Fizik 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Tuğla şekil I’deki gibi zemin üzerine konulduğunda zemine 3P kadarlık basınç yapmaktadır.
Ağırlık değişmeden cisimlerin yüzeyinin azalması basıncı artırdığına göre aynı tuğla şekil II’deki gibi konulduğunda zemine yaptığı basınç kaç P olabilir?

 • 2
 • 2,5
 • 3
 • 3,5
Soru 2

Su dolu kapta kabın yan yüzeylerine su tarafından uygulanan basınç (1, 2, 3 ve 4) ok işaretleri ile gösterilmiştir.
Buna göre hangisinin gösterimi yanlıştır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 3

İçinde sıvı bulunan şekildeki kabın K, L ve M noktalarındaki kap yüzeyine etki eden basınçlar PK, PL ve PM’dir.
Sıvının açık yüzeyinden derinlere inildikçe cisimlere etkiyen sıvı basıncının büyüklüğü arttığı bilindiğine göre PK, PL ve PM arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • PK = PL = PM
 • PK > PL > PM
 • PM > PL > PK
 • PK = PLL > PM
Soru 4

İki ucu da açık bileşik kabın içine sıvı döküldüğünde bir koldaki sıvı yüksekliği h1, diğer koldaki sıvı seviyesi de h2 kadarlık seviyeye ulaşıyor.
Buna göre h1 ve h2 arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • h1 > h2
 • h1 = h2
 • h2 > h1
 • h1 = 2h2
Soru 5

Kesitleri şekilde görülen borunun içinden sıvı akışı olmaktadır.
Kesiti dar olan bölgede akıntı hızı daha büyük olduğuna göre V1 ve V2 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde kesinlikle doğru verilmiştir?

 • V1 > V2
 • V2 > V1
 • V1 = V2
 • V2 = 2V1
REKLAM
Soru 6

Açık hava basıncını ölçen aletin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Termometre
 • Dinamometre
 • Barometre
 • Voltmetre
Soru 7

İki tarafında farklı yüzeyli piston bulunan su cenderesi şekildeki gibidir.
Küçük pistona 10 N’luk kuvvet uygulanırsa büyük pistona etki eden F2 kuvveti kaç N olabilir?

 • 5
 • 8
 • 10
 • 20
Soru 8

Bazı olaylar aşağıda verilmiştir.
I. Kuyu tulumbası ile suyun çekilmesi
II. Gezi balonlarının havada kalması
III. Arabaların hidrolik fren sistemi
Bu olaylardan hangileri basınç etkiyle gerçekleşir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

İçinde sıvı bulunan kaba şekildeki K, L, M ve N cisimleri atılıp bekletildiğinde sıvı içindeki konumları şekildeki gibi oluyor.
Her cisme eşit büyüklükte kaldırma kuvveti uygulandığına göre hangi cismin ağırlığı diğerlerinden daha büyük olabilir?

 • N
 • M
 • L
 • K
Soru 10

Ağırlığı 10N olan bir cisim suyun içinde iken dinamometre ile ölçüldüğünde ağırlığı kaç N olabilir?

 • 8
 • 11
 • 12
 • 20
Soru 11

K ve L cisimlerine ait elektron ve proton sayıları verilmiştir.
Buna göre K ve L için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • K negatif yüklü, L nötr
 • K ve L nötr
 • K nötr, L pozitif yüklü
 • K pozitif yüklü, L negatif yüklü
Soru 12

Aynı düzlemde aralarında d uzaklık bulunan q1 ve 2q2 elektrik yüklü noktasal yükleri birbirlerine itme kuvveti uygulamaktadır. q1 yükünün 2q2 yüküne uyguladığı itme kuvvetinin büyüklüğü F kadar olduğuna göre 2q2’nin q1’e uyguladığı itme kuvveti kaç F’tür?

 • 1
 • 1,5
 • 2
 • 3
Soru 13

K ve L noktasal cisimleri üzerinde oluşan elektrik alan çizgileri şekildeki gibidir.
Buna göre K ve L’nin + ve - yük cinsleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
K <-----> L

 • + <-----> -
 • + <-----> +
 • - <-----> +
 • - <-----> -
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan maddelere örnek verilir?

 • Gümüş
 • Bakır
 • Tahta
 • Tuzlu su
Soru 15

Birbirine paralel aralarında d uzaklık bulunan K ve L iletken levhaları şekildeki gibi bir üretece bağlanıyor.
Buna göre,
I. K ile L arasında düzgün elektrik alanı oluşur.
II. d uzaklığı küçülürse elektrik alan çizgileri sıkışır.
III. d uzaklığı büyürse birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvet küçülür.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 16

Voltmetrenin devredeki sembolik gösterimi aşağıdakilerden hangisi gibidir?

Soru 17

Direnci 10Ω olan bir lamba 20 voltluk üretece şekildeki gibi bağlanıyor.
Buna göre lambadan geçen akım kaç amperdir?

 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
Soru 18

Direnç büyüklükleri üzerinde yazılı dirençler şekildeki gibi bağlanıyor.
Bu dirençlerin eş değer direnci kaç ohm’dur?

 • 3
 • 5
 • 7
 • 9
Soru 19

K maddesi konulduğu manyetik alanda şekildeki gibi kuvvetli mıknatıslanma özelliği gösteren maddedir.
Buna göre K maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Alüminyum
 • Bakır
 • Demir
 • Altın
Soru 20

İçinden akım geçen tellerin etrafında manyetik alan oluşmasına elektrik akımın manyetik etkisi denir.
Buna göre,
I. manyetik vinç,
II. kapı otomatiği,
III. hoparlör
araçlarından hangilerinde elektromıknatıs kullanılır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBBCDDAACABCDBACCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?