Kimya 2 – Test 15 2018-3. Dönem

SORU 1

I. Ne
II. N2
III. P4
Yukarıda verilen elementlerden hangileri moleküler yapıda bulunmaktadır?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
SORU 2

Pozitif elektrikle yüklü kimyasal türün adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Katyon
 • Anyon
 • Atom
 • Elektron
SORU 3

Su molekülleri arasındaki etkileşim şekildeki gibi gösterilmektedir. Suyun ısı alarak gaz haline geçmesiyle (........) şeklinde gösterilen bağlar kopar ve buharlaşma olur.
Buharlaşma sırasında kopan bu bağ aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hidrojen bağı
 • Metalik bağ
 • İyonik bağ
 • Kovalent bağ
SORU 4

Aşağıda verilen etkileşimlerden hangileri güçlü etkileşimlerdir?
I. İyonik bağ
II. Kovalent bağ
III. Hidrojen bağı

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 5

Al atomunun Lewis yapısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? ( 13Al)

 • Al•
 • •Al•
SORU 6

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi iyonik bağlı bileşiktir?
( 1H, 6C, 8O, 12Mg, 16S, 17Cl)

 • CH4
 • SO2
 • MgCI2
 • H2O
SORU 7

Aşağıda verilenlerin hangisinde molekül içi bağ türü apolar kovalent bağdır?

 • H ─ CI
 • Br ─ Br
 • H ─ F
 • H ─ I
SORU 8

Molekül geometrisi yukarıdaki gibi olan NH3 bileşiğinde ortaklanmamış elektron çifti sayısı kaçtır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 9

Maddenin kimlik özelliğinin değişerek farklı maddelere ayrışmasına veya farklı maddeler ile etkileşerek yeni maddeler oluşturmasına _________ denir.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan (___________) yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • fiziksel değişim
 • kimyasal değişim
 • hâl değişimi
 • renk değişimi
SORU 10

Yukarıda açık formülü verilen bileşik için polar ve apolar bağ sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Polar bağ <------> Apolar bağ

 • 2 <------> 8
 • 4 <------> 6
 • 6 <------> 4
 • 8 <------> 2
SORU 11

Maddenin katı hâli için;
I. En düzenli halidir.
II. Belirli şekil ve hacimleri vardır.
III. Sıkıştırılabilirler.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi amorf katıya örnektir?

 • Cam
 • Yemek tuzu
 • Şeker
 • Elmas
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisinin aynı sıcaklıkta viskozitesi en büyüktür?

 • Su
 • Zeytinyağı
 • Kolonya
 • Bal
SORU 14

Maddelerin buharlaşma hızı aşağıdakilerden hangilerine bağlı olarak değişir?
I. Maddenin cinsi
II. Sıcaklık
III. Yüzey alanı

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 15

1 yönündeki hâl değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • Erime
 • Donma
 • Buharlaşma
 • Yoğuşma
SORU 16

Saf bir maddenin hâl değişim grafiği şekildeki gibidir.
Bu maddenin hangi bölgede tamamı sıvı hâldedir?

 • I. Bölge
 • II. Bölge
 • III. Bölge
 • IV. Bölge
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olur?

 • Geri dönüşümü olan maddeler kullanmak.
 • Yeşil alanları arttırmak.
 • Yapay tarım ilacı kullanımını azaltmak.
 • Deterjan kullanımını arttırmak.
SORU 18

Su tasarrufu için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 • Gereksiz su israfından kaçınmak.
 • Bozuk muslukları tamir etmek.
 • Diş fırçalarken musluğu açık bırakmak.
 • Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolduğunda çalıştırmak.
SORU 19

• Piller
• Plastikler
• Fosil yakıtlar
• Endüstriyel atıklar
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi çevre kirliliğine neden olur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 20

I. Fe
II. Cu
III. CO2
Yukarıdaki maddelerden hangileri metalik katılara örnektir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DAABCCBABDBADDCCDCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Kimya 2 Online Test 15

Açık lise Test çöz 2018 Kimya 2 testimiz 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Kimya 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Kimya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Kimya 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Kimya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Kimya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Kimya 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 temmuz 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Kimya 2 dersi için geçme notu nedir ?

Kimya 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Kimya 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Kimya 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Kimya 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 29 ağostos 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Kimya 2 2018 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Kimya 2 soruları toplamda 0 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Kimya 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Kimya 2 testinin başarı yüzdesi %66. Sınava katılan 0 öğrenci arasından sadece 0 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama INF puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Kimya 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Kimya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?