Fizik 2 – Test 15 2018-3. Dönem

SORU 1

“Cisim, üzerine etki eden net kuvvet doğrultusunda yer değiştiriyorsa fiziksel anlamda iş yapılır.”
Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisinde iş yapılmıştır?

 • Hareketsiz kitap okunması
 • Sabit tutulan el çantası ile düz yolda yürünmesi
 • Sırt çantası ile merdivenlerin çıkılması
 • Hareketsiz duran masa
SORU 2

Sürtünmenin ihmal edildiği bir yerde tahta blok şekildeki gibi yere paralel 10N’luk kuvvetle 2 m’lik yol boyunca çekiliyor.
Yapılan iş, kuvvet ile alınan yol çarpımına eşit olduğuna göre kuvvetin yaptığı iş kaç J’dür?

 • 20
 • 15
 • 10
 • 5
SORU 3

Aynı anda harekete başlayan K, L, M ve N otomobillerinin t sürede ulaştıkları süratler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Aynı sürede süratini daha fazla artıran araç daha güçlü olduğuna göre otomobillerden hangisi diğerlerine göre daha güçlüdür?

 • K
 • L
 • M
 • N
SORU 4

Sürtünmenin ihmal edildiği bir yolda kütlesi 2 kg olan bir oyuncak arabanın sürati 2 m/s’dir. Kinetik enerji = 1/2 . m .v2 bağıntısıyla bulunduğuna göre arabanın kinetik enerjisi kaç J’dir?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
SORU 5

Kütleleri eşit K, L, M ve N cisimleri şekildeki gibi h, 2h, 3h ve 4h yüksekliklerinden yere bırakılıyor.
Buna göre hangi cisim diğerlerine göre daha büyük bir süratle yere çarpar?

 • K
 • L
 • M
 • N
SORU R
SORU 6

Sürtünmeli bir ortamda yay 10N’luk kuvvetle sıkıştırılıp bırakıldığında yayın önündeki takoz 1,5 m uzağa gidiyor.
Aynı yay 5N’luk kuvvetle sıkıştırılıp bırakılsaydı takoz aşağıdaki uzaklıklardan hangisine ulaşabilirdi?

 • 1 m
 • 2 m
 • 3 m
 • 4 m
SORU 7

Yenilenebilir enerji kaynakları enerji üretirken çevre koşulları ve tarım arazileri dikkate alındığında çevreye zarar vermeyen temiz enerji kaynaklarıdır.
Buna göre,
I. fosil kaynaklar,
II. rüzgâr türbini,
III. güneş pilleri
enerji kaynaklarından hangileri yenilenebilir enerji kaynağıdır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 8

Eritme, pişirme veya kurutma gibi işlemlerin yapıldığı endüstriyel alanlarda ve fırınlarda ölçüm yapılan termometre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pirometre
 • Metal termometre
 • Sıvılı termometre
 • Gazlı termometre
SORU 9

Celcius termometresinde 100 °C olarak ölçülen bir sıcaklık Kelvin termometresinde kaç K’e karşılık gelir?

 • 173
 • 273
 • 373
 • 473
SORU 10

Kütlesi 10 gram olan suyun öz ısısı 1 cal/g °C’dir.
Buna göre aynı sıcaklıktaki 20 gram suyun öz ısısı kaç cal/g °C olabilir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 11

Bazı maddelere ait öz ısıları tabloda verilmiştir.
Buna göre aynı miktarda bu maddelere eşit ısı verildiğinde hangi maddedeki sıcaklık değişimi en fazladır?

 • K
 • L
 • M
 • N
SORU 12

Suya ait hâl-değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre III ile ifade edilen bölgede su hangi hâldedir?

 • Katı
 • Sıvı + gaz
 • Sıvı
 • Gaz
SORU 13

Aynı cins K ve L maddelerine ait sıcaklıklar tabloda verilmiştir.
Bu iki madde sıcaklık kaybının olmadığı aynı ortama bırakıldıklarında L’nin son sıcaklığı kaç °C olabilir? (K ve L maddelerinde hal değişimi yoktur.)

 • 12
 • 11
 • 9
 • 8
SORU 14

Katı maddelerin ısı iletim hızı;
I. cinsine,
II. iki ucu arasındaki sıcaklık farkına,
III. kalınlığına
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 15

Elektronun elektriksel yükü -e olduğuna göre protonun elektriksel yükü aşağıdakilerden hangisidir?

 • -e
 • +e
 • -2e
 • 0
SORU 16

Plastik çubuk yünlü kumaşa sürtüldüğünde plastik çubuk elektron kazanır.
Buna göre,
I. Plastik çubuk negatif elektrik yükü ile yüklenir.
II. Plastik çubuk pozitif elektrik yükü ile yüklenir.
III. Plastik çubuk kâğıt parçalarını çeker.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III
 • II ve III.
SORU 17

Birbirlerine perçinlenmiş nötr iletken K ve L çubukları yalıtkan sapları üzerinde iken şekildeki gibi pozitif yüklü küre dokunmadan yaklaştırılıyor.
Küre uzaklaştırılmadan K ve L çubukları birbirlerinden ayrılırsa K ve L’nin elektrik yükleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
K <-----> L

 • + <-----> +
 • + <-----> -
 • - <-----> -
 • - <-----> +
SORU R
SORU 18

Noktasal elektriksel yüklü cisimlerin birbirlerine uyguladıkları kuvvetler ok işareti ile aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

SORU 19

q1 ve q2 noktasal elektrik yükleri arasındaki uzaklık d, elektriksel kuvvet ise F dir.
Buna göre yükler arasındaki uzaklık iki katına çıkarılırsa elektriksel kuvvet kaç F olur?

 • 1/2
 • 1/4
 • 1/6
 • 1/8
SORU 20

Elektrik yükünün etkisini gösterdiği alana elektrik alan denir.
Buna göre,
I. Elektrik alan vektörel bir büyüklüktür.
II. Elektrik alan şiddetinin birimi N/C’dur.
III. Elektrik alanı E = F/q bağıntısı ile ifade edilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADADACBCADCBDBCBABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fizik 2 Online Test 15

Açık lise Test çöz 2018 Fizik 2 testimiz 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Fizik 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fizik 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Fizik 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Fizik 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fizik 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fizik 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fizik 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fizik 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fizik 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fizik 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 temmuz 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fizik 2 dersi için geçme notu nedir ?

Fizik 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fizik 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fizik 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fizik 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fizik 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 30 ağostos 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fizik 2 2018 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fizik 2 soruları toplamda 7 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fizik 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fizik 2 testinin başarı yüzdesi %57. Sınava katılan 7 öğrenci arasından sadece 4 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 25.27 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fizik 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fizik 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler