GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 6 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

(I) Bir yeri konu alan röportajlarda bölgenin bütün özellikleri bilinmelidir. (II) Bölgenin çeşitli yönleri ses kayıtları, belge ve fotoğraflarla desteklenir. (III) Bölge halkının anlattıkları olduğu gibi nakledilir, röportaj yazarları kişisel görüşlerini aktarmaktan kaçınırlar. (IV) Bu tür röportajlar gezi yazısıyla benzerlik gösterir.
Bu parçanındaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi röportaj yazarlarımızdan biridir?

 • A) Yaşar Nabi Nayır
 • B) Nazım Hikmet Ran
 • C) Necip Fazıl Kısakürek
 • D) Ziya Gökalp
SORU 3

• Eserlerinizde orijinal şahıslarla karşılaşabiliyoruz. Mesela Küçük Ağa… Bu tipi nasıl ve neden seçtiğinizi öğrenebilir miyiz?
• Kurtuluş Savaşı’na cepheden ve Ankara’dan yani askerî ve politik açılardan bakmayan bir roman yazmak istedim. İnsanımızı sonucuna göre değil, zafere göre ve yeni devlete göre değil bu sonuç ile bu devlete giden zaman içinde yargılamak, değerlendirmek istedim. Altı yüz yıllık devlet geleneğine ve anlayışına göre yetişmiş… Mustafa Kemal gibi… Kuvayımilliye gibi isim ve sözleri ilk defa işitmiş insanlarımızı, bunlarla karşılaştıkları ortam ve şartlar içinde değil de çok sonraki durumlara göre yargılamak bilime de sanata da ters düşer. Küçük Ağa’da bu hatadan sıyrılmak istedim.
Bir mülakattan alınan bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • A) Betimleyici
 • B) Açıklayıcı
 • C) Fantastik
 • D) Öyküleyici
SORU 4

Buzul göllerine vardığımızda bulutlar haber almışçasına güneşi örtüverdi. O muhteşem manzarayı tarif etmekten kaçmıyorum. Bir meteorun bıraktığı uçsuz bir çukurluk gibi geniş ve derin bir vadi. Bir yamacından doğan yer altı suyu göllere dönüşüyor. İçlerinde kırmızı benekli dalgalar kıpraşıyor. Bu göllerden taşan dere, kıvrım kıvrım, güneşin vurmasıyla ışıl ışıl, göz alabildiğine uzanıyor.
Bir röportajdan alınmış bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktadır?

 • A) Kanıtlayıcı
 • B) Açıklayıcı
 • C) Öğretici
 • D) Betimleyici
SORU 5

Yaylalar yüksektir. Serindir. Havası temiz ve kokuludur. Yükselmeyle birlikte azalan oksijeni yakalayabilmek için kalp atışları arar, solunum sayısı katlanır ve derinleşir. Birkaç günde alyuvar sayısı katlanır, kılcal damar sayısı artar. Canlanan kan dolaşımıyla birlikte deri kendine gelir. Kaslar toplanır, bedeni dağın şart koştuğu çevikliğe hazırlar. Eskiden olduğu gibi şimdi de hasta, zayıf kişiler sağlık kazansın diye özellikle yaylalara çıkarılır.
Bir röportajdan alınmış bu parçada dil aşağıdaki işlevlerin hangisinde kullanılmıştır?

 • A) Kanalı kontrol
 • B) Alıcıyı harekete geçirme
 • C) Göndergesel
 • D) Şiirsel
SORU 6

Anadolu kadınları! Bu gaza diyarında, bin seneden beri ateş ve cenk yerlerine oğullarını koşturan Anadolu kadınları; bin senedir oğulları daima uzak yerlerde ölen, yetiştirdikleri oğullarının mezarları nerededir bilmeyen Anadolu kadınları! Kurtuluş günleri geldi. Sevinin bayram edin!
Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?

 • A) Söylev
 • B) Mülakat
 • C) Röportaj
 • D) Makale
SORU 7

Röportajla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Öğretici, açıklayıcı anlatım türleri kullanılabilir.
 • B) Olaya dayalı edebî metinlerdendir.
 • C) Yüz yüze yapılabildiği gibi yazışma şeklinde de olabilir.
 • D) Röportajlarda öznellik hâkimdir.
SORU 8

Röportaj aşağıdaki türlerin hangisiyle benzerlik göstermez?

 • A) Makale
 • B) Gezi yazısı
 • C) Söylev
 • D) Mülakat
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biridir?

 • A) Makale
 • B) Deneme
 • C) Fıkra
 • D) Mülakat
SORU 10

Ey Türk askeri! Kim seni cenk yerlerinde gördü de hayran olmadı, sana gönül vermedi? Hangi sevgi senin kalbine girdi de yanan tutuşan bir aşk olmadı? Hangi düşünce senin başında yer etti de bir din, iman olmadı? Senin sabrın karşısında hangi inat istediğinden vazgeçmedi?
Bu parçanında aşağıdaki dil işlevlerinden hangisinin kullanımı ağır basmaktadır?

 • A) Heyecana bağlı
 • B) Dil ötesi
 • C) Göndergesel
 • D) Şiirsel
SORU 11

− Sizin okurlarınızın çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor değil mi?
− Eskiden -Her Gece Bodrum’un yayımlandığı zamanlar- öyle değildi. Şimdi biraz öyle galiba. İmza günlerinde bunu açıkça görüyorum. Çoğunluk hanımlar. Genç erkek okurum pek yok…Zaten Türkiye’de erkekler genellikle politika, tarih vb. türlerde okuyorlar. Roman okuyan kadınlar… Kadınlar sanatla daha ilgili. Eskiden böyle değilmiş ama. Mesela, Kerime Nadir’in anılarında okuyoruz; o yıllarda “Hıçkırık” romanını pek çok subay okumuş hatta pek çok subay, doğan kızına Nalan, oğluna Kenan adını koymuş.

Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?

 • A) Makale
 • B) Hikâye
 • C) Mülakat
 • D) Söylev
SORU 12

Kuşlar arasında yarasa ne ise düşünceler arasındaki kuşku da odur ( ) ikisi de hep alaca karanlıkta uçarlar ( ) Kuşkularımızı baskı altına almak ( ) hiç değilse gözaltında bulundurmak zorundayız çünkü kafamızı bulandırır ( ) işimizi alt üst eder, çığırından çıkarırlar.
Bu parçanında yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • A) ( , ) ( . ) ( , ) ( , )
 • B) ( . ) ( . ) ( , ) ( , )
 • C) ( ; ) ( , ) ( . ) ( , )
 • D) ( . ) ( ; ) ( , ) ( ; )
SORU 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • A) Batı medeniyetindeki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeliyiz.
 • B) Biliyoruz ki her insan güzel bir evde yaşamak ister.
 • C) Önceki borçlarınızı ödeyecek misiniz?
 • D) Böyle olmazki, artık çalışmaya başlamalısın.
SORU 14

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?

 • A) Sen gelmedin bu yerlere gelmek kolay değil Yıllar süren bu özlemi bilmek kolay değil
 • B) Bağlarda bahçelerde geçen tatlı günlerin Gönlümde kalmış izleri, silmek kolay değil.
 • C) Artık uzakta şimdi o günler; üzüntüden, Gamdan kaçıp kurtulabilmek kolay değil.
 • D) Baktıkça dertli yüzlere kalmaz sevince yer; Gördükçe ağlayanları gülmek kolay değil.
SORU 15

Bende(I) bir resmi var, yarısı yırtık,
On yıldır evimin kapısı(II) örtük!
Garip(III), bir de sarhoş oldu mu artık;
Bütün(IV) sırlarını der yavaş yavaş…

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin eş seslisi vardır?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

 • A) İçimdeki sıkıntıyı bir türlü atamıyorum.
 • B) Kalkan uçakların gürültüsünden rahatsız oluyorduk.
 • C) Marmara’ya inanılmaz çoğunlukta balık akını oldu.
 • D) Çoktandır arkadaşıma mektup yazamadım.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi söylev türüne örnektir?

 • A) Safahat
 • B) Nutuk
 • C) Doğudan Gezi Notları
 • D) Ustalarla Konuşmalar
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi bir söylevcide bulunması gereken özelliklerden değildir?

 • A) Dilin özelliklerini iyi bilmesi gerekir.
 • B) Konuşmasını jest ve mimiklerle desteklemelidir.
 • C) Süslü ve kapalı bir dil kullanmalıdır.
 • D) Dinleyicilerin kültür düzeyini dikkate almalıdır.
SORU 19

Bir öğretim görevlisi katıldığı seminerde söylev türünde konuşma yapmak isterse aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır?

 • A) Akademik söylev
 • B) Siyasi söylev
 • C) Askerî söylev
 • D) Dinsel söylev
SORU 20

Her şeyler devam eder bu bildiğim gidişte.
Evli evine giderken yolcu yoluna.

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?

 • A) Ünlü türemesi
 • B) Ünlü daralması
 • C) Ünsüz benzeşmesi
 • D) Ünsüz düşmesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABDCABCDACADBACBCAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?