GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 5 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Hanımlar akşam yemeğinden kalktıktan sonra Elizabeth hemen ablasının yanına koştu. Hasta ablasını kalın kalın giydirdikten sonra salona indirdi. İki arkadaşı da onu memnuniyet belirten sözlerle karşıladılar, sohbet konusu bulmakta en ufak bir sıkıntı bile çekmiyorlardı. Katıldıkları eğlenceleri ayrıntıları ile betimliyor, fıkralar anlatıyorlardı.
Bu parçanınnın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Betimleyici
 • B) Açıklayıcı
 • C) Öyküleyici
 • D) Tartışmacı
SORU 2

Astronomlar, galaksilerin merkezlerinde süper kara deliklerin olduğuna dair delillere sahipler. Bazı galaksiler “kuasar” içerirler. Kuasarlar bilinen en parlak ve enerjik maddelerdir. Samanyolu’nun bütün yıldızlarının ürettiği kadar enerji üretirler. Bu enerji, galaksinin merkezinde bulunan ve bizim güneş sistemimizden büyük olmayan bir bölgeden gelmektedir.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • A) Fıkra
 • B) Anı
 • C) Eleştiri
 • D) Makale
SORU 3

Şiir, yalnız dudaklardan çıkan kelimelerle değil onlarla birlikte dudaklarda sönüp giden ama sönmeyenleri zenginleştiren kelimelerle yazılır. Hangi sessizlik, birbirini seven iki insanın susup birbirlerine bakmalarından daha canlı, daha konuşkandır? Okuyucuyu alıp götüren, onu genişleten şiirler, sessizlikle dokunmuş olanlardır. Şair yalnızlığı içinde, kendini dinleyebildiği nispette insanı ve şiiri bulur.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • A) Deneme
 • B) Biyografi
 • C) Günlük
 • D) Otobiyografı
SORU 4

9 Kasım 1966
Dün sabah kafama tokmak yemiş gibi koltuğa yığılmıştım. İçimde yakın bir zelzeleyi haber veren korkunç bir uğultu… Arada bir sızıyordum. Yemek yedim mi bilmiyordum. Yanımda kimler vardı hatırlamıyordum. Kimdim? Nereye gidiyordum? Niçin gidiyordum? Bir tren koltuğuna bırakılmış cansız bir eşya gibiydim.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • A) Deneme
 • B) Günlük
 • C) Makale
 • D) Fıkra
SORU 5

(YÜZBAŞI bir iskemlede oturur, WOYZECK onu tıraş eder.)
YÜZBAŞI- Woyzeck, hep böyle arkandan kovalıyorlarmış gibisin. Hava nasıl bugün?
WOYZECK- Kötü, yüzbaşım, kötü. Rüzgâr var!
YÜZBAŞI- Lodos poyrazdan esiyor olmalı, ha?
WOYZECK- Evet, yüzbaşım.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • A) Kişisel hayatı konu alan
 • B) Anlatmaya dayalı
 • C) Coşku ve heyecanı dile getiren
 • D) Göstermeye dayalı
SORU 6

• Her okunduğunda aynı şekilde yorumlanır.
• Kelimeler genellikle yan veya mecaz anlamda kullanılır.
• Ait olduğu toplumun zevk ve kültürünü yansıtır.
Sanat metinleri ile ilgili bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) D - Y - Y
 • B) Y - D - D
 • C) Y - Y - D
 • D) D - D - Y
SORU 7

Bu parçanın aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • A) İş mektubu
 • B) Resmî mektup
 • C) Özel mektup
 • D) Açık mektup
SORU 8

Bir yazarın gazete ve dergilerde, günlük olarak, herhangi bir konu üzerinde kişisel görüş ve düşüncelerini akıcı bir dille anlattığı yazılardır.
Bu cümlede sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Biyografi
 • B) Hatıra
 • C) Fıkra
 • D) Eleştiri
SORU 9

Sait Faik, Cumhuriyet Dönemi hikâyecilerindendir. İlköğrenimi Adapazarı’nda, ortaöğrenimini Bursa’da tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde, İsviçre ve Fransa’da bir süre yükseköğrenim görmüştür. Türkçe öğretmenliği, adliye muhabirliği gibi işlerde çalışmıştır. Burgaz Adası’ndaki annesiyle birlikte yaşadığı köşk 1964’ten beri Sait Faik Müzesidir.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?

 • A) Biyografi
 • B) Otobiyografi
 • C) Anı
 • D) Günlük
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metinlerden değildir?

 • A) Sohbet
 • B) Makale
 • C) Hatıra
 • D) Deneme
SORU 11

Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov, tipik turistik şehirlerden biri değil. Dolayısıyla birçok şeyi kendiniz keşfediyorsunuz. Pirdennyi Tren İstasyonu’ndan Kiev’e beş saatlik bir yolculuktan sonra ulaşılıyor. Pirdennyi’den metro ile kent merkezine gidebilirsiniz. Yakın yerleri ziyaret edecekseniz otobüs metroya göre daha kullanışlı.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnek olabilir?

 • A) Gezi yazısı
 • B) Deneme
 • C) Sohbet
 • D) Biyografi
SORU 12

Ülke yönetiminde dilin kullanımıyla ilgili olarak akla ilk gelen şüphesiz Konfüçyüs olmaktadır. Konfüçyüs’e sorarlar: “Bir ülkeyi yönetmek üzere çağrılsaydınız ilk iş olarak ne yapardınız?” Büyük düşünür hemen şu cevabı verir: “Hiç şüphesiz dili değiştirmekle işe başlardım.”
Bu parçanınnın anlatım özellikleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • A) Öznel-doğrudan
 • B) Nesnel-dolaylı
 • C) Öznel-dolaylı
 • D) Nesnel-doğrudan
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde oluşan metne örnektir?

 • A) Selam olsun bizden güzel dünyaya Bahçelerde hâlâ güller açar mı Selam olsun sonsuz güneşe, aya Işıklar, gölgeler suda oynar mı
 • B) Daha ötede gene donmuş çamaşırlar poyrazın elinde çırpınıyorlardı. Gene o dar sokağa girdiler. Gece olmuş, evlerde ışıklar yanmıştı.
 • C) Mutluluk yaşamın kendisidir. Kişioğlu, elini uzatsa her şeyi elde edecektir. Kolaydır, basittir, yakındır özlemler.
 • D) İnsan hayatta birçok şey kaybedebilir. Diyelim ki ömrü boyunca biriktirdiği parasını bir işe koyar ve orada onun hepsini birden kaybeder. Bunun önemi yoktur.
SORU 14

Mithat Cemal “Üç İstanbul”da kurgu itibarıyla başarılı olmuştur. Daha önce de söylediğimiz gibi özellikle dil konusundaki kusurları giderebilmiş olsaydı Türk edebiyatının en güzel örneklerinden biri olacaktı. Yazarın anlatımındaki dağınıklık romanın güzelliklerini ciddi olarak etkilemektedir.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?

 • A) Hatıra
 • B) Deneme
 • C) Biyografi
 • D) Eleştiri
SORU 15

I. Orta oyunu
II. Köşe yazısı
III. Roman
IV. Destan
Numaralanmış türlerden hangileri anlatmaya bağlı edebî metinlerdendir?

 • A) I ve II
 • B) II ve III.
 • C) II ve IV.
 • D) III ve IV.
SORU 16

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi sohbet türünde eser vermemiştir?

 • A) Orhan Veli Kanık
 • B) Nurullah Ataç
 • C) Ahmet Rasim
 • D) Şevket Rado
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının özelliklerinden değildir?

 • A) Toplumun büyük bir bölümünü ilgilendirmelidir.
 • B) Tarafsız ve yorumsuz bir şekilde kaleme alınmalıdır.
 • C) Süslü ve kapalı bir anlatım tercih edilmelidir.
 • D) Ne, niçin, nerede, ne zaman gibi sorulara cevap vermelidir.
SORU 18

Bilirsiniz beni, bilirsiniz de inanmazsınız bu son dediklerime. Saçımın sakalımın akar gibi olduğu, benim kendime çekidüzen vermesini bilmediğim doğrudur ama övünülecek şey mi bu? Süslenmek, bezenmek elimden gelmez ama süslenmeyi, bezenmeyi kötülemeye kalkanlara pek kızarım.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?

 • A) Makale
 • B) Biyografi
 • C) Gezi yazısı
 • D) Sohbet
SORU 19

I. Bir düşünceyi kanıtlamayı amaçlar.
II. Yaşanmış olayları konu aldığı için tarihe ışık tutar.
III. Kişisel, sosyal, siyasi vb. konularda yazılır.
IV. Resmî ve kapalı bir anlatım tercih edilir.
Anı ile ilgili numaralanmış cümlelerden hangileri doğrudur?

 • A) I ve III
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III.
 • D) III ve IV.
SORU 20

Aşağıdaki eserlerden hangisi günlük türünde değildir?

 • A) Ruznâme
 • B) Jurnal
 • C) Karalama Defteri
 • D) Zeytindağı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDABDBBCACAABDDACDCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?