Coğrafya 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Türkiye 26° - 45° doğu meridyenleri ile 36°- 42° kuzey paralelleri arasında yer alır.
Bu bilgiden yararlanarak ülkemizin coğrafi konumuyla ilgili aşağıda varılan çıkarımlardan hangisi doğrudur?

 • Kutup iklim kuşağındadır.
 • Ekvator çizgisinin güneyindedir.
 • Başlangıç meridyeninin doğusundadır.
 • En doğusu ile batısı arasında 34 dakikalık saat farkı vardır.
Soru 2

Akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklere ne ad verilir?

 • Dağ
 • Plato
 • Kıyı
 • Yamaç
Soru 3

Türkiye dağlarının genel özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Ülke yüz ölçümünde geniş alan kaplar.
 • Bazıları volkanizma sonucu oluşmuştur.
 • Genel istikameti kuzey güney yönlüdür.
 • Doğu Anadolu’da birbirine yaklaşarak yükseltileri artmıştır.
Soru 4

Bakırçay, Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes ovaları haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinin içinden geçerek denize ulaşır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 5

Lapya, mağara gibi karstik şekiller Türkiye’de en çok nerede görülür?

 • Trakya Yarımadası’nda
 • Toros Dağları’nda
 • Tuz Gölü çevresinde
 • Doğu Karadeniz kıyılarında
REKLAM
Soru 6

Türkiye’de dört mevsimin belirgin şekilde yaşanmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orta kuşakta yer alması
 • Dağlarının denizlere paralel uzanması
 • Yükselti fakının kısa mesafelerde değişmesi
 • Kuzey ve güney yönlü rüzgarlara maruz kalması
Soru 7

Türkiye’de güneyden kuzeye gidildikçe ve batıdan doğuya gidildikçe genel olarak sıcaklıklar azalır.
Buna göre aşağıdaki merkezlerin hangisinde yıl boyu sıcaklık değerleri daha düşüktür?

 • Muğla
 • Bilecik
 • Ordu
 • Erzurum
Soru 8

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde yıllık yağış tutarı daha fazladır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 9

Aşağıda verilen merkezlerin hangisi karasal iklimin etkisi altındadır?

 • Alanya
 • Amasra
 • Çeşme
 • Sarıkamış
Soru 10

Türkiye’nin tarıma elverişsiz olan % 17 lik arazisi içinde aşağıdaki yerlerden hangisi yoktur?

 • Sarp kayalıklar
 • Alüvyal topraklar
 • Eğimli yamaçlar
 • Bataklık ve kumsallar
Soru 11

Fırat ve Dicle nehirleri aşağıdaki körfezlerin hangisinden denize ulaşır?

 • Basra Körfezi
 • İzmit Körfezi
 • Antalya Körfezi
 • İskenderun Körfezi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun ve yerleşmenin dağılışını etkileyen doğal faktörlerdendir?

 • Yer şekilleri
 • Sanayi tesisleri
 • Tarım alanları
 • Turizm işletmeleri
Soru 13

Türkiye kır yerleşmelerinde yapılan en yaygın ve temel ekonomik faaliyeti nedir?

 • İnşaat
 • Turizm
 • Sanayi
 • Ziraat ve hayvancılık
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin önemli liman şehirleri arasından sayılmaz?

 • Sinop
 • Mersin
 • İzmir
 • İstanbul
Soru 15

Bir ülkenin nüfus piramidinde aşağıdakilerden hangisi gösterilir?

 • Nüfusun eğitim düzeyi
 • Nüfusta yaygın olan hastalıklar
 • Nüfusun yaş gruplarına dağılımı
 • Nüfusu ekonomik sektörlere dağılımı
Soru 16

Türkiye’nin günümüz nüfus yapısıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Nüfus yoğunluğu sürekli azalmaktadır.
 • Hizmet en az çalışanın olduğu sektördür.
 • Kır nüfus oranı şehir nüfus oranından azdır.
 • Okur-yazar oranı azalmaktadır.
Soru 17

Afrika ve Avrupa kıtalarının birbirlerine yaklaştığı yerde olan ve Akdeniz ile Atlas Okyanusu arasındaki deniz yolu ulaşımına imkân veren su yolunun adı nedir?

 • Bering Boğazı
 • Panama Kanalı
 • Süveyş Kanalı
 • Cebeli Tarık Boğazı
Soru 18

Batı Avrupa ülkeleri, Japonya ve ABD kara yolu ağının en yoğun ve kalitesinin yüksek olduğu yerlerin başında gelmektedir.
Bu ülkeleri aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu durumun en önemli sebebidir?

 • Yer şekillerinin uygunluğu
 • Ekonomilerinin gelişmiş olması
 • Nüfus miktarlarının fazlalığı
 • Eğitim düzeyinin yetersizliği
Soru 19

Bir doğa olayının afete dönüşmesinde insanların yaptığı yanlış uygulamalarında büyük etkisi bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi buna bir örnektir?

 • Millî park sayısını çoğaltmak
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek
 • Afetlere karşı insanlara eğitim vermek
 • Yerleşmeleri aktif volkanlara yakın yerlere kurmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi fırtına adı değildir?

 • Tsunami
 • Hortum
 • Tayfun
 • Kasırga
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCABADBDBAADACCDBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?