Kimya 3 – Test 15 2018-3. Dönem

SORU 1

Günlük hayatta karşılaştığımız bazı maddeler asidik / bazik özelliklerine göre sınıflandırıldığında hangi seçenek yanlış olur?
Asit <-----> Baz

 • Limon <-----> Sabun
 • Portakal suyu <-----> Diş macunu
 • Sirke <-----> Şampuan
 • Amonyaklı su <-----> Yemek tuzu
SORU 2

Camı aşındırma özelliği olan asit aşağıdakilerden hangisidir?

 • HF
 • HCI
 • HCOOH
 • H2CO3
SORU 3

Aşağıda asit ve bazların formülleri verilmiştir.
Hangi seçenekte asit ve bazın yeri hatalıdır?
Asit <-----> Baz

 • HCI <-----> KOH
 • H2SO4 <-----> NaOH
 • NH3 <-----> HCOOH
 • HNO3 <-----> Mg(OH)2
SORU 4

Asit ve bazların suda çözünme tepkimeleri aşağıda verilmiştir.
Hangisinde oluşan iyonlar yanlış yazılmıştır?

 • Ca(OH) 2(k) --su--> Ca (suda)2+ + 2OH- (suda)
 • HCOOH(s) --su--> HCO+ (suda)+OH- (suda)
 • NaOH(k) --su--> Na4 (suda)+OH- (suda)
 • HCI(s) --su--> H+ (suda)+ CI- (suda)
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi asit-baz tepkimesi vermez?

 • HCI(suda) +NaOH (suda) →
 • H2SO4 (suda) +KOH (suda) →
 • NH3 (suda) +LiOH (suda) →
 • HNO3(suda)+Ca(OH)2(suda) →
SORU R
SORU 6

HCI ve NaOH bileşiklerinin sulu çözeltileri karıştırıldığında aşağıdaki tuzlardan hangisi oluşur?

 • Na2CO3
 • NaCI
 • CaCI2
 • KCI
SORU 7

Asit ve bazlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Ca(OH)2 bileşiğinin sulu çözeltisi mavi turnusolun rengini kırmızı yapar.
 • Limon suyunun pH değeri 7’den büyüktür.
 • H2SO4 sulu çözeltisi elektriği iletir.
 • CH3COOH bileşiğinin yaygın adı kezzaptır.
SORU 8

Aşağıdaki metallerden hangisi hidroklorik asit (HCI) ile tepkime vermez?

 • Fe
 • AI
 • Au
 • Zn
SORU 9

Asit-baz çözeltileri ile ilgili;
I. Turnusol bir indikatördür.
II. Asitler bazlarla tuz ve su oluşturur.
III. Bazlar mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
SORU 10

Aşağıda verilen asitlerin hangisinin yaygın adı yanlış verilmiştir?

 • Formik asit (zaç yağı)
 • Asetik asit (sirke)
 • Hidroklorik asit (tuz ruhu)
 • Nitrik asit (kezzap)
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarını arttıran işlemdir?

 • Fabrika bacalarına filtre takmak
 • Yeşil alanları arttırmak
 • Orman yangınları için tedbirler almak
 • Fosil yakıtların kullanımını arttırmak
SORU 12

Laboratuvarda hidroklorik asit şişesinin üzerinde yukarıdaki güvenlik sembolünü gören bir kimyacı bu maddeyi kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

 • Eldiven kullanmak
 • Koruyucu gözlük takmak
 • Cam kaplar kullanmak
 • Asidin buharını solumak
SORU 13

Aşağıdaki maddelerden hangisi baziktir?

 • Diş macunu
 • Sirke
 • Portakal
 • Limon
SORU 14

Aşağıda verilen karışımlardan hangisi heterojendir?

 • Ayran
 • Şekerli su
 • Gazoz
 • Kolonya
SORU 15

Aşağıdaki karışım türlerinden hangisi homojendir?

 • Süspansiyon
 • Emülsiyon
 • Aerosol
 • Çözelti
SORU 16

Karışımlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hava homojen bir karışımdır.
 • Karışımları oluşturan maddeler kimyasal özelliğini kaybeder.
 • Süt gibi maddeler koloidal yapıdadır.
 • Homojen karışımların görünümü her yerde aynıdır.
SORU 17

Aşağıdaki tabloda verilen aynı ortamdaki tuzlu su çözeltilerinin hangisinin kaynama noktası en yüksektir?
Çözelti kütlesi (g) <----> Çözünen tuz kütlesi (g)

 • 200 <----> 10
 • 200 <----> 20
 • 200 <----> 40
 • 200 <----> 50
SORU R
SORU 18

Çözücü moleküllerinin yarı geçirgen zardan geçerek daha derişik çözeltiye akması olayının adı nedir?

 • Dekantasyon
 • Flotasyon
 • Ozmoz
 • Damıtma
SORU 19

Bir kükürt fabrikasında gerçekleşen patlama sonucunda havaya kükürt tozları yayılmıştır.
Yukarıdaki haberi duyan halk kendi imkanları ile bezlerin arasına pamuk koyarak maske yapmışlardır.
Buna göre heterojen karışım olan hava-kükürt tozu karışımı hangi ayırma yöntemiyle ayrılmıştır?

 • Süzme
 • Damıtma
 • Yüzdürme
 • Aktarma
SORU 20

Şekerli su karışımını ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aktarma
 • Süzme
 • Ayıklama
 • Buharlaştırma
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACBCBCCBADDAADBDCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Kimya 3 Online Test 15

Açık lise Test çöz 2018 Kimya 3 testimiz 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Kimya 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Kimya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Kimya 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Kimya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Kimya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Kimya 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 temmuz 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Kimya 3 dersi için geçme notu nedir ?

Kimya 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Kimya 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Kimya 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Kimya 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 31 ağostos 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Kimya 3 2018 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Kimya 3 soruları toplamda 14 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Kimya 3 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Kimya 3 testinin başarı yüzdesi %53. Sınava katılan 14 öğrenci arasından sadece 8 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 13.64 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Kimya 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Kimya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

6 kişi oy kullandı
Online Testler