Dil ve Anlatim 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Irmağın karşı kıyısında, dede taştan bir heykel gibi duruyordu. Başımı çevirip az önce geçtiğim korkunç ormana baktım. Arkamdan hâlâ köpekler kovalıyor gibime geldi. Korkudan ırmağa atıldım. Karşı kıyıya geçtiğim zaman deminki korkuma gülüyordum.
Bu parçanınnın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Betimleyici
 • Kanıtlayıcı
 • Öyküleyici
 • Açıklayıcı
Soru 2

İsimlerin durumunu, biçimini, rengini, hareketini bildiren sıfatlara niteleme sıfatları denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum bildiren bir niteleme sıfatı kullanılmıştır?

 • Maçtan sonra hareketli saatler yaşandı.
 • Bu vakitlerde gökyüzü kızıl bir renge bürünür.
 • Şehrin dışında üç fabrika vardı.
 • Ahmet istemeye istemeye kalkıp gitti.
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde olay farklı bir kişi ağzından aktarılmıştır?

 • Ahmet Cemil, işte şu saçlarının arasından geçen rüzgârın kanatlarını çırpa çırpa bu siyahlıkları göklerden denizlere döktüğünü seziyor, görüyordu.
 • Gün ışıyıncaya kadar yazdım; kalemi tutan parmaklarım acımaya, gözlerim yanmaya başlayıncaya kadar yatağa dönmedim, inanılmaz derecede dinç hissediyorum kendimi.
 • Daha çok şey duyabilmek için elini ağır tutuyordu. Fakat nihayet bütün ayakkabılar tamir edilmişti. Köselesini büktü, çivi kutusunu kapadı.
 • Yüreği başka şeyler anlatıp duruyordu. İki kez gördüğü bir düşün izinden gitmek için koyunlarından ayrılan bir çobanın öyküsünü düşünüyordu.
Soru 4

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarftır?

 • Yaşlı bir kadın çocuğun kulağına bir şeyler fısıldıyordu.
 • Bütün vapur halkının gözleri onların üzerinde toplanmıştı.
 • Benimle küçük bir çocukmuşum gibi konuşuyor.
 • Çıkarken kapıyı kilitlemeyi unutma.
Soru 5

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde altı çizili edatın cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir?

 • On kadar adam kapıda sizi bekliyor. (yaklaşık)
 • Onun için iyi şeyler söylemiyorlar. (hakkında)
 • Yarın İstanbul’a otobüs ile gideceğim. (vasıta)
 • Alışveriş yapmak üzere yola çıktık. (benzerlik)
REKLAM
Soru 6

Anlaşılmaz emellerle
Hayâl iklimine gitmek için
Heyecandan titreyen ellerle
Yelken açan yolcular, için için
Dolaştılar baştan başa enginleri

Bu dizelerde kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Emredici
 • Kanıtlayıcı
 • Mizahi
 • Lirik
Soru 7

Haber kipleri zaman anlamı; dilek kipleri ise istek, emir, gereklilik, şart anlamları taşır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi haber kipiyle çekimlenmiştir?

 • Yağmur bir hafta durmadan yağdı.
 • Söylediklerime kulak vermelisin.
 • Toplantıyı üst kattaki salonda yapalım.
 • Sana olan duygularımı açıkça söyleyebilsem.
Soru 8

Ova(I) beyaz yağışın altında sonsuzluğunu(II) unutup gitmişti(III). Her köy(IV) ayrı bir dünya idi artık.
Bu parçanında altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 9

Fuad Köprülü; orta boylu, zayıf, yeşil gözlü ve bıyıklı idi. Keskin zekâsı dolayısıyla her çevreye kolaylıkla uyum sağlayan hoşsohbet, nüktedan bir kişiydi. Oldukça çalışkan ve sabırlıydı, layık gördüklerine karşı yardımseverdi.
Bu parçanınnın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öyküleyici
 • Betimleyici
 • Tartışmacı
 • Destansı
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri vardır?

 • Biz her yaz İstanbul’a gideriz.
 • Söylemedi ama kendiliğimizden geldik.
 • O kitabı yerden kaldırır mısın?
 • Bana bunu hatırlatmalıydınız.
Soru 11

Bir gün Nasreddin Hoca’ya sormuşlar: “Hoca! Yeni ay doğunca eskisini ne yaparlar?” “Ne yapacaklar?” demiş. “Kırpıp kırpıp yıldız yaparlar.”
Bu parçanınnın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mizahi
 • Lirik
 • Epik
 • Betimleyici
Soru 12

Kapının(I) önüne çıktığı zaman sokağı adeta çok uzun(II) bir ayrılıştan(III) sonra görüyormuş gibi(IV) hissetti.
Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi edattır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 13

Okulu bitirince ilk işim bunca yıldır hazırlanmış olduğum mesleğimi bir yana bırakmak oldu.
Bu cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?

 • Fiil
 • Sıfat
 • Bağlaç
 • İsim
REKLAM
Soru 14

Palandöken Dağları, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Karasu-Aras Sıradağlarının orta kesiminde, uzunluğu yaklaşık 120 km’yi bulan dağlık kütleye verilen addır. En yüksek yeri orta kesiminde, Erzurum’un güneyindedir. Kuzeyinde faylar boyunca sıralanmış Aşkale, Erzurum ve Pasinler Ovaları yer alır.
Bu parçanınnın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tartışmacı
 • Açıklayıcı
 • Lirik
 • Emredici
Soru 15

Öznenin yaptığı işten yine öznenin kendisinin etkilendiğini gösteren fiillere dönüşlü fiil denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili dönüşlüdür?

 • Çocuk, komşunun camını kırdı.
 • Sınav sonuçları yarın ilan edilecek.
 • Aynanın karşısında saatlerce süslendi.
 • Öğretmeni Aysel’i çağırıyor.
Soru 16

ARABACI – Bey ne yapacaksın, dedim, rasathanede?
YOLCU – Duymadın mı?
ARABACI– Söylemediniz ki!
YOLCU – Ben söylemedim ama sen sesi duymadın mı?
ARABACI– Hangi sesi?
YOLCU – Bir sesleniş duymadın mı?

Bu parçanınnın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Betimleyici
 • Söyleşmeye bağlı
 • Açıklayıcı
 • Destansı
Soru 17

• Kahramanlar gerçek hayatta karşımıza çıkabilecek kişilerdir.
• Zaman belirli veya belirsizdir. Bazen de zaman ötesi bir durum söz konusudur.
• Mekân olağanüstü ögeler barındırır.
Bu cümleler “düşsel anlatım” açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – Y
 • D – Y – D
 • Y – Y – D
 • Y – D – D
Soru 18

Bir içim sudur yaşamak
Gözlerim gözlerini bulunca
Her şeyim tükensin,
bırak Kâfi geriye sevdan kalınca
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Cins isim
 • Somut isim
 • Soyut isim
 • Topluluk ismi
Soru 19

Gözden geçirmeye vaktimiz varsa “hayatımızın nerelerini; nasıl, neden dolayı kaba yaşadık, nereleri inceydi?” sorusu, ince bir soru mu olurdu acaba? Nedir ince olan? Gerekli midir? İnce yaşama, kabasına göre daha mı yaşamaya değerdir?
Bu parçanınnın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öyküleyici
 • Tartışmacı
 • Betimleyici
 • Destansı
Soru 20

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

 • Yılın konseri üniversitemiz tarafından düzenlendi.
 • Dükkânın içindeki köpürmüş süt kokusu dışardan duyuluyordu.
 • Yüksek sesle televizyon izlemek sağlığı olumsuz etkiliyor.
 • Eve dönüp barakadan bir el arabası çıkardı.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABDDDACBDADCBCBDDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler