GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 3 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Anadolu’da Selçuklu üstünlüğünün sona erip Beylikler’in kurulmaya başlandığı 13. yüzyılın ortaları ile 14. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı kabul edilen ünlü şair Yunus Emre’nin tarihî kimliği hakkında bilgiler sınırlıdır.
Bu parçanında dilin hangi işlevi kullanılmıştır?

 • A) Göndergesel
 • B) Kanalı kontrol
 • C) Dil ötesi
 • D) Alıcıyı harekete geçirme
SORU 2

İletişimde, eğer varsa iletiye verilen her türlü yanıta _________ denilmektedir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) kod
 • B) kanal
 • C) dönüt
 • D) bağlam
SORU 3

İyi bir sunum için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

 • A) Sunumdan önce seyircili prova yapılmaması gerekir.
 • B) Sunumda tasarruf için çok küçük yazı puntosu kullanılmalıdır.
 • C) Sunum için en ideal süre, aralıksız bir buçuk saattir.
 • D) Sunumdan önce konuşmacı topluluğa kısaca kendini tanıtmalıdır.
SORU 4

(I) Tartışma, karşımızdakinin düşünce ve duygularını ispat yoluyla değiştirmeyi amaçlayan bir konuşma biçimidir. (II) Kanıtlara değil duyguya, coşkuya yaslanarak yapılır. (III) Tartışmalarda dil, çoğunlukla göndergesel işlevde kullanılır. (IV) Tartışma, konuşmacılar ve bir başkandan oluşur.
Bu parçanında numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 5

• Panelde başkan bulunmaz.
• Panelin konuşmacı sayısı 3 ila 6 arasındadır.
• Açık oturum ile panel arasında sadece üslup farkı vardır.
Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) D – Y – D
 • B) Y – D – Y
 • C) Y – D – D
 • D) D – Y – Y
SORU 6

Bir cümle hâlinde ifade edilen bir görüş (tez) ile bir karşı görüşün (antitez) öğrencilerden oluşan iki grup arasında, bir hakem kurulu huzurunda tartışılmasına _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) münazara
 • B) forum
 • C) açık oturum
 • D) sunum
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi alanında uzmanlaşmış kişilerin hazırladığı bildirilerin sunulduğu tartışma türüdür?

 • A) Konferans
 • B) Sempozyum
 • C) Panel
 • D) Açık oturum
SORU 8

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde birlik, beraberlik ve iş birliği ana düşüncesi işlenmemiştir?

 • A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
 • B) Tek kanatla kuş uçmaz.
 • C) Tırnağın varsa başını kaşı.
 • D) Yalnız taş, duvar olmaz.
SORU 9

Dil, anlamı işaret eden kodlar bütünüdür. Ama yazıda, ama sözde, ama görsel sembollerde; yan yana gelmiş bir sürü sihirli işaret bizi anlama taşır. Dünyayı ve kendimizi dille anlar, dille düşünür ve dille ifade ederiz.
Bu parçanında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • A) Tartışma
 • B) Betimleme
 • C) Öyküleme
 • D) Açıklama
SORU 10

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • A) Romanlarda ve hikâyelerde en sevdiğim bölümlerden biri de sofra anlatılarıdır.
 • B) Gerek müziği ve şarkılarıyla gerek edebiyatı ve sinemasıyla Türkiye’nin düşün ve kültür hayatında hepimiz için çok önemli bir yer tutmaktadır.
 • C) Yıllar geçse de güzelliğinizden, zarafetinizden hiçbir şey kaybetmiyorsunuz ve kalbimizdeki yeriniz hep aynı kalıyor.
 • D) Mehmet Rauf’un eserlerindeki kahramanlar; adalardaki, Boğaziçi’ndeki köşklerde, yalılarda yaşıyor.
SORU 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan anlatım kullanılmıştır?

 • A) Eğer sizi bir saadetten alıkoymazsak alıp gezmeye götürmek için geldik, diye izah etti.
 • B) Ahmet Öğretmen matematik sınavını yarın yapacağını söyledi.
 • C) Doktor, anneme yarın tekrar gelmesini ve geç kalmaması gerektiğini hatırlattı.
 • D) Ünlü şairi her yazısında övgüyle işlediğini söylerdi.
SORU 12

Aşağıdakilerin hangisinde birinci kişili anlatım kullanılmıştır?

 • A) Deniz kıyısında kayalara atlayıp oturdu. Omuzları kısılmış, küçücük kalmıştı Ahmet.
 • B) Ali garsonluk için başvurmuştu. Tamam, tecrübesi yoktu ama iki tabağı da taşıyamayacak hâli yoktu.
 • C) Yaklaşık bir senedir İstanbul’da yaşıyorum. Kimi günler üç dört vasıta değiştirmek zorunda kalıyorum gideceğim yere kadar.
 • D) Elindeki sepeti yere bıraktı ve usul usul arkadaşının yanına gitti. Annesi onu bir köşeden izliyordu.
SORU 13

Anlatımda gereksiz sözcüklere yer verilmemeli, cümlelerde en az sözcükle eksiksiz anlatım yakalanmalıdır.
Bu cümlede anlatımın taşıması gereken özelliklerin hangisinden söz edilmektedir?

 • A) Tutarlılık
 • B) Duruluk
 • C) Akıcılık
 • D) İnandırıcılık
SORU 14

Bütün sevgileri atıp içimden, Varlığımı yalnız ona verdim ben Elverir ki bir gün bana derinden Ta derinden bir gün bana “gel” desin
Bu dörtlüğe hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Doğa sevgisi
 • B) Aşk
 • C) Korku
 • D) Yalnızlık
SORU 15

Bazı romanlar vardır ki edebiyatıyla okuru etkilediği gibi aslında anlatılan ana karakterin hayatına girmek yerine, roman yazarının hayatıyla buluşmaya yönlendirir okuru. Roman, okurun yazara ulaşması için bir vesile olmuştur artık.
Bu parçanında asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Okur, romandaki karakterle kendini özdeşleştirir.
 • B) Roman okumak hayal gücümüzü genişletir.
 • C) Okur, romanlar sayesinde yazarın dünyasına konuk olur.
 • D) Romanlar okur tarafından diğer türlere göre daha çok tercih edilir.
SORU 16

Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

 • A) Ahmet aşağı yukarı tam iki sene bizimle çalıştı.
 • B) Asil ama yoksul bir aileden geliyordu.
 • C) Hasan, gözlerini açtığında ailesi başucundaydı.
 • D) Kafasındaki çelişkileri bir kenara koyup İstanbul’da çalışmaya karar verdi.
SORU 17

I. Akşam yemeğine bizimle gelmek ister misin?
II. Notaların arkasına saklanır düşlerim.
III. Pencereden, yağan yağmuru izliyordu.
IV. İçindeki enkazda hayallerim barınır.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde alışılmamış bağdaştırma vardır?

 • A) I ve III
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III.
 • D) II ve IV.
SORU 18

Tamer, koridora sabah saat sekiz buçukta girdi. Osman Efendi’den önce yediveren gülü önündeki sandalyeyi gördü. Issız koridoru bir baştan bir başa geçti, döndü. Kapıların üzerindeki yazıları okudu.
Bu parçanınnın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Emredici
 • B) Öyküleyici
 • C) Öğretici
 • D) Tartışmacı
SORU 19

Aşağıdaki cümlelerden hangisi paragrafın ilk cümlesi olabilir?

 • A) Bir duyguyu, düşünceyi, konuyu söz veya yazı ile bildirmeye anlatım denir.
 • B) Ne var ki bu mutluluğunuz okul çağınız gelince bozuldu.
 • C) Ama bu izlerin en fazla yer aldığı öykünüz insanları çok etkiledi.
 • D) Sonra da faturasını ödedi, bolca bahşiş bıraktı ve gitti.
SORU 20

Bir gün Nasreddin Hoca eşeğini yitirmiş. Köşe bucak ararken bir yandan da türkü söylüyormuş. “Hoca! Bizim bildiğimiz, insan yitirdiği eşeği böyle türkü söyleyerek değil ağlaya sızlaya arar.” demişler. Hoca türküye ara verip “Son umudum şu dağın ardında.” demiş. “Orada da bulamazsam o zaman görürsünüz bendeki ağlayıp sızlamayı!”
Bu parçanın aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine örnektir?

 • A) Açıklayıcı
 • B) Öyküleyici
 • C) Mizahi
 • D) Kanıtlayıcı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACDBCABCDDACBBCADBAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?