Din Kültürü 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Yüce yaratıcı, evrendeki tüm varlıkları mükemmel bir ölçü ve ahenk içinde yaratmıştır. Örneğin, Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte ve 1000 mil hızla tamamlamaktadır. Eğer Dünya 100 mil hızla dönseydi gece ve gündüzler on kat daha uzun olurdu.
Bu durumda çoğu canlı hayatını devam ettiremezdi.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Evrendeki düzen canlıların yaşamasına uygun şekilde tasarlanmıştır.
 • Doğadaki uyum ve düzenin bozulmasına insanlar sebep olmaktadır.
 • İbadet vakitleri, Güneş ve Ay’ın hareketlerine göre belirlenmektedir.
 • Evrendeki varlıklar insanın hizmetine sunulmuştur.
Soru 2

“Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?”
(Mü’minûn suresi, 115. ayet)
Bu ayette insan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Topraktan yaratıldığı
 • Allah’ın halifesi olduğu
 • Bir amaç için yaratıldığı
 • Diğer canlılardan üstün olduğu
Soru 3

Aşağıdaki inanma biçimlerinden hangisi “bunalım felsefesi” olarak da adlandırılmaktadır?

 • Politeizm
 • Ateizm
 • Monoteizm
 • Deizm
Soru 4

Satanizm ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Ayinlerinde insanlara işkence edilir, hayvanlar öldürülür.
 • Tüm dinlere karşı bir başkaldırı ve isyan hareketidir.
 • Vahye dayalı olmayan inanç biçimidir.
 • Ölüm meleği Azrail tanrı olarak kabul edilir.
Soru 5

Aşağıdaki ayetlerden hangisi insanın yaratılış amacını açıklamaktadır?

 • “Allah, insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.”
  (Rahmân suresi, 14. ayet)
 • “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”
  (Zâriyât suresi, 56. ayet)
 • “… Kıyametin kopması, bir göz kırpması kadar veya daha az bir zamandır…”
  (Nahl suresi, 77.ayet)
 • “İnsan, kendisini az bir sudan yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir.”
  (Yâsin suresi, 77. ayet)
REKLAM
Soru 6

Serveti ve kazancı temizler, insanı cimrilikten kurtarır, savurganlığı engeller. Yoksulların ve yardıma muhtaç olanların korunmasını destekleyerek toplumun birlik ve beraberliğine katkı sağlar.
Hakkında bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Namaz
 • Oruç
 • Zekât
 • Hac
Soru 7

Teyemmüm; abdest ya da boy abdesti almak için temiz su bulunamadığı veya suyun kullanılmasına engel bir durum olduğunda temiz toprakla yüz ve kollar mesh edilerek alınan abdesttir. İslam’ın ibadetlerde insana sağladığı kolaylıklardan biri olan bu duruma Kur’an’da _________ ayeti ile işaret edilmektedir.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdaki ayetlerden hangisinin getirilmesi uygundur?

 • “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar…”
  (Nahl suresi, 90. ayet)
 • “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.”
  (Ahzâb suresi, 56. ayet)
 • “Bu Kur’an, insanlar için bir açıklama, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.”
  (Âl-i İmrân suresi, 138. ayet)
 • “… Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez, fakat sizi tertemiz kılmak ve size verdiği nimetini tamamlamak ister, umulur ki şükredersiniz.”
  (Mâide suresi, 6. ayet)
Soru 8

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi için abdest almak zorunludur?

 • Kâbe’yi tavaf etmek
 • Kurban kesmek
 • Zekât vermek
 • Oruç tutmak
Soru 9

Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki yakınlarından hangisi kendisinden sonra vefat etmiştir?

 • Babası
 • Annesi
 • Kızı Fatıma
 • Oğlu İbrahim
Soru 10

Hz. Muhammed’in (sav.) de üyesi olduğu Hılfu’I-Fudul’un (Erdemliler Birliği) kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adaletsizlik ve haksızlıklara engel olmak
 • İslam dinine yapılan saldırılara karşı çıkmak
 • Mekke’ye yapılacak saldırılara karşı koymak
 • Hacıların yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak
Soru 11

Hz. Muhammed (sav.) ilk vahiy geldikten sonra eşi Hz. Hatice ile beraber bu konuyu aşağıdakilerden hangisi ile görüşmüştür?

 • Rahip Bahira
 • Varaka bin Nevfel
 • Ebu Talip
 • Ebu Bekir
Soru 12

Hz. Peygamber’in Muhammed isminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güvenilen
 • Seçilmiş
 • Adaletli
 • Çok övülen
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in sütannesidir?

 • Halime
 • Âmine
 • Sümeyye
 • Şeyma
REKLAM
Soru 14

Medineliler 621 ve 622 yıllarında Mekke yakınlarına gelip Hz. Muhammed (sav.) ile görüşmüş, Müslümanların Medine’ye göç etmeleri durumunda onları koruyacaklarına dair söz vermişlerdir.
Bu olay İslam tarihinde aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Rıdvan Biatı
 • Hudeybiye Antlaşması
 • Akabe Biatları
 • Medine Sözleşmesi
Soru 15

• Mekke’nin yönetimini sana teslim edelim.
• Sana istediğin kadar para verelim.
• İstediğin kadınla evlendirelim.
Mekkeli müşriklerin Hz. Muhammed’e (sav.) yaptıkları bu tekliflerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Müslümanları korumasına engel olmak
 • Bedir esirlerini serbest bıraktırmak
 • Medine’ye hicretini engellemek
 • Peygamberlikten vazgeçirmek
Soru 16

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in parça parça indirilmesinin sebeplerinden birini açıklamaktadır?

 • “… Biz, Kur’an’la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk.” (Furkân suresi, 32. ayet)
 • “… İşte bu Kur’an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu…” (Enâm suresi, 19. ayet)
 • “Şüphe yok ki, Kur’an’ı biz indirdik. Onu biz koruyacağız” (Hicr suresi, 9. ayet)
 • “Şüphesiz, biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik.” (Kadir suresi, 1. ayet)
Soru 17

Halife Hz. Ebu Bekir döneminde yapılan savaşlarda birçok hafız sahabe şehit düştü.
Bu durum, Müslümanları parça parça yazılı olan Kur’an’ın bütünlüğü ile ilgili endişeye sürükledi ve kalıcı bir tedbir almaya yönlendirdi. Halife de bu soruna kesin bir çözüm getirdi.
Hz. Ebu Bekir’in bu soruna getirdiği çözüm aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kur’an-ı Kerim’i herkese ezberletmek
 • Kur’an-ı Kerim’i kitap hâline getirmek
 • Devleti bir süre savaşlardan uzak tutmak
 • Hafızların savaşlara katılmasını yasaklamak
Soru 18

Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmiş şekline verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sure
 • Suhuf
 • Mushaf
 • Cüz
Soru 19

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an’ın ana konularından biri ile doğrudan ilgili değildir?

 • “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin…” (Nisâ suresi, 136. ayet)
 • “Ben insanları ve cinleri, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet)
 • “Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” (A’râf suresi, 199. ayet)
 • “Ne Güneş Ay’a yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.” (Yâsin suresi, 40. ayet)
Soru 20

İslam kültüründe yaşatılan “mukabele” uygulaması ilk defa kimler arasında okunmuştur?

 • Hz. Muhammed (sav.) - Cebrail (as.)
 • Hz. Muhammed (sav.) - Hz. Ali
 • Hz. Ebu Bekir - Hz. Ömer
 • Hz. Osman - Hz. Ali
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDBCDACABDACDABCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?