Kimya 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Ne
II. N2
III. P4
Yukarıda verilen elementlerden hangileri moleküler yapıda bulunmaktadır?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
Soru 2

Pozitif elektrikle yüklü kimyasal türün adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Katyon
 • Anyon
 • Atom
 • Elektron
Soru 3

Su molekülleri arasındaki etkileşim şekildeki gibi gösterilmektedir. Suyun ısı alarak gaz haline geçmesiyle (........) şeklinde gösterilen bağlar kopar ve buharlaşma olur.
Buharlaşma sırasında kopan bu bağ aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hidrojen bağı
 • Metalik bağ
 • İyonik bağ
 • Kovalent bağ
Soru 4

Aşağıda verilen etkileşimlerden hangileri güçlü etkileşimlerdir?
I. İyonik bağ
II. Kovalent bağ
III. Hidrojen bağı

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 5

Al atomunun Lewis yapısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? ( 13Al)

 • Al•
 • •Al•
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi iyonik bağlı bileşiktir?
( 1H, 6C, 8O, 12Mg, 16S, 17Cl)

 • CH4
 • SO2
 • MgCI2
 • H2O
Soru 7

Aşağıda verilenlerin hangisinde molekül içi bağ türü apolar kovalent bağdır?

 • H ─ CI
 • Br ─ Br
 • H ─ F
 • H ─ I
Soru 8

Molekül geometrisi yukarıdaki gibi olan NH3 bileşiğinde ortaklanmamış elektron çifti sayısı kaçtır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 9

Maddenin kimlik özelliğinin değişerek farklı maddelere ayrışmasına veya farklı maddeler ile etkileşerek yeni maddeler oluşturmasına _________ denir.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan (___________) yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • fiziksel değişim
 • kimyasal değişim
 • hâl değişimi
 • renk değişimi
Soru 10

Yukarıda açık formülü verilen bileşik için polar ve apolar bağ sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Polar bağ <------> Apolar bağ

 • 2 <------> 8
 • 4 <------> 6
 • 6 <------> 4
 • 8 <------> 2
Soru 11

Maddenin katı hâli için;
I. En düzenli halidir.
II. Belirli şekil ve hacimleri vardır.
III. Sıkıştırılabilirler.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi amorf katıya örnektir?

 • Cam
 • Yemek tuzu
 • Şeker
 • Elmas
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinin aynı sıcaklıkta viskozitesi en büyüktür?

 • Su
 • Zeytinyağı
 • Kolonya
 • Bal
REKLAM
Soru 14

Maddelerin buharlaşma hızı aşağıdakilerden hangilerine bağlı olarak değişir?
I. Maddenin cinsi
II. Sıcaklık
III. Yüzey alanı

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

1 yönündeki hâl değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • Erime
 • Donma
 • Buharlaşma
 • Yoğuşma
Soru 16

Saf bir maddenin hâl değişim grafiği şekildeki gibidir.
Bu maddenin hangi bölgede tamamı sıvı hâldedir?

 • I. Bölge
 • II. Bölge
 • III. Bölge
 • IV. Bölge
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olur?

 • Geri dönüşümü olan maddeler kullanmak.
 • Yeşil alanları arttırmak.
 • Yapay tarım ilacı kullanımını azaltmak.
 • Deterjan kullanımını arttırmak.
Soru 18

Su tasarrufu için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 • Gereksiz su israfından kaçınmak.
 • Bozuk muslukları tamir etmek.
 • Diş fırçalarken musluğu açık bırakmak.
 • Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolduğunda çalıştırmak.
Soru 19

• Piller
• Plastikler
• Fosil yakıtlar
• Endüstriyel atıklar
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi çevre kirliliğine neden olur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 20

I. Fe
II. Cu
III. CO2
Yukarıdaki maddelerden hangileri metalik katılara örnektir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DAABCCBABDBADDCCDCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?