Kimya 4 – Test 15 2018-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi bir kömür türü değildir?

 • Linyit
 • Taş kömürü
 • Antrasit
 • Fenol
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir?

 • Petrol
 • Doğal gaz
 • Jeotermal su
 • Taş kömürü
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi kömür kullanımının sakıncalarından değildir?

 • Yanmaları sonucu oluşan gazlar asit yağmurlarına neden olur.
 • Yanma sonucu hava kirliliğine neden olur.
 • Yanma sonucunda açığa çıkan ağır metaller canlılara zarar verir.
 • Kömür tabakalarının yeraltında durması toprağın kirlenmesine neden olur.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi petrolün rafineride işlenmesi sonucunda açığa çıkan bir ürün değildir?

 • Turba
 • Mazot
 • Asfalt
 • Parafin
SORU 5

Organik bileşiklerin yapısında en çok bulunan elementlerin sembolleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • K ve O
 • C ve H
 • S ve F
 • N ve B
SORU 6

Düz zincirli olduğu bilinen aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adı yanlıştır?

 • C2H4 (eten)
 • C3H4 (propin)
 • CH4 (etan)
 • C3H8 (propan)
SORU 7

Yukarıda organik bileşiklerin açık yapıları verilmiştir.
Buna göre, kaç tanesi hidrokarbondur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 8

Etin ya da asetilen olarak adlandırılan organik bileşiğin açık formülü hangisidir?

SORU 9

Aşağıda bazı enerji kaynakları ve bunların üçü ile ilgili cümle verilmiştir.
I. Güneş enerjisi
II. Biyoyakıt
III. Jeotermal enerji
IV. Fosil yakıt
_________ bitkilerin çeşitli aşamalardan geçirilerek yakıt amaçlı kullanılmasıdır.
_________ yeraltı sularından elde edilir.
_________ evlerin çatılarına yerleştirilen panellerle su ısıtmada kullanılmaktadır.
Kaç numaralı enerji kaynağının ilgili cümlesi yoktur?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi temiz enerji kaynaklarından değildir?

 • Fosil yakıtlar
 • Rüzgar enerjisi
 • Güneş enerjisi
 • Bitki kökenli yakıtlar
SORU 11

Bitkilerin, fermantasyon gibi çeşitli işlemlerden geçirilmesi ile oluşan ve yakıt amaçlı kullanılabilen maddeler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • Metanol ve etanol
 • LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı)
 • Mazot ve benzin
 • Linyit ve antrasit
SORU 12

Disakkaritlerin oluşum tepkimeleri;
Glikoz + _________ → Maltoz + su
Glikoz + _________ → Sakkaroz + su
Glikoz + _________ → Laktoz + su
şeklinde verilmiştir.
Yukarıda boş bırakılan (___________) yerlere seçenekteki maddeler doğru yerleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

 • Glikoz
 • Nişasta
 • Fruktoz
 • Galaktoz
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi yağların molekül yapısında bulunan bir element değildir?

 • Karbon
 • Oksijen
 • Hidrojen
 • Kükürt
SORU 14

Amino asitlerin amino (- NH2) ve karboksil (- COOH) kısımlarının birleşerek aradan bir su molekülünün çıkmasıyla devam eden tepkime sonucu oluşan polimerin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • Protein
 • Nişasta
 • Yağ asidi
 • Selüloz
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi su arıtım sürecinde kullanılan bir yöntem olamaz?

 • Oksijen giderme
 • Çamur giderme
 • Renk giderme
 • Sertlik giderme
SORU 16

Gıda katkı maddeleri ile ilgili;
I. Raf ömrünü uzatmak amacıyla gıdalara eklenebilir.
II. Yönetmeliklerde belirtildiği kadar kullanılabilir.
III. Gıdaları renklendirmek amacıyla kullanılabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III
 • I, II ve III.
SORU 17

Sabun ve deterjan ile ilgili verilen bilgilerden hangisi hatalıdır?

 • Hidrofil ve hidrofob uçlar içerirler.
 • Suyun yüzey gerilimini değiştirmezler.
 • Sulu çözeltileri bazik özellik gösterir.
 • Suda çözünmeyen kirleri çözünür hale getirirler.
SORU 18

Aşağıda verilenlerden hangisi polimer değildir?

 • Polialkol
 • Polietilen tetraftalat
 • Polivinilklorür
 • Polietilen
SORU 19

Ambalajların üzerinde yandaki sembolü gördüğümüzde ambalajın geri dönüşüm için uygun olduğunu anlarız.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olur?

 • Geri dönüşüm sembolü içeren ürünler tercih etmek
 • Geri dönüşüm sembolü içeren paketleri geri dönüşüm kutularına atmak
 • Geri dönüşümün ham madde ihtiyacını azalttığı konusunda insanları bilgilendirmek
 • Geri dönüşüm sembolü bulunan plastik şişeleri kullandıktan sonra doğaya atmak
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi camı oluşturan ana maddeler içinde yer almaz?

 • SiO2
 • Na2CO3
 • CO2
 • CaCO3
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCDABCBCDAABDAADBADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Kimya 4 Online Test 15

Açık lise Test çöz 2018 Kimya 4 testimiz 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Kimya 4 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Kimya 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Kimya 4 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 4 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Kimya 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Kimya 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Kimya 4 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 temmuz 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Kimya 4 dersi için geçme notu nedir ?

Kimya 4 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 4 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Kimya 4 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Kimya 4 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Kimya 4 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 31 ağostos 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Kimya 4 2018 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Kimya 4 soruları toplamda 0 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Kimya 4 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Kimya 4 testinin başarı yüzdesi %60. Sınava katılan 0 öğrenci arasından sadece 0 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama INF puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Kimya 4 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Kimya 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?