GİRİŞ/KAYIT

Kimya 1 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Modern kimyanın öncüsü olarak nitelendirilen ve Kütlenin Korunumu Kanunu’nu bulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Boyle
 • Lavoisier
 • Aristo
 • Empedokles
SORU 2

Verilen güvenlik uyarı işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yanıcı maddeler
 • Aşındırıcı maddeler
 • Radyoaktif maddeler
 • Zehirli maddeler
SORU 3

I. Değersiz madenleri altına çevirmeye çalışmak
II. Ölümsüzlük iksirini bulmak
III. Radyoaktif maddelerden enerji elde etmeye çalışmak
Yukarıdakilerden hangileri simyacıların çalışmaları içerisinde yer alır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
SORU 4

Organik olmayan bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anorganik Kimya
 • Biyokimya
 • Polimer Kimyası
 • Fizikokimya
SORU 5

Kükürt elementinin sembolü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • O
 • N
 • S
 • P
SORU 6

HCI bileşiğinin yaygın adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • Tuz ruhu
 • Kezzap
 • Zaç yağı
 • Sirke asidi
SORU 7

I. Laboratuvar önlüğü giyilmelidir.
II. Kimyasal maddelere çıplak elle dokunulmamalıdır.
III. Kimyasal maddelerin ambalajları üzerindeki etiketler koparılmamalıdır.
Yukarıdakilerden hangileri laboratuvar güvenliği için uyulması gereken kurallardandır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 8

Yukarıda şekli verilen, kimya laboratuvarında kullanılan cam malzemenin adı nedir?

 • Deney tüpü
 • Huni
 • Beherglas
 • Baget
SORU 9

Vücudumuzda oksijen taşıyan ve kana kırmızı renk veren hemoglobinin temel parçası olan element aşağıdakilerden hangisidir?

 • Na
 • Ca
 • Fe
 • K
SORU 10

I. Mısır
II. Çin
III. Hint
Yukarıdaki uygarlıklardan hangileri kimyanın gelişim sürecine katkı sağlamıştır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 11

Şekildeki gibi ilk atom modelini tasarlayan ve “Atomlar çok yoğun, içidolu kürelerdir.” varsayı mında bulunan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dalton
 • Thomson
 • Rutherford
 • Bohr
SORU 12

Bohr atom modelinde enerji düzeyleri n = 1, 2, 3, 4 ... şeklinde ifade edilirken harflerle de gösterilebilmektedir.
Bu atom modeline göre, n = 1 enerji düzeyi hangi harfe karşılık gelir?

 • K
 • L
 • M
 • N
SORU 13

17CI- iyonunun elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
SORU 14

Periyodik sistem ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • 7 periyot, 18 grup bulunur.
 • İlk periyotta iki element bulunur.
 • Sütunlara periyot denir.
 • A grubu elementlerine baş grup elementleri denir.
SORU 15

Periyodik sistemde elementler sembollerle gösterilmektedir.
Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi periyodik sistemde yer almaz?

 • Na
 • Ca
 • C
 • CO
SORU 16

1A grubu elementlerinden 3Li, 11Na ve 19K atomlarının çaplarının büyükten küçüğe sıralanması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Li > Na > K
 • K > Na > Li
 • Na > Li > K
 • K > Li > Na
SORU 17

• Atom çapı
• Proton sayısı
• Nötron sayısı
• Kimyasal özellik
Nötr bir atom elektron vererek iyon haline geldiğinde yukarıda verilenlerden kaç tanesi değişir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 18

Alüminyum atomuna ait ilk dört iyonlaşma enerjileri kJ/mol cinsinden yukarıda verilmiştir. İyonlaşma enerjilerindeki artışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Elektron sayısının artması
 • Proton sayısının artması
 • Atom çapının artması
 • Elektron başına düşen çekim gücünün artması
SORU 19

Metaller ametallerle elektron alışverişi yaparak ____I_____ bağlı bileşik oluştururlar. Ametaller ise kendi aralarında elektron ortaklaşması ile ____II_____ bağlı bileşik oluştururlar.
Yukarıdaki ifadede I ve II numaralı boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I <-----> II

 • iyonik <-----> kovalent
 • kovalent <-----> iyonik
 • iyonik <-----> metalik
 • kovalent <-----> metalik
SORU 20

2aaX atomu ile 919Y atomu izoton atomlardır.
Buna göre, a değeri kaçtır?

 • 5
 • 6
 • 8
 • 10
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BABACADCCDAADCDBBDAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

9 kişi oy kullandı
Online Testler