Fıkıh 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Farz namazlardan önce kamet getirmenin hükmü nedir?

 • Müstehab
 • Mubah
 • Farz
 • Sünnet
Soru 2

Sargı üzerine mesh ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Sargı üzerine bir defa mesh etmek yeterlidir.
 • Sargının abdestli iken sarılmış olması şarttır.
 • Mesh yapılan sargı için belli bir müddet aranmaz.
 • Kan ve cerahat sargının üzerine çıkarsa abdest bozulur.
Soru 3

Güneşin batmasıyla başlar, güneşin battığı tarafta görülen kızıllık kaybolana kadar devam eder.
Hakkında bilgi verilen namaz vakti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öğle
 • İkindi
 • Akşam
 • Yatsı
Soru 4

• Namazda rükunları yerli yerinde ve düzenli yapmaktır.
• Özellikle rûku, secde ve tahiyyata özen göstermektir.
• Hanefilerde vacip diğer mezheplerde farz kabul edilir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tilavet secdesi
 • Sahib-i tertip
 • Ta’dîl-i erkân
 • Hadesten taharet
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan biri değildir?

 • Namazın farzlarından birini terk etmek
 • Namaz esnasında verilen selamı almak
 • Namazda seslice gülmek
 • Namaz kılarken esnemek
REKLAM
Soru 6

Sehiv secdesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Namazın vaciplerinden birinin terk edilmesi durumunda yapılır.
 • Secde ayetlerini okuyan ya da işiten kişinin yapması gerekir.
 • Hanefi mezhebinde vacip diğer mezheplerde sünnetttir.
 • Namazın sonunda peşpeşe yapılan iki secdedir.
Soru 7

Bir kişinin seferî sayılabilmesi için yapacağı yolculuğun en az kaç kilometre olması gerekir?

 • 90
 • 100
 • 110
 • 125
Soru 8

Şafî mezhebine göre bir yerde Cuma namazı kılınabilmesi için cemaatin en az kaç kişi olması gerekir?

 • 3
 • 12
 • 40
 • 60
Soru 9

Hayvanlar yavrulamak, toprak ürünleri büyümek, altın ve gümüş değer kazanmak, ticari mallar kazanç sağlamak yoluyla artma özelliğine sahip kabul edilmişlerdir.
Bu açıklamada belirtilen zekât ile ilgili özellik aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Nisap
 • Nemâ
 • Havl-i Havelan
 • Hâvâic-i Asliyye
Soru 10

“Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.”
(Bakara suresi, 264. ayet)
Bu ayette zekât ve sadaka ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Ne kadar verileceği
 • Nelerden verileceği
 • Kimlere verileceği
 • Nasıl verileceği
Soru 11

Ramazan Bayramı’nın kutlandığı ay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muharrem
 • Ramazan
 • Şevval
 • Zilhicce
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinin orucunu kazaya bırakma ruhsatı yoktur?

 • Kan verenlerin
 • Çocuk emzirenlerin
 • Ağır hasta olanların
 • Hamile olanların
Soru 13

Oruç tutamayacak kişilerin bir günlük fidyesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bir köle azat etmek
 • Bir koyun kurban etmek
 • On fakiri yedirmek veya giydirmek
 • Bir fakiri sabah ve akşam doyurmak
REKLAM
Soru 14

Kâbe merkez olmak üzere Mekke şehrini içine alacak şekilde çevrelenen kutsal bölgeye ne ad verilir?

 • Hill
 • Harem
 • Mescid-i Nebi
 • Kubbetüssahra
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinde Mina’da yapılması gereken görevlerden biri değildir?

 • Tavaf
 • Tıraş olma
 • Kurban kesme
 • Şeytan taşlama
Soru 16

Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’ın mülkiyet anlayışı ile bağdaşmaz?

 • Sahip olunan mallar, Allah’ın insana birer emanetidir
 • Mülkiyet, kişi ile eşya arasındaki hukuki bir bağdır.
 • Tüketime dayalı hayat özendirilmelidir.
 • Mülk, helal yoldan elde edilmelidir
Soru 17

“Bir malı, parayı borç veya ödünç vermek sadaka vermekten daha hayırlıdır.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmektedir?

 • Helal kazanç
 • Karz-ı hasen
 • Tasarruf
 • Hibe
Soru 18

Babanın suçundan evladı, evladın suçundan babası ceza görmeyecektir.
Bu hadiste suç ve cezaların genel ilkelerinden hangisi vurgulanmıştır?

 • Suçun şahsiliği
 • Beraet-i zimmet
 • Suçun kanuniliği
 • Suç ve cezada denklik
Soru 19

Aşağıdaki ziyaret mekânlarından hangisi Mekke’de bulunmaktadır?

 • Mescid-i Nebi
 • Uhut Şehitliği
 • Ravza-i Mutahhara
 • Cennetü’l-Muallâ
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi nikâhın rükün ve şartlarından biri değildir?

 • Tarafların evlenme ehliyetine haiz olmaları
 • Tarafların özgür beyanlarını ifade etmeleri
 • Nikâhtan sonra düğün merasimi yapılması
 • Nikâh sırasında şahitlerin hazır bulunması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCCDBACBDCADBACBADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?