GİRİŞ/KAYIT

Kimya 1 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Modern kimyanın öncüsü olarak nitelendirilen ve Kütlenin Korunumu Kanunu’nu bulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Boyle
 • B) Lavoisier
 • C) Aristo
 • D) Empedokles
SORU 2

Verilen güvenlik uyarı işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yanıcı maddeler
 • B) Aşındırıcı maddeler
 • C) Radyoaktif maddeler
 • D) Zehirli maddeler
SORU 3

I. Değersiz madenleri altına çevirmeye çalışmak
II. Ölümsüzlük iksirini bulmak
III. Radyoaktif maddelerden enerji elde etmeye çalışmak
Yukarıdakilerden hangileri simyacıların çalışmaları içerisinde yer alır?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III.
SORU 4

Organik olmayan bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Anorganik Kimya
 • B) Biyokimya
 • C) Polimer Kimyası
 • D) Fizikokimya
SORU 5

Kükürt elementinin sembolü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) O
 • B) N
 • C) S
 • D) P
SORU 6

HCI bileşiğinin yaygın adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) Tuz ruhu
 • B) Kezzap
 • C) Zaç yağı
 • D) Sirke asidi
SORU 7

I. Laboratuvar önlüğü giyilmelidir.
II. Kimyasal maddelere çıplak elle dokunulmamalıdır.
III. Kimyasal maddelerin ambalajları üzerindeki etiketler koparılmamalıdır.
Yukarıdakilerden hangileri laboratuvar güvenliği için uyulması gereken kurallardandır?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 8

Yukarıda şekli verilen, kimya laboratuvarında kullanılan cam malzemenin adı nedir?

 • A) Deney tüpü
 • B) Huni
 • C) Beherglas
 • D) Baget
SORU 9

Vücudumuzda oksijen taşıyan ve kana kırmızı renk veren hemoglobinin temel parçası olan element aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Na
 • B) Ca
 • C) Fe
 • D) K
SORU 10

I. Mısır
II. Çin
III. Hint
Yukarıdaki uygarlıklardan hangileri kimyanın gelişim sürecine katkı sağlamıştır?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 11

Şekildeki gibi ilk atom modelini tasarlayan ve “Atomlar çok yoğun, içidolu kürelerdir.” varsayı mında bulunan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dalton
 • B) Thomson
 • C) Rutherford
 • D) Bohr
SORU 12

Bohr atom modelinde enerji düzeyleri n = 1, 2, 3, 4 ... şeklinde ifade edilirken harflerle de gösterilebilmektedir.
Bu atom modeline göre, n = 1 enerji düzeyi hangi harfe karşılık gelir?

 • A) K
 • B) L
 • C) M
 • D) N
SORU 13

17CI- iyonunun elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) 15
 • B) 16
 • C) 17
 • D) 18
SORU 14

Periyodik sistem ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) 7 periyot, 18 grup bulunur.
 • B) İlk periyotta iki element bulunur.
 • C) Sütunlara periyot denir.
 • D) A grubu elementlerine baş grup elementleri denir.
SORU 15

Periyodik sistemde elementler sembollerle gösterilmektedir.
Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi periyodik sistemde yer almaz?

 • A) Na
 • B) Ca
 • C) C
 • D) CO
SORU 16

1A grubu elementlerinden 3Li, 11Na ve 19K atomlarının çaplarının büyükten küçüğe sıralanması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) Li > Na > K
 • B) K > Na > Li
 • C) Na > Li > K
 • D) K > Li > Na
SORU 17

• Atom çapı
• Proton sayısı
• Nötron sayısı
• Kimyasal özellik
Nötr bir atom elektron vererek iyon haline geldiğinde yukarıda verilenlerden kaç tanesi değişir?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 18

Alüminyum atomuna ait ilk dört iyonlaşma enerjileri kJ/mol cinsinden yukarıda verilmiştir. İyonlaşma enerjilerindeki artışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Elektron sayısının artması
 • B) Proton sayısının artması
 • C) Atom çapının artması
 • D) Elektron başına düşen çekim gücünün artması
SORU 19

Metaller ametallerle elektron alışverişi yaparak ____I_____ bağlı bileşik oluştururlar. Ametaller ise kendi aralarında elektron ortaklaşması ile ____II_____ bağlı bileşik oluştururlar.
Yukarıdaki ifadede I ve II numaralı boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I <-----> II

 • A) iyonik <-----> kovalent
 • B) kovalent <-----> iyonik
 • C) iyonik <-----> metalik
 • D) kovalent <-----> metalik
SORU 20

2aaX atomu ile 919Y atomu izoton atomlardır.
Buna göre, a değeri kaçtır?

 • A) 5
 • B) 6
 • C) 8
 • D) 10
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BABACADCCDAADCDBBDAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?