Din Kültürü 6 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun varlığının ve kudretinin delillerindendir…”
(Rûm suresi, 21. ayet)
Bu ayete göre evliliğin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gönül rahatlığına ulaşmak
 • Neslin devamını sağlamak
 • İşlerin üstesinden gelebilmek
 • Topluma yararlı bireyler kazandırmak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ailenin devamına zarar verir?

 • Saygılı olmak
 • Hoşgörülü olmak
 • İlgisiz davranmak
 • İşleri danışarak yapmak
Soru 3

Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.
Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • Evlilik teşvik edilmelidir.
 • Aile, nikâh ile kurulmalıdır.
 • Hz. Peygamber örnek alınmalıdır.
 • Evliliklerde tarafların rızası alınmalıdır.
Soru 4

Dikkat ediniz! Sizin eşleriniz üzerinde, eşlerinizin de sizin üzerinizde hakları vardır.
Bu hadiste evliliklerde eşlerin dikkat etmesi gereken konulardan hangisi daha çok vurgulanmıştır?

 • Yardımlaşma
 • Sorumluluk
 • Hoşgörü
 • Sevgi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi çocukların anne ve babalarına karşı görevlerinden biri değildir?

 • Gönüllerini hoş tutmak
 • Sevgi ve saygı göstermek
 • Eksik ibadetlerini tamamlamak
 • Sıkıntılarını gidermeye çalışmak
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki hadislerin hangisinde akrabalık ilişkilerinin önemi vurgulanmıştır?

 • Komşusu açken tok yatan bizden değildir.
 • Yakınları ile ilgisini kesen kimse cennete giremez.
 • Sizin en hayırlınız kadınlara karşı en iyi davrananınızdır.
 • Hiç kimse çocuğuna güzel ahlaktan daha iyi bir miras bırakamaz.
Soru 7

İslam kültüründe akraba ziyareti aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • Sıla-i rahim
 • Sadaka-i câriye
 • Sünnetullah
 • Seyrisülük
Soru 8

İslam dininin temel bilgi kaynaklarını dikkate alarak dini konularda karar verme, görüş bildirme ve dini soruları cevaplandırma görevi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?

 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
 • Yüksek İstişare Kurulu
 • Din İşleri Yüksek Kurulu
Soru 9

İl ve ilçelerde din hizmetlerinden birinci derecede sorumlu olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vaiz
 • İmam
 • Müftü
 • Murakıp
Soru 10

Cezaevi vaizi aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlı olarak görev yapmaktadır?

 • Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Millî Eğitim Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • Adalet Bakanlığı
Soru 11

Türkiye’de hutbeler tüm camilerde hangi tarihten itibaren Türkçe okutulmuştur?

 • 1924
 • 1932
 • 1950
 • 1983
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının dini yayınlar yapmasındaki amaçlardan biri değildir?

 • Vaaz ve irşad hizmetlerini geniş kitlelere ulaştırmak
 • Türk-İslam kültür ve medeniyetini tanıtmak
 • Toplumu dini konularda bilgilendirmek
 • Ülke ekonomisine katkı sağlamak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre kılık kıyafette dikkat edilmesi gereken durumlardan biridir?

 • Pahalı olması
 • Gösterişli olması
 • Tertipli ve düzenli olması
 • Modaya uygun olması
REKLAM
Soru 14

“Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O’nadır.”
(Teğabun suresi, 3. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

 • Evren gelip geçicidir.
 • İnsan estetik bir yaratılışa sahiptir.
 • İnsan Allah’ın huzuruna çıkarılacaktır.
 • Evren, Allah’ın iradesinin bir sonucudur.
Soru 15

Elinizde bir ağaç fidanı varsa kıyamet kopmaya başlasa bile eğer onu dikecek kadar vaktiniz varsa, mutlaka dikin.
Bu hadisten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Zor şartlarda bile iyilik yapmaya devam edilmelidir.
 • Ölümden sonra dirilmenin hak olduğuna inanılmalıdır.
 • Çevrenin yeşillendirilmesine önem verilmelidir.
 • İmkânlar iyi bir şekilde değerlendirilmelidir.
Soru 16

Külliyenin bölümleri arasında aşevlerinin yer alması aşağıdakilerden hangisine verilen önemi göstermektedir?

 • Sağlık hizmetlerine
 • Yaşlıların bakımına
 • Fakir ve yoksullara
 • İlmi faaliyetlere
Soru 17

Aşağıdaki camilerden hangisi Kudüs şehrinde bulunmaktadır?

 • Kubbetüs Sahra Camii
 • Emeviyye Camii
 • Kurtuba Camii
 • Ezher Camii
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatı eserlerinden biri değildir?

 • Mevlit
 • Türkü
 • Naat
 • İlahi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi musikide kullanılan aletlerden biridir?

 • Tuval
 • Makta
 • Hokka
 • Kudüm
Soru 20

Minyatür sanatı ile uğraşan kişiye ne ad verilir?

 • Hattat
 • Neyzen
 • Nakkaş
 • Müzehhip
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBCBADCABDCABCABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?