
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi yerli (zonal) topraklardan değildir?

 • Çernezyomlar
 • Terra rossalar
 • Alüvyal topraklar
 • Tundralar
SORU 12

Asya Afrika Atlas Okyanusu Hint Okyanusu Dünya haritasında taranarak verilen yerlerin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tundra
 • Bozkır
 • Tayga ormanı
 • Tropikal yağmur ormanı
SORU 13

Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusumuz 15 milyon kadardı. Okur yazar oranı % 10 olan nüfusumuzun % 80’i tarımda istihdam edilmekteydi. Günümüzde ise nüfusumuz 80 milyonu, okuryazar oranı % 95’i geçmiştir. Tarımda çalışan oranı % 25’e inmiştir.
Metne bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

 • Dünya ülkelerinde tarımda çalışan sayısı azalmaktadır.
 • Nüfus artışımız belli bir zaman sonra duracaktır.
 • Hızlı nüfus artışı ülke nüfusunu gençleştirmektedir.
 • Türkiye nüfusu dinamiktir ve sektörlere göre dağılışı zamanla değişir.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’da modern nüfus sayımını yapan ilk ülkelerden biri değildir?

 • İsveç
 • İngiltere
 • Cezayir
 • Danimarka
SORU 15

Dünya nüfus artışında üçüncü sıçrama dönemi 18. yüzyılda Avrupa’daki Sanayi devrimiyle gerçekleşmiştir.
Bu dönemdeki gelişmelerden hangisinin nüfus artışına katkısı daha azdır?

 • Tıp alanında kaydedilen ilerlemelerin
 • Yaşam şartları ve refahın artmasının
 • Beslenme ve sağlık koşullarının gelişmesinin
 • Ülkeler arasındaki sömürgecilik yarışının
SORU 16

Aşağıda verilen özelliğe sahip yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğu yüksektir?

 • Dağlık alanlarda
 • Sanayi bölgelerinde
 • Kurak alanlarda
 • Kutup bölgelerinde
SORU 17

4. yüzyılda gerçekleşen ve dünya tarihinin en büyük göç hareketi olan Kavimler Göçünün başlangıç merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orta Asya
 • Batı Avrupa
 • Kuzey Afrika
 • Güney Amerika
SORU R
SORU 18

Haritada numaralandırılarak verilen hatlardan hangisi Avrupalıların özellikle 18. yüzyılda Yeni Dünya olarak isimlendirdikleri kıtaya yaptıkları göç yolunu göstermektedir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 19

Türkiye’nin 1961 de İşçi Göçü Anlaşması imzalayarak en fazla iş gücünü yolladığı ülke hangisidir?

 • Irak
 • Belçika
 • Fransa
 • Almanya
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi birincil ekonomik faaliyet alanına dahil olan mesleklerdendir?

 • Mühendis
 • Bankacı
 • Doktor
 • Çiftçi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCCBABCBACDDCDBAADD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 3 Online Test 15

Açık lise Test çöz 2018 Coğrafya 3 testimiz 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Coğrafya 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Coğrafya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Coğrafya 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Coğrafya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Coğrafya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Coğrafya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Coğrafya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Coğrafya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Coğrafya 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 temmuz 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Coğrafya 3 dersi için geçme notu nedir ?

Coğrafya 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Coğrafya 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Coğrafya 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Coğrafya 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Coğrafya 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 31 ağostos 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Coğrafya 3 2018 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Coğrafya 3 soruları toplamda 13 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Coğrafya 3 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Coğrafya 3 testinin başarı yüzdesi %56. Sınava katılan 13 öğrenci arasından sadece 8 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 13.75 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Coğrafya 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Coğrafya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?