Fizik 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Salıncaktaki çocuk şekildeki gibi K - L arasında salınım hareketi yapmaktadır. Çocuk K’den L’ye gidip tekrar K’ye geldiğinde bir tam devri tamamlamaktadır.
Salıncaktaki çocuk K’den L’ye 2 saniyede gittiğine göre salınımın periyodu kaç saniyedir?

 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
Soru 2

Salınım hareketi yapan bir cismin periyodu 0,5 saniyedir. Frekans periyodun tersi olduğuna göre bu cismin frekansı kaç s-1 dir?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 3

Genliği zamanla küçülen periyodik dalgalara sönümlü periyodik dalgalar denir.
Buna göre sönümlü bir titreşimin monitör ekranındaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 4

Atmaların yaylardaki ilerleme hızı yayı geren kuvvetin kareköküyle doğru orantılıdır.
Yukarıdaki açıklamaya göre ilerleme hızı ν olan bir atmayı oluşturan kuvvet dört katına çıkarılırsa ilerleme hızı kaç ν olur?

 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
Soru 5

Sarmal bir yayın ucuna asılı bir kütlenin yaptığı salınım uzanım-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre kütlenin genliği kaç m’dir?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
REKLAM
Soru 6

Su yüzeyinde oluşturulan periyodik dalgalar şekildeki gibi düzlem engele 30°’lik açı yaparak çarpıyor.
Buna göre engelden yansıyan dalgalar kaç derecelik açıyla yansırlar?

 • 30
 • 45
 • 60
 • 75
Soru 7

Su yüzeyindeki dalgalar derin bölgeden sığ bölgeye geçerken dalganın,
I. dalga boyu,
II. frekansı,
III. hızı
niceliklerinden hangileri değişmez?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 8

Sesin bir engele çarparak ses kaynağının bulunduğu yere dönmesi olayı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • Frekans
 • Periyot
 • Yankı
 • Dalga boyu
Soru 9

Ses dalgaları ile ilgili;
I. Enerji taşırlar.
II. Maddesel ortamda yayılırlar.
III. Ortamlara göre hızları değişebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Richter ölçeğine göre depremler 1’den başlayıp 10’a kadar aşağıdaki gibi derecelendirilir.
• 1 - 4.0 arası depremler hafif
• 4,1 - 7,0 arası depremler orta
• 7,1 - 9,0 arası depremler büyük
• 9’dan yukarısı felaket
Buna göre 7,4 büyüklüğündeki deprem hangi kategoriye dahil edilir?

 • Hafif
 • Orta
 • Büyük
 • Felaket
Soru 11

Depremlerin kaydedilmesini sağlayan aygıt aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sismograf
 • Stroboskop
 • Dinamometre
 • Elektroskop
Soru 12

Işık akısının birimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lümen
 • Volt
 • Amper
 • Ohm
Soru 13

Gölge ile ilgili;
I. Işığın doğrusal yayılmasının sonucu oluşan bir olaydır.
II. Saydam cisimlerin gölgesi oluşmaz.
III. Tam gölge perdeye her zaman düşmeyebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Küresel ışık kaynağının önüne saydam olmayan küresel bir cisim şekildeki gibi konuluyor.
Işık kaynağı ile cismin merkezi aynı doğrultu üzerinde olduğuna göre hangi noktalardan ışık kaynağına bakılırsa ışık kaynağı görülür?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 15

Aynı hacimdeki küresel ışık kaynağı ile küresel saydam olmayan cisim şekildeki gibi bir perde önüne konuluyor.
Buna göre,
I.Perde üzerinde tam ve yarı gölge oluşur.
II. Perdede oluşan tam gölgenin yarıçapı cismin yarıçapına eşittir.
III. Küresel ışık kaynağı sabit tutulurken cisim perdeye dokunmadan yaklaşırsa gölge oluşmaz.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • II ve III.
 • I ve II
 • I, II ve III.
Soru 16

Düzlem aynaya gönderilen ışın yüzeyin normali ile 40°’lik açı yapmaktadır.
Buna göre bu ışın aynadan kaç derecelik açı ile yansır?

 • 50
 • 40
 • 30
 • 20
Soru 17

Bir düzlem aynada görüntünün aynaya olan uzaklığı 10 cm’dir.
Buna göre cisim ile görüntü arasındaki uzaklık kaç cm’dir?

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
Soru 18

Bir düzlem aynanın önüne şekildeki gibi K, L, M ve N küresel cisimleri yerleştiriliyor.
Buna göre G konumundan bakan bir gözlemci aynada hangi cisimlerin görüntüsünü görür?

 • K, L ve M
 • K, M ve N
 • L, M ve N
 • K, L, M ve N
Soru 19

Bir çukur aynada cisim aynanın merkezinde ise görüntü;
I. Merkezde oluşur.
II. Cisimle aynı boydadır.
III. Cisme göre terstir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 20

Tek renkli bir ışık ışını X, Y ve Z ortamlarında şekildeki yolu izliyor.
Buna göre nX, nY ve nZ ortamların kırıcılık indisleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

 • nY > nX > nZ
 • nX = nY = nZ
 • nY > nX = nZ
 • nX > nY > nZ
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADDCBCDCAADACBBCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?