GİRİŞ/KAYIT

Kimya 2 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

I. Ne
II. N2
III. P4
Yukarıda verilen elementlerden hangileri moleküler yapıda bulunmaktadır?

 • A) Yalnız II.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III.
SORU 2

Pozitif elektrikle yüklü kimyasal türün adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) Katyon
 • B) Anyon
 • C) Atom
 • D) Elektron
SORU 3

Su molekülleri arasındaki etkileşim şekildeki gibi gösterilmektedir. Suyun ısı alarak gaz haline geçmesiyle (........) şeklinde gösterilen bağlar kopar ve buharlaşma olur.
Buharlaşma sırasında kopan bu bağ aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hidrojen bağı
 • B) Metalik bağ
 • C) İyonik bağ
 • D) Kovalent bağ
SORU 4

Aşağıda verilen etkileşimlerden hangileri güçlü etkileşimlerdir?
I. İyonik bağ
II. Kovalent bağ
III. Hidrojen bağı

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 5

Al atomunun Lewis yapısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? ( 13Al)

 • A) Al•
 • B) •Al•
 • C)
 • D)
SORU 6

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi iyonik bağlı bileşiktir?
( 1H, 6C, 8O, 12Mg, 16S, 17Cl)

 • A) CH4
 • B) SO2
 • C) MgCI2
 • D) H2O
SORU 7

Aşağıda verilenlerin hangisinde molekül içi bağ türü apolar kovalent bağdır?

 • A) H ─ CI
 • B) Br ─ Br
 • C) H ─ F
 • D) H ─ I
SORU 8

Molekül geometrisi yukarıdaki gibi olan NH3 bileşiğinde ortaklanmamış elektron çifti sayısı kaçtır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 9

Maddenin kimlik özelliğinin değişerek farklı maddelere ayrışmasına veya farklı maddeler ile etkileşerek yeni maddeler oluşturmasına _________ denir.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan (___________) yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) fiziksel değişim
 • B) kimyasal değişim
 • C) hâl değişimi
 • D) renk değişimi
SORU 10

Yukarıda açık formülü verilen bileşik için polar ve apolar bağ sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Polar bağ <------> Apolar bağ

 • A) 2 <------> 8
 • B) 4 <------> 6
 • C) 6 <------> 4
 • D) 8 <------> 2
SORU 11

Maddenin katı hâli için;
I. En düzenli halidir.
II. Belirli şekil ve hacimleri vardır.
III. Sıkıştırılabilirler.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi amorf katıya örnektir?

 • A) Cam
 • B) Yemek tuzu
 • C) Şeker
 • D) Elmas
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisinin aynı sıcaklıkta viskozitesi en büyüktür?

 • A) Su
 • B) Zeytinyağı
 • C) Kolonya
 • D) Bal
SORU 14

Maddelerin buharlaşma hızı aşağıdakilerden hangilerine bağlı olarak değişir?
I. Maddenin cinsi
II. Sıcaklık
III. Yüzey alanı

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 15

1 yönündeki hâl değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) Erime
 • B) Donma
 • C) Buharlaşma
 • D) Yoğuşma
SORU 16

Saf bir maddenin hâl değişim grafiği şekildeki gibidir.
Bu maddenin hangi bölgede tamamı sıvı hâldedir?

 • A) I. Bölge
 • B) II. Bölge
 • C) III. Bölge
 • D) IV. Bölge
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olur?

 • A) Geri dönüşümü olan maddeler kullanmak.
 • B) Yeşil alanları arttırmak.
 • C) Yapay tarım ilacı kullanımını azaltmak.
 • D) Deterjan kullanımını arttırmak.
SORU 18

Su tasarrufu için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 • A) Gereksiz su israfından kaçınmak.
 • B) Bozuk muslukları tamir etmek.
 • C) Diş fırçalarken musluğu açık bırakmak.
 • D) Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolduğunda çalıştırmak.
SORU 19

• Piller
• Plastikler
• Fosil yakıtlar
• Endüstriyel atıklar
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi çevre kirliliğine neden olur?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 20

I. Fe
II. Cu
III. CO2
Yukarıdaki maddelerden hangileri metalik katılara örnektir?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DAABCCBABDBADDCCDCDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler