Fizik 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Cisim, üzerine etki eden net kuvvet doğrultusunda yer değiştiriyorsa fiziksel anlamda iş yapılır.”
Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisinde iş yapılmıştır?

 • Hareketsiz kitap okunması
 • Sabit tutulan el çantası ile düz yolda yürünmesi
 • Sırt çantası ile merdivenlerin çıkılması
 • Hareketsiz duran masa
Soru 2

Sürtünmenin ihmal edildiği bir yerde tahta blok şekildeki gibi yere paralel 10N’luk kuvvetle 2 m’lik yol boyunca çekiliyor.
Yapılan iş, kuvvet ile alınan yol çarpımına eşit olduğuna göre kuvvetin yaptığı iş kaç J’dür?

 • 20
 • 15
 • 10
 • 5
Soru 3

Aynı anda harekete başlayan K, L, M ve N otomobillerinin t sürede ulaştıkları süratler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Aynı sürede süratini daha fazla artıran araç daha güçlü olduğuna göre otomobillerden hangisi diğerlerine göre daha güçlüdür?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 4

Sürtünmenin ihmal edildiği bir yolda kütlesi 2 kg olan bir oyuncak arabanın sürati 2 m/s’dir. Kinetik enerji = 1/2 . m .v2 bağıntısıyla bulunduğuna göre arabanın kinetik enerjisi kaç J’dir?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
Soru 5

Kütleleri eşit K, L, M ve N cisimleri şekildeki gibi h, 2h, 3h ve 4h yüksekliklerinden yere bırakılıyor.
Buna göre hangi cisim diğerlerine göre daha büyük bir süratle yere çarpar?

 • K
 • L
 • M
 • N
REKLAM
Soru 6

Sürtünmeli bir ortamda yay 10N’luk kuvvetle sıkıştırılıp bırakıldığında yayın önündeki takoz 1,5 m uzağa gidiyor.
Aynı yay 5N’luk kuvvetle sıkıştırılıp bırakılsaydı takoz aşağıdaki uzaklıklardan hangisine ulaşabilirdi?

 • 1 m
 • 2 m
 • 3 m
 • 4 m
Soru 7

Yenilenebilir enerji kaynakları enerji üretirken çevre koşulları ve tarım arazileri dikkate alındığında çevreye zarar vermeyen temiz enerji kaynaklarıdır.
Buna göre,
I. fosil kaynaklar,
II. rüzgâr türbini,
III. güneş pilleri
enerji kaynaklarından hangileri yenilenebilir enerji kaynağıdır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Eritme, pişirme veya kurutma gibi işlemlerin yapıldığı endüstriyel alanlarda ve fırınlarda ölçüm yapılan termometre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pirometre
 • Metal termometre
 • Sıvılı termometre
 • Gazlı termometre
Soru 9

Celcius termometresinde 100 °C olarak ölçülen bir sıcaklık Kelvin termometresinde kaç K’e karşılık gelir?

 • 173
 • 273
 • 373
 • 473
Soru 10

Kütlesi 10 gram olan suyun öz ısısı 1 cal/g °C’dir.
Buna göre aynı sıcaklıktaki 20 gram suyun öz ısısı kaç cal/g °C olabilir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 11

Bazı maddelere ait öz ısıları tabloda verilmiştir.
Buna göre aynı miktarda bu maddelere eşit ısı verildiğinde hangi maddedeki sıcaklık değişimi en fazladır?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 12

Suya ait hâl-değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre III ile ifade edilen bölgede su hangi hâldedir?

 • Katı
 • Sıvı + gaz
 • Sıvı
 • Gaz
Soru 13

Aynı cins K ve L maddelerine ait sıcaklıklar tabloda verilmiştir.
Bu iki madde sıcaklık kaybının olmadığı aynı ortama bırakıldıklarında L’nin son sıcaklığı kaç °C olabilir? (K ve L maddelerinde hal değişimi yoktur.)

 • 12
 • 11
 • 9
 • 8
REKLAM
Soru 14

Katı maddelerin ısı iletim hızı;
I. cinsine,
II. iki ucu arasındaki sıcaklık farkına,
III. kalınlığına
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Elektronun elektriksel yükü -e olduğuna göre protonun elektriksel yükü aşağıdakilerden hangisidir?

 • -e
 • +e
 • -2e
 • 0
Soru 16

Plastik çubuk yünlü kumaşa sürtüldüğünde plastik çubuk elektron kazanır.
Buna göre,
I. Plastik çubuk negatif elektrik yükü ile yüklenir.
II. Plastik çubuk pozitif elektrik yükü ile yüklenir.
III. Plastik çubuk kâğıt parçalarını çeker.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III
 • II ve III.
Soru 17

Birbirlerine perçinlenmiş nötr iletken K ve L çubukları yalıtkan sapları üzerinde iken şekildeki gibi pozitif yüklü küre dokunmadan yaklaştırılıyor.
Küre uzaklaştırılmadan K ve L çubukları birbirlerinden ayrılırsa K ve L’nin elektrik yükleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
K <-----> L

 • + <-----> +
 • + <-----> -
 • - <-----> -
 • - <-----> +
Soru 18

Noktasal elektriksel yüklü cisimlerin birbirlerine uyguladıkları kuvvetler ok işareti ile aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 19

q1 ve q2 noktasal elektrik yükleri arasındaki uzaklık d, elektriksel kuvvet ise F dir.
Buna göre yükler arasındaki uzaklık iki katına çıkarılırsa elektriksel kuvvet kaç F olur?

 • 1/2
 • 1/4
 • 1/6
 • 1/8
Soru 20

Elektrik yükünün etkisini gösterdiği alana elektrik alan denir.
Buna göre,
I. Elektrik alan vektörel bir büyüklüktür.
II. Elektrik alan şiddetinin birimi N/C’dur.
III. Elektrik alanı E = F/q bağıntısı ile ifade edilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADADACBCADCBDBCBABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?