GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 7 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Sanatta, bilimde, politikada veya başka alanlarda tanınmış kişilerin yaşamlarını anlatan yazı türüne __________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) hikâye
 • B) biyografi
 • C) eleştiri
 • D) roman
SORU 2

I. Üslup kaygısı yoktur.
II. Gerçeklik ön plandadır.
III. Dil şiirsel işlevde kullanılır.
IV. Okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla yazılır.
Verilenlerden hangileri sanatsal metinlere ait özelliklerdendir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) III ve IV.
SORU 3

Bir varmış, bir yokmuş… Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir padişahın üç oğlu varmış. Günlerden bir gün, üç oğlunu da yanına çağırmış. Onlara “Söyleyin bakalım beni ne kadar seviyorsunuz?” demiş. Babalarının böyle tuhaf hâllerine alışık olan şehzadeler, onun bu sorusunu hiç yadırgamamışlar.
Bu parçanın aşağıdaki türlerden hangisinden alınmış olabilir?

 • A) Deneme
 • B) Hikâye
 • C) Masal
 • D) Eleştiri
SORU 4

Ezop’tan sonra Batı’da masal alanında büyük bir başarıya ve üne erişmiştir. Ezop masallarını manzum biçimde yeniden kaleme almış ve edebiyata kazandırmıştır. Onun fabllarında öğüt denilen ders genellikle metnin sonuna konulmuştur. Eleştirmek istediği kişileri bu öykülerle yermiş ve gülünç duruma düşürmüştür.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Beydeba
 • B) La Fontaine
 • C) Şeyh Sadi
 • D) Hesiodos
SORU 5

Sizin başınıza gelen de budur çok kez;
Unutmayın hikâyesini Yafes’in,
Oğullarının bir yarısı,
Öbür yarısının baş belası.
Bu parçanın fablın hangi bölümünden alınmıştır?

 • A) Öğüt
 • B) Düğüm
 • C) Çözüm
 • D) Serim
SORU 6

Artık ana dili büsbütün işitilmez olmuştu. Akşam çökmek üzereydi. Bir şeyler soran olursa susuyordu, yanakları pençe pençe, al al olarak susuyordu. Göğsünde bir katılık, gırtlağında lokmasını yutamamış gibi bir sert düğüm vardı.
Bu parçanında aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir?

 • A) Zaman
 • B) Kişi
 • C) Olay
 • D) Yer
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi aşk hikâyesidir?

 • A) Emrah ile Selvihan
 • B) Danişment Gazi
 • C) Battal Gazi
 • D) Köroğlu
SORU 8

Aşağıdaki parçaların hangisinde farklı bir bakış açısı kullanılmıştır?

 • A) Yıllardır bu tozlu, örümcekli karanlığa çıkmamıştı. Korktu fakat yararlı olacağını düşünmek kuvvetlendirdi onu.
 • B) Oçumelov sola doğru yarım çark ederek adımlarını kalabalığa doğru çevirdi. Tam depo kapısının önünde önü açık yelekli adamı gördü.
 • C) İkindi güneşi odanın içinde kaynıyor ve havanın sıcağı insanı terletiyordu. Hayri Efendi ayakta bekledi, müsteşar kâğıdı okudu.
 • D) Dönüp baktı. Yolun kenarında, daha boyunu posunu almamış taze deve dikenleriyle karabaşlar, sıra sıra dizilmişti.
SORU 9

Rönesans’tan sonra (16. yüzyılda) Giovanni Boccacio _________ adlı eseriyle öykü türünün ilk örneklerini vermiş ve çağdaş öykücülüğün başlatıcısı olmuştur.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Küçük Şeyler
 • B) Berber Dükkânında
 • C) Gurbet Hikâyeleri
 • D) Decameron Öyküleri
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi durum öyküsüne örnektir?

 • A) Çocuklukta muhayyileyi avucunun içine alan bir insan veyahut da başka bir şey muhakkak vardır. Benimkini de Boş Ev zapt etmişti.
 • B) Sabah namazını kılmadan dükkânına indi. Kepenkleri açtı. O kadar dalgındı ki köşede kendisini gözetleyen Cabi Efendi’yi bile göremedi.
 • C) Haminne sofadan, \"Çabuk aşağıya gel.\" diye haykırdı. Ben de onun araksından sürekli sarsılan merdivenden indim. Son basamakta iken bir gürültü duyduk.
 • D) İçeri giren kız tabakları toplamaya başladı. Büfenin önüne istif etti. Son derece hassas, samimi bir sesle “Artık evlenmeliyiz, Suat.” dedi.
SORU 11

Bu tür romanlarda yazar tarihsel gerçekleri kendi hayal gücüyle birleştirerek anlatır. Dünya edebiyatında bu türün ilk örneklerini İngiliz yazar Walter Scott vermiştir. Bizde ise bu türün ilk örneği Namık Kemal’in “Cezmi”sidir.
Bu parçanında sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Macera
 • B) Psikolojik
 • C) Tarihî
 • D) Sosyal
SORU 12

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Namık Kemal − İntibah
 • B) Adalet Ağaoğlu − Tutunamayanlar
 • C) Ahmet Mithat − Felatun Bey ile Rakım Efendi
 • D) Şemsettin Sami − Taaşşuk-u Talat ve Fıtnat
SORU 13

• Bir oyunun kalabalık sahnesini doldurmak için kullanılan, konuşmayan veya birkaç sözcük söyleyen kişilerdir.
• Tiyatro oyunundaki erkek oyuncudur.
• Tiyatro eserlerine verilen genel addır.
Bu tanımlar aşağıdaki terimlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

 • A) Piyes
 • B) Figüran
 • C) Aktör
 • D) Jest
SORU 14

Mendilin yudum arıttım
Gülün dalında kuruttum
İsmin ne idi unuttum
Sorulmayı sorulmayı

Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kahramanlık
 • B) Kıskançlık
 • C) Ölüm
 • D) Aşk
SORU 15

Tragedya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Kişiler halkın her kesiminden seçilebilir.
 • B) Üç birlik kuralına uygun olması gerekir.
 • C) Eser baştan sona ciddi bir havada geçer.
 • D) Vurma, yaralama gibi olaylar sahnede gösterilmez.
SORU 16

Aşağıdaki geleneksel halk tiyatrosu türlerinden hangisi tek kişi ile gerçekleştirilir?

 • A) Karagöz
 • B) Meddah
 • C) Orta oyunu
 • D) Köy seyirlik oyunu
SORU 17

“Ah ettikçe karşı dağlar ağlaşır.” dizelerinde dağlara insan özelliği kazandırılmıştır.
Bu cümlede sözü edilen edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Teşhis
 • B) Kinaye
 • C) Tevriye
 • D) Tariz
SORU 18

Halk şiirleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Hece ölçüsü kullanılır.
 • B) Nazım birimi dörtlüktür.
 • C) Sanatlı ve kapalı bir dille söylenir.
 • D) Temeli İslamiyet öncesine dayanır.
SORU 19

• Olaylar ve kişiler bir bilim adamı gözüyle incelenir.
• Gerçekçilik ileri boyutlarda yansıtılır.
• Emile Zola’nın Meyhane’si önemli örneklerindendir.
Bu cümlelerde özellikleri verilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Klasik
 • B) Realist
 • C) Natüralist
 • D) Romantik
SORU 20

Müzikli oyunların halka seslenen çeşididir. Baştan sona değil yer yer ve hafif bir şekilde bestelenmiştir. Amacı hoşça vakit geçirtmek olan bu oyunlarda ışık, renk, kıyafetler ve dans göz alıcı tarzda kullanılır. Cemal Reşit Rey’in “Lüküs Hayat” adlı eseri bu türün en bilindik örneklerindendir.
Bu parçanında sözü edilen müzikli oyun türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Operet
 • B) Bale
 • C) Revü
 • D) Skeç
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCBADAADACBDDABACCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?