Kimya 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Günlük hayatta karşılaştığımız bazı maddeler asidik / bazik özelliklerine göre sınıflandırıldığında hangi seçenek yanlış olur?
Asit <-----> Baz

 • Limon <-----> Sabun
 • Portakal suyu <-----> Diş macunu
 • Sirke <-----> Şampuan
 • Amonyaklı su <-----> Yemek tuzu
Soru 2

Camı aşındırma özelliği olan asit aşağıdakilerden hangisidir?

 • HF
 • HCI
 • HCOOH
 • H2CO3
Soru 3

Aşağıda asit ve bazların formülleri verilmiştir.
Hangi seçenekte asit ve bazın yeri hatalıdır?
Asit <-----> Baz

 • HCI <-----> KOH
 • H2SO4 <-----> NaOH
 • NH3 <-----> HCOOH
 • HNO3 <-----> Mg(OH)2
Soru 4

Asit ve bazların suda çözünme tepkimeleri aşağıda verilmiştir.
Hangisinde oluşan iyonlar yanlış yazılmıştır?

 • Ca(OH) 2(k) --su--> Ca (suda)2+ + 2OH- (suda)
 • HCOOH(s) --su--> HCO+ (suda)+OH- (suda)
 • NaOH(k) --su--> Na4 (suda)+OH- (suda)
 • HCI(s) --su--> H+ (suda)+ CI- (suda)
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi asit-baz tepkimesi vermez?

 • HCI(suda) +NaOH (suda) →
 • H2SO4 (suda) +KOH (suda) →
 • NH3 (suda) +LiOH (suda) →
 • HNO3(suda)+Ca(OH)2(suda) →
REKLAM
Soru 6

HCI ve NaOH bileşiklerinin sulu çözeltileri karıştırıldığında aşağıdaki tuzlardan hangisi oluşur?

 • Na2CO3
 • NaCI
 • CaCI2
 • KCI
Soru 7

Asit ve bazlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Ca(OH)2 bileşiğinin sulu çözeltisi mavi turnusolun rengini kırmızı yapar.
 • Limon suyunun pH değeri 7’den büyüktür.
 • H2SO4 sulu çözeltisi elektriği iletir.
 • CH3COOH bileşiğinin yaygın adı kezzaptır.
Soru 8

Aşağıdaki metallerden hangisi hidroklorik asit (HCI) ile tepkime vermez?

 • Fe
 • AI
 • Au
 • Zn
Soru 9

Asit-baz çözeltileri ile ilgili;
I. Turnusol bir indikatördür.
II. Asitler bazlarla tuz ve su oluşturur.
III. Bazlar mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
Soru 10

Aşağıda verilen asitlerin hangisinin yaygın adı yanlış verilmiştir?

 • Formik asit (zaç yağı)
 • Asetik asit (sirke)
 • Hidroklorik asit (tuz ruhu)
 • Nitrik asit (kezzap)
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarını arttıran işlemdir?

 • Fabrika bacalarına filtre takmak
 • Yeşil alanları arttırmak
 • Orman yangınları için tedbirler almak
 • Fosil yakıtların kullanımını arttırmak
Soru 12

Laboratuvarda hidroklorik asit şişesinin üzerinde yukarıdaki güvenlik sembolünü gören bir kimyacı bu maddeyi kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

 • Eldiven kullanmak
 • Koruyucu gözlük takmak
 • Cam kaplar kullanmak
 • Asidin buharını solumak
Soru 13

Aşağıdaki maddelerden hangisi baziktir?

 • Diş macunu
 • Sirke
 • Portakal
 • Limon
REKLAM
Soru 14

Aşağıda verilen karışımlardan hangisi heterojendir?

 • Ayran
 • Şekerli su
 • Gazoz
 • Kolonya
Soru 15

Aşağıdaki karışım türlerinden hangisi homojendir?

 • Süspansiyon
 • Emülsiyon
 • Aerosol
 • Çözelti
Soru 16

Karışımlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hava homojen bir karışımdır.
 • Karışımları oluşturan maddeler kimyasal özelliğini kaybeder.
 • Süt gibi maddeler koloidal yapıdadır.
 • Homojen karışımların görünümü her yerde aynıdır.
Soru 17

Aşağıdaki tabloda verilen aynı ortamdaki tuzlu su çözeltilerinin hangisinin kaynama noktası en yüksektir?
Çözelti kütlesi (g) <----> Çözünen tuz kütlesi (g)

 • 200 <----> 10
 • 200 <----> 20
 • 200 <----> 40
 • 200 <----> 50
Soru 18

Çözücü moleküllerinin yarı geçirgen zardan geçerek daha derişik çözeltiye akması olayının adı nedir?

 • Dekantasyon
 • Flotasyon
 • Ozmoz
 • Damıtma
Soru 19

Bir kükürt fabrikasında gerçekleşen patlama sonucunda havaya kükürt tozları yayılmıştır.
Yukarıdaki haberi duyan halk kendi imkanları ile bezlerin arasına pamuk koyarak maske yapmışlardır.
Buna göre heterojen karışım olan hava-kükürt tozu karışımı hangi ayırma yöntemiyle ayrılmıştır?

 • Süzme
 • Damıtma
 • Yüzdürme
 • Aktarma
Soru 20

Şekerli su karışımını ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aktarma
 • Süzme
 • Ayıklama
 • Buharlaştırma
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBCBCCBADDAADBDCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?