GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Kimya 4 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi hidrokarbon sınıfında yer alır?

 • A) CH3CI
 • B) CH3Br
 • C) CH4
 • D) CH2CI2
SORU 2

Yukarıdaki bileşiğin IUPAC sistemine göre adlandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • A) 2-metilpentan
 • B) 2,3-dimetilpentan
 • C) 2,2-dimetilpentan
 • D) 3,4-dimetilpentan
SORU 3

Yukarıda verilen alkanda 1 numaralı karbona bağlı hidrojenlerden bir tanesinin koparılması ile oluşan alkil grubunun adı nedir?

 • A) n - propil
 • B) izo - propil
 • C) n - bütil
 • D) izo - bütil
SORU 4

Yukarı tarafta formülü verilen naftalin bileşiği ile ilgili;
I. İki benzen halkasının bağlanmasıyla oluşmuştur.
II. Yünlü kumaşlarda güve koruyucu olarak kullanılır.
III. Kendine özgü keskin kokusu vardır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III.
SORU 5

Aşağıda verilen alkenlerin hangisinde cis-trans izomerisi vardır?

 • A) CH2 =CH2
 • B) CH3 ▬ CH =CH2
 • C) CH3 ▬ CH = CH ▬ CH3
 • D) CH2 ▬ CH = CH2 ▬ CH3
SORU 6

Yaygın adı anilin olan bileşik aşağıdakilerden hangisidir? NH2 NO2 CH3 OH

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 7

CH3 ▬ CH2 ▬ OH
Yukarıda bileşik formülü verilen alkolün iki kademe yükseltgenmesi sonucu oluşan bileşik seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) CH3 ▬ OH
 • B) CH3 ▬ CH3
 • C)
 • D)
SORU 8

Aşağıda verilenlerden hangisi simetrik eterdir?

 • A) CH3 ▬ O ▬ CH3
 • B) CH3 ▬ O ▬ C2 H5
 • C) C2 H5 ▬ O ▬ C3 H7
 • D) CH3 ▬ O ▬ C3 H7
SORU 9

I. Alkol
II. Aldehit
III. Keton
Yukarıda verilen organik bileşik türlerinin hangilerinde karbonil grubu bulunmaktadır?

 • A) Yalnız II.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III.
SORU 10

Verilen bileşikler ile ilgili;
I. Genel formülleri CnH2nO’dur.
II. Birbirinin fonksiyonel grup izomeridir.
III. İkisi de Fehling çözeltisi ile yükseltgenme tepkimesi verir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III.
SORU 11

I. Ayçiçek yağı
II. Pamuk yağı
III. Susam yağı
Margarin üretiminde yukarıdaki yağlardan hangileri kullanılabilir?

 • A) Yalnız III.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III.
SORU 12

Aşağıda verilen moleküllerden hangisi optikçe aktiflik gösterir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 13

Kağıt ve yapay ipek üretiminde kullanılan polisakkarit aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Glikoz
 • B) Fruktoz
 • C) Maltoz
 • D) Selüloz
SORU 14

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi amfoter özellik gösterir?

 • A) CH3 ▬ COOH
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi petrolün rafinasyonu işlemi sırasında en son elde edilen maddedir?

 • A) Doğal gaz
 • B) Benzin
 • C) Katran
 • D) Mazot
SORU 16

Sabuna ait çizgi-bağ formülüne göre;
I. Formülü C17H35COONa’dır.
II. a kısmı hidrofob grubudur.
III. kısmı hidrofil grubudur.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 17

Ağız ve solunum yoluyla organizmaya girdiğinde körlüğe veya ölüme sebep olan, bir karbonlu monoalkol aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Metil alkol
 • B) Etil alkol
 • C) Propil alkol
 • D) Bütil alkol
SORU 18

I. Tekstil sanayi
II. Kozmetik sanayi
III. Boya sanayi
Yüzey aktif maddeler yukarıdaki sanayi alanlarının hangilerinde kullanılır?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 19

Vinilklorür bileşiğinin polimerizasyonu sonucu oluşan ve özellikle kapı ve pencere doğramalarının yapımında kullanılan polimer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Polivinilklorür
 • B) Polietilen
 • C) Polistiren
 • D) Naylon
SORU 20

I. Nişasta
II. Selüloz
III. Glikoz
Yukarıda verilenden hangileri polisakkarittir?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBADCACADBDBDBCDADAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler