Din Kültürü 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı yerin ve göğün düzeni bozulurdu...”
(Enbiyâ suresi, 22.ayet)
Bu ayette Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Bir olduğu
 • Ezeli ve ebedi olduğu
 • Yaratılanlara benzemediği
 • Kıyamet gününün sahibi olduğu
Soru 2

Her şey kendisine muhtaç olduğu hâlde kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamına gelen Allah’ın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Basar
 • Kelam
 • Samed
 • Kudret
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi dua ederken sakınılması gereken durumlardan biridir?

 • Gönülden dua etmek
 • Allah’tan hayırlı şeyler istemek
 • İstenilen şeyler doğrultusunda çaba göstermek
 • Allah’tan başkasının duaya karşılık vereceğini düşünmek
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tövbenin kelime anlamlarından biri değildir?

 • Dönmek
 • Direnmek
 • Pişmanlık
 • Vazgeçmek
Soru 5

Aşağıdaki namazlardan hangisinin farzı iki rekâttır?

 • Sabah
 • Öğle
 • İkindi
 • Akşam
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi meleklere imanın insana kazandırdıklarından biri değildir?

 • Adalet duygusuna olan güveni sağlamlaştırır.
 • İnsanın kendini güvende hissetmesini sağlar.
 • Sosyal statüsünün artmasına katkı sağlar.
 • İyi ve güzel davranışlara yönlendirir.
Soru 7

“İlahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur...”
(Bakara suresi, 163. ayet)
Bu ayet Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangileri ile ilişkilidir?

 • Vücut - Vahdaniyet
 • İrade - Kudret
 • Kıdem - Beka
 • Semi - Basar
Soru 8

Peygamberler doğru ve dürüst insanlardır. Yalan söylemez, hile ve haksızlık yapmazlar. Aldıkları görevleri yapar, emanetleri korurlar. Allah’tan gelen vahyi eksiltip fazlalaştırmadan insanlara duyururlar.
Bu metinde peygamberlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?

 • Emanet
 • Fetanet
 • Tebliğ
 • Sıdk
Soru 9

İnsanın davranışlarından sorumlu tutulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Evrenin işleyişinde önemli bir yere sahip olması
 • Allah tarafından yaratılmış olması
 • Akıl ve irade sahibi olması
 • Sosyal bir varlık olması
Soru 10

Allah’ın izni ile peygamberlerin gösterdiği olağanüstü hâllere ne ad verilir?

 • Mucize
 • İstidlal
 • İstidrac
 • Keramet
Soru 11

Kıyametin kopması ve tekrar diriliş ile ilgili görevleri yerine getiren melek aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mikâil
 • Cebrail
 • Azrail
 • İsrafil
Soru 12

Ahirette sevap ve günahların tartılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ba’s
 • Mizan
 • Hesap
 • Haşr
Soru 13

Aşağıdaki namazlardan hangisi yalnızca cemaat ile kılınabilir?

 • Beş vakit
 • Teravih
 • Bayram
 • Vitir
REKLAM
Soru 14

“Her kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa, Allah onun yeme ve içmesini bırakmasına değer vermez.”
Bu hadiste oruç tutan kişiye aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir?

 • Doğru sözlü olması
 • Sağlığına dikkat etmesi
 • Yardımlaşmaya önem vermesi
 • Teravih namazına devam etmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi zekât verilen mallar arasında yer almaz?

 • Koyun
 • Altın
 • Deve
 • Arsa
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biridir?

 • Sa’y
 • Vakfe
 • Kurban kesmek
 • Şeytan taşlamak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kurban kesmenin şartlarından biri değildir?

 • Müslüman olmak
 • Âkil-baliğ olmak
 • Zengin olmak
 • Erkek olmak
Soru 18

“Onları, gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle korkut.”
(Meryem suresi, 39. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamber’in hangi yönüne vurgu yapılmıştır?

 • Adaletine
 • Uyarıcılığına
 • Güvenilirliğine
 • Müjdeleyiciliğine
Soru 19

Kur’an ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi diğerlerinden daha kapsamlıdır?

 • Meal
 • Çeviri
 • Tefsir
 • Tercüme
Soru 20

“Hâlâ Kur’an’ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı.”
(Nisâ suresi, 82. ayet)
Bu ayetten Kur’an ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

 • Akıl sahiplerine hitap ettiğine
 • İlahi kaynaklı olduğuna
 • Doğru bilgiler içerdiğine
 • Arapça indirildiğine
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBACABCADBCADBDBCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?