Dil ve Anlatim 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

İnsanları iyi, saygın(I), güvenilir(II) olduğumuza(III) nasıl inandırabiliriz(IV)?
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi kökü hem isim hem de fiil kökü olabilen ortak köktür?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 2

Güçlü bir rahatlık yayılıyor içime.
Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yüklem/Özne/Nesne
 • Özne/Yüklem/Zarf tümleci
 • Nesne/Dolaylı tümleç/Yüklem
 • Özne/Yüklem/Dolaylı tümleç
Soru 3

“Dokun-” fiili aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

 • Bir karıncaya bile dokunmayan çocuk, o gün kavga çıkarmıştı.
 • Kalan paraya dokunma, ileride lazım olabilir.
 • Arkadaşım çekmecesine kimse dokunmasın diye kilitlemiş.
 • Rüzgâr estikçe elektrik telleri ağaçlara dokunuyordu.
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kanat” sözcüğü yan anlamıyla kullanılmıştır?

 • Kuş, kırılan kanadı iyileşince yeniden doğaya bırakıldı.
 • Uzun süre kapı kanatlarının çıkardığı sesi dinlemek zorunda kalmıştım.
 • O kötü günlerden sonra nihayet mutluluğa kanat çırpacak.
 • Dedesi yetim kalan torununu kanatları altına alır.
Soru 5

Sesinde ne var biliyor musun
Söylediğin sözcükler(I) var
Küçücük şeyler(II) belki
Ama günün(II) bu saatinde(IV)
Anıt gibi dururlar.

Dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
REKLAM
Soru 6

Fırtınayı andıran orkestra sesleri(I)
Bir ürperiş(II) getirir senin sinirlerine;
Iztırâb çekenlerin acıklı nefesleri(III)
Bizde geçer en hazin bir mûsiki(IV) yerine!

Bu dizelerdeki altı çizili söz gruplarından hangisi diğerlerinden farklıdır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 7

Kapanmış(I) her çaldığım kapı yüzüme(II),
Ummuşum, aranmışım(III), bulamamışım.(IV)

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi basit sözcüktür?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 8

Anlamca ilgili basit veya birleşik cümlelerin bağlaçlarla birbirine bağlanmasıyla oluşan cümlelere bağlı cümle denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi bağlı cümledir?

 • Akşamki uçakta yer kalmadığını söylediler.
 • Onlara artık taviz vermemelisin.
 • Hem beni çağırıyorsun hem de kendin gelmiyorsun.
 • Yolculuk hazırlıklarını henüz bitiremedim.
Soru 9

Yüklemi çekimli bir fiil olan cümlelere fiil cümlesi denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi fiil cümlesidir?

 • Bir an önce proje için çalışmaya başlamalıyız.
 • Ankara’da hava yağmurlu ve rüzgârlıydı.
 • Vakit işe geç başlamak için geç değildi.
 • Makinelerin çalışmasını sağlamak onun vazifesiymiş.
Soru 10

Hava hareketlerini kuleden büyük bir dikkatle takip etmeliyiz.
Bu cümlede nesne görevinde olan öge aşağıdakilerden hangisidir?

 • takip etmeliyiz
 • hava hareketlerini
 • büyük bir dikkatle
 • kuleden
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bildirdiği anlama göre diğerlerinden farklıdır?

 • Yağmurdan göz gözü görmüyor.
 • Yollar uzadıkça uzuyor, hiç bitmiyordu.
 • Gök gürültüleri yüzünden uyuyamadık.
 • Banklarda uyudum yıldızları seyretmek için.
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir?

 • Sahilde yürümek bana mutluluk veriyor.
 • Uzun yıllardır hiç durmadan çalışmışım.
 • O kadar çok kitap yazdım ki sayısını unuttum.
 • Televizyon dizilerini zaman hırsızı olarak görür.
Soru 13

Çevremizdekilerin gözlerindeki neşe gittikçe azalırken neler olduğunun farkında mıyız acaba, bir an olsun durup düşünüyor muyuz konuşmayı terk etmelerinin sebebini? Neden kendilerini ifade etmeye sıkı sıkı sarılmıyorlar? Sorunlarının ne kadar derin ne kadar anlaşılmaz olduğunu düşünüyorlar ki kelimeleri ve sesi lanetleyip kimsenin giremeyeceğini düşündükleri kuytu köşenin sisine sığınıyorlar.
Bu paragrafta ağır basan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Betimleyici
 • Öyküleyici
 • Tartışmacı
 • Düşsel
REKLAM
Soru 14

İki saat çok zor geçti. Yürümeye başladım. Adımlar beynimdeki fikirleri düzene sokuyordu. Üç mil sonra yeni olasılıklar üretememiş ve yorulmuştum. Son bir saatimi müzede geçirebileceğimi düşündüm. Bir taksiyle oraya varmam beş dakikamı aldı. Sergi son dönem sanat akımının tipik bir örneğiydi. Çöpler, atılmış eşyalar... Bende hurdaların bir araya gelmesinden başka bir his yaratmadılar.
Bu paragrafta ağır basan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Betimleyici
 • Öyküleyici
 • Açıklayıcı
 • Kanıtlayıcı
Soru 15

Şiire hayranım, benim gibi bilinen ile bilinmeyen arasında gezinir, pek çok anlama gelebilir, bir labirent veya bilmece gibi üzerinde düşünülüp insanların kendi durumlarına uyarlanabilir. İşte bu yüzden seviyorum şiiri, sonu olmadığı için. İnsanlar yaşadıkça kelimeleri ve onların bir araya gelişlerini hatırlayacaklar. Bir felaketten kurtulabilecek şeyler, şiirler ve şarkılardır. Kimse bir kitabın tamamını hatırlayamaz. Kimse bir filmi, bir heykeli veya resmi tam olarak anlatamaz. Ama insanoğlu yaşadıkça şiir ve şarkı devam edecektir.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Şiirler kişilerin hayatlarına uyarlanabilir.
 • Sözcükler zihnimizde kalıcı izler bırakır.
 • Şiirlerin ve şarkıların her zaman hayatımızda bir yeri olacaktır.
 • Tüm sanatların gizemli bir dünyası vardır.
Soru 16

Hayata değişik bir açıdan bakabildiğime inanıyorum ama içinde yaşamayı becerebildim mi bilmiyorum… Aslına bakarsanız bu pek de umurumda değil. Sadece sınırları merak ettim diyelim ve peşinden gittim. Bilinen ile bilinmeyen arasındaki kapılara her dokunuşum, ruhumun derinliklerindeki zebanileri özgür bıraktı; kapılardan sızan ışıklar bedenimi hafifletti.
Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Özgürlüğe ulaşmak için tüm sınırlar zorlanmalıdır.
 • Hayatta kalabilmek için dünyaya farklı gözlerle bakabilmek gerekir.
 • Herkes kendi dünyasını, hayatından aldığı tecrübelerle kurmalıdır.
 • İnsanlar hayatın boğucu atmosferinden kurtulmalıdır.
Soru 17

Şair değil okuyup meslek sahibi olmanızı istiyordu anneniz. (I) Okula gidiyordunuz ama orda olan her şeyden nefret ediyordunuz. (II) Matematik, fizik gibi sevimsiz dersler önemli değildi de Rus gramerinden kırık not almak canınızı sıkıyordu. (III) Okumadan duramıyordunuz. (IV) Yanlışsız yazdığınız hâlde birilerinin sizi yazım kurallarını ezberlemeye zorlaması çok anlamsızdı.
Bu parçanında numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 18

Şiirlerinizi gönderdiğiniz dergilerden geri dönmesini pek umursamıyordunuz. Yazmadığınız zamanlarda futbol oynuyordunuz. Yakın bir ilişki olduğunu düşünüyordunuz şiirle futbol arasında. Ama birçok bakımdan şiirden kolay buluyordunuz futbolu. Golü attın mı attın demektir. Tartışma kabul etmez diyordunuz, gerçi hakem her şeye rağmen golü saymayabilir ama bu az olur. Oysa insan ne zaman şiirde bir gol atsa hiç şaşmaz, binlerce hakem birden düdükleri öttürüp golü hükümsüz saydırmaya uğraşır diyordunuz.
Bu parçanında asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eleştirilere önem verilmesi gerekir.
 • Başarınızın önüne her zaman engeller çıkarılabilir.
 • Şiirin spor dallarıyla ilişkisi vardır.
 • Dergiler, şiirin gelişmesinde önemli bir paya sahiptir.
Soru 19

Herkes, bir gün, er veya geç, küçük veya büyük, az veya çok, karşılaşır haksızlıklarla, adaletsizliklerle, ahlaksızlıklarla; yaşamın kötü, çirkin, bayağı yüzüyle. İşte o zaman o şartlarda önemlidir neyi, hangi yolu seçeceğimiz; aynı oyunun kurallarına mı uyacağımız, kendimiz mi kalacağımız. Kötü ve yanlış şeyler yaparsak bu veya öteki dünyada cezalandırılmaktan korktuğumuz; gücümüz, zekâmız yetmediğinden değil onurumuz, vicdanımız el vermediğinden, başkalarından çok kendimizden utanmayı bildiğimizden iyi, doğru ve adil olarak devam etmeliyiz. Hayatta kaybedeceğimizi göre göre…
Bu parçanınya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • İnsanların kaybettiklerini düşündükleri şey aslında kazandıklarıdır.
 • Güçlünün gücünden korkmak gerekir.
 • Bütün kötülükler er veya geç cezalandırılır.
 • Kişisel çıkarlar ön planda tutulmalıdır.
Soru 20

Karac’oğlan size bakar, sevinir
Sevinirken kalbi yanar gövünür
Kımıldanır hep dertten devinir
Yas ile sevincim yıkışır dağlar

Bu dörtlükte altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mecaz
 • Yan
 • Zıt
 • Gerçek
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDABAABCABDDCBDACBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler