GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Mantık 1 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

“Bütün insanlar çalışkandır.
Ayşe insandır.
Öyleyse ….”
örneğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru bir akıl yürütme olur?

 • A) Ayşe de çalışkandır.
 • B) Ayşe insan değildir.
 • C) Ayşe bir insandır.
 • D) Ayşe çalışkan değildir.
SORU 2

Bir akıl yürütmenin sonundaki önerme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 • A) Öncül
 • B) Sonuç
 • C) Kavram
 • D) Neden
SORU 3

Bir şey ya kendisidir ya da kendisi olmayandır, bunun dışında üçüncü bir durum düşünülemez.
Verilen ifade aşağıdaki akıl yürütme ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

 • A) Özdeşlik
 • B) Çelişmezlik
 • C) Yeter-Neden
 • D) Üçüncü durumun olanaksızlığı
SORU 4

Tek başına anlamı olmayan sözcükler terim sayılmazlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi terim değildir?

 • A) kedi
 • B) köpek
 • C) ki
 • D) insan
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi İslam mantıkçıları arasında yer alır?

 • A) Frege
 • B) Aristoteles
 • C) İbn-i Sina
 • D) De Morgan
SORU 6

Biri diğerinin olumsuzu olan iki kavram arasında ortak bir kavram yoksa bu kavram çifti çelişiktir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi çelişik kavram örneğidir?

 • A) Çok-az
 • B) Çirkin-çirkin olmayan
 • C) Ak-kara
 • D) İyi-kötü
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi “tüm, bütün, her, hiçbir, hepsi” ifadeleriyle birlikte kullanılan tümel kavramlar arasında yer almaz?

 • A) Bazı insanlar
 • B) Tüm çiçekler
 • C) Bütün bitkiler
 • D) Hiçbir gezegen
SORU 8

Tek tek nesneleri ifade eden kavramlara tekil kavram denir.
Buna göre;
I. şu Ahmet
II. insan
III. bu karanfil
kavramlarından hangileri tekildir?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II
 • D) I ve III
SORU 9

“Bütün hayvanlar güzeldir.
Sincap bir hayvandır.
O halde sincap da güzeldir.”
Verilen akıl yürütme aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • A) Tümdengelim
 • B) Tümevarım
 • C) Analoji
 • D) Çelişmezlik
SORU 10

Bir kavram bireyler grubunu ifade edip grupta gerçekleşiyorsa kolektif kavram adını alır. Örneğin; “asker” kavramının kolektifi “ordu” kavramıdır.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi kolektif kavramdır?

 • A) Sendika
 • B) İşçi
 • C) Milletvekili
 • D) Futbolcu
SORU 11

Birçok türde ortaklaşa bulunan özelliklere ilinti denir.
Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi insanın ilintisidir?

 • A) Okumak
 • B) Kültür
 • C) Büyümek
 • D) Düşünmek
SORU 12

Verilen şemaya göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin kaplamı en fazladır?

 • A) Canlı
 • B) Varlık
 • C) Çiçek
 • D) Bitki
SORU 13

Verilen şemadaki kavramlar arası ilişki aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Bazı kediler miyavlayan değildir.
 • B) Bazı kediler miyavlayandır.
 • C) Hiçbir kedi miyavlayan değildir.
 • D) Bütün kediler miyavlayandır.
SORU 14

Tümel bir kavramın zihnin dışındaki bireylerinin ele alınmasına gerçeklik denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekliği yoktur?

 • A) peri kızı
 • B) kedi
 • C) kayısı
 • D) insan
SORU 15

• En az iki terimden oluşan, içinde en az bir yargı ve bir doğruluk değeri taşıyan cümlelere önerme denir.
• Dilek, soru, emir ve ünlem cümleleri önerme değildirler.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi önermedir?

 • A) Üniversiteye gireceksen kitap oku.
 • B) İnsan nasıl insan oldu?
 • C) İnsanlar kardeştir.
 • D) Vay canına!
SORU 16

Tek yargı bildiren önermelere basit önerme denir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi basit önerme değildir?

 • A) Mehmet zekidir.
 • B) Fatma çalışkandır.
 • C) Ali öğretmendir.
 • D) Ayşe disiplinli ve başarılıdır.
SORU 17

Yukarıdaki karşı olum karesine göre hangisi “tümel olumlu” bir önermedir?

 • A) Bazı karanfiller çiçektir.
 • B) Bütün karanfiller çiçektir.
 • C) Hiçbir karanfil çiçek değildir.
 • D) Bazı karanfiller çiçek değildir.
SORU 18

Sonuç önermesinin yüklemi olan terim, büyük terim olarak adlandırılır.
Buna göre;
“Bütün ressamlar sanatçıdır.
Abidin Dino ressamdır.
O halde, Abidin Dino sanatçıdır.”
örneğinde büyük terim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) bütün
 • B) Abidin Dino
 • C) ressamdır
 • D) sanatçıdır
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi mümkün önermeye örnektir?

 • A) Pamuğun yumuşak olması kaçınılmazdır.
 • B) Elif’in öğretmen olması mümkündür.
 • C) Taşın sert olması zorunludur.
 • D) Gül bitkidir.
SORU 20

Bir önermenin nitelik ve doğruluk değerini değiştirmeden özne ve yüklemin yerlerinin değiştirilmesine düz döndürme denir.
Buna göre “Bazı insanlar hastadır.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bütün insanlar hastadır.
 • B) Hiçbir insan hasta değildir.
 • C) Bazı hastalar insandır.
 • D) Bazı hastalar insan değildir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDCCBADAACBDACDBDBC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?