Fizik 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki alanlardan hangisi fizik biliminin alt alanı değildir?

 • Mekanik
 • Zooloji
 • Elektrik
 • Termodinamik
Soru 2

Işık olaylarını ve ışığın saydam ortamlarda davranışını inceleyen fiziğin alt alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Optik
 • Katı hâl fiziği
 • Atom fiziği
 • Nükleer fizik
Soru 3

Uluslararası birim sistemine göre kütle birimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Metre
 • Kilogram
 • Saniye
 • Kelvin
Soru 4

“Bazı fiziksel büyüklükleri ifade etmek için yalnızca sayı ve birim yeterli değildir. Büyüklüğün yanında yöne de ihtiyaç vardır. Bu şekildeki büyüklükler vektörel büyüklük olarak ifade edilir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi vektörel bir büyüklüktür?

 • Taşın kütlesi 2 kg
 • Kitabın hacmi 120 cm3
 • Odanın sıcaklığı 20 °C
 • Doğuya doğru 25 N’luk kuvvet
Soru 5

Ülkemizde 1982 yılında nükleer enerjiden yararlanılmasını sağlamada öncü olması amacıyla kurulan bilimsel araştırma merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

 • TÜBİTAK
 • CERN
 • ASELSAN
 • TAEK
REKLAM
Soru 6

2 ton kaç kg’dır?

 • 20
 • 200
 • 2000
 • 20000
Soru 7

Taşma seviyesine kadar su dolu bir bardağın içine bir taş atıldığında bardaktan 10 cm3 sıvı taşıyor.
Buna göre taşın hacmi kaç cm3 tür?

 • 1
 • 10
 • 15
 • 20
Soru 8

Bir demir bloğun hacmi 15 dm3 olarak ölçülüyor.
Bu demir blok su içine tamamen daldırılsaydı kaç L’lik suyun yerini değiştirir? (1 dm3 = 1 L)

 • 5
 • 8
 • 12
 • 15
Soru 9

Kütlesi m olan oyun hamurunun hacmi 2 cm3 tür. Oyun hamurunun kütlesi 2m olsaydı hacmi kaç cm3 olurdu?

 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
Soru 10

Bir maddeye ait kütle- hacim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre 4 kg’lık aynı maddenin özkütlesi kaç g/cm3 tür?

 • 8
 • 6
 • 4
 • 2
Soru 11

Bir kenarı a olan küpün dayanıklılığı D’dir.
Aynı küpün kenar uzunluğu 2a olunca dayanıklılığı kaç D olur?

 • 1/2
 • 1/3
 • 1/4
 • 1/8
Soru 12

Bazı olaylar aşağıda verilmiştir.
I. Yağmur damlalarının yapraklar üzerine yapışarak durması
II. Suda yıkanan bardağın ıslak olması
III. Havadaki yağmur damlasının küre şeklinde yere düşmesi
Bu olaylardan hangileri kohezyon (tutma) etkisiyle gerçekleşmiştir?

 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Su ile ilgili bazı ifadeler aşağıda verilmiştir.
I. Suyun sıcaklığını artırmak
II. Suya deterjan katmak
III. Suyun sıcaklığını azaltmak
Bu ifadelerden hangileri yüzey gerilimini azaltmak için yapılmıştır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve II
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki hareketlerden hangisi titreşim hareketine örnek olabilir?

 • Rüzgâr türbininin kanatlarının hareketi
 • Dönerek ilerleyen araba tekerinin hareketi
 • Arının uçarken kanatlarının hareketi
 • Saatteki akrep ve yelkovanın hareketi
Soru 15

Şekildeki doğrusal bir yolda Ahmet O noktasından K noktasına, oradan da L noktasına gidiyor.
Buna göre Ahmet’in yer değiştirmesi büyüklük olarak kaç m’dir?

 • 10
 • 20
 • 30
 • 60
Soru 16

Bir otomobil 60 dakikada 100 km yol almaktadır.
Buna göre otomobilin sürati kaç km/h’dir?

 • 10
 • 60
 • 100
 • 160
Soru 17

Düzgün doğrusal hareket eden bir otomobil 5 saniyede 50 m yol almaktadır.
Aynı otomobil 10 saniyede kaç m yol alır?

 • 5
 • 55
 • 100
 • 500
Soru 18

Doğrusal bir yolda hareket eden araca ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre hangi zaman aralığında ivme sıfırdır?

 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve III
 • II ve IV.
Soru 19

Günlük yaşamdan bazı olaylar aşağıda verilmiştir.
I. Saça sürtülen tarağın kâğıt parçalarını çekmesi
II. Yayın çekilerek gerilmesi
III. Dalda duran elmanın yere düşmesi
Bu olayların gerçekleşmesindeki kuvvetlerden hangileri temas gerektirmeyen kuvvet etkisi ile olmuştur?

 • Yalnız II.
 • I ve III
 • I ve II
 • I, II ve III.
Soru 20

Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Temas gerektirmeyen bir kuvvettir.
 • Cisimlerin hareketini zorlaştırır.
 • Hareket hâlindeki cisimleri yavaşlatır ve durdurur.
 • Duran bir cismin hareket etmesini engeller.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BABDDCBDBDAADCACCDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?