GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Mantık 2 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

“→” işareti “ise” ekinin sembolüdür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “p → q” şeklinde sembolleştirilen önermedir?

 • A) Hasan başarır.
 • B) Aslı çalışkansa başarır.
 • C) Hasan ve Aslı başarılıdır.
 • D) Hasan ancak ve ancak çalışırsa başarır.
SORU 2

“Aylin avukat veya savcıdır.” önermesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?

 • A) “ve” bağlacı ile kurulmuştur.
 • B) İki yargı bildirir.
 • C) Bileşik bir önermedir.
 • D) Tikel evetleme önermesidir.
SORU 3

“Bir önermenin doğru ve yanlış olmak üzere iki değeri vardır ve başka bir olasılık kabul edilmez.” tanımı aşağıdaki mantık türlerinden hangisine aittir?

 • A) Çok değerli mantık
 • B) Üç değerli mantık
 • C) Bulanık mantık
 • D) İki değerli mantık
SORU 4

Herhangi bir önermede yüklem sadece "bir ad” a yüklenirse birli yüklem, “iki ad” a yüklenirse ikili yüklem, “n sayıda ad” a yüklenirse n’li yüklem adını alır.
Bu bilgiye göre “Hegel filozoftur.” önermesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Birli yüklemlidir.
 • B) İkili yüklemlidir.
 • C) Üçlü yüklemlidir.
 • D) Dörtlü yüklemlidir.
SORU 5

“veya” bağlacı ile kurulan önermelere tikel evetleme önermesi denir.
Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir tikel evetleme örneğidir?

 • A) Tekin yaramaz değildir.
 • B) Selin ve Mehmet zekidir.
 • C) Dürüst olursan insanlar seni sever.
 • D) Şiirlerinde veya öykülerinde yeni bir anlatım yoktur.
SORU 6

Bir önermede ana eklem önermenin tamamını etkileyen eklem ise; “~ (p V q)” önermesinin ana eklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) p
 • B) ~
 • C) q
 • D) V
SORU 7

önermelerinden hangileri geçerli değildir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 8

Yorumlarından en az birisinin doğru olduğu önermeye tutarlı önerme denir.
Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi tutarlı değildir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi koşul eklemidir?

 • A) bütün
 • B) bazı
 • C) ise
 • D) hiçbir
SORU 10

“ x filozoftur.” açık önermesi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçeklenir?

 • A) Sokrates filozoftur.
 • B) Ayşe filozoftur.
 • C) Mehmet filozoftur.
 • D) Elif filozoftur.
SORU 11

“Yağmur yağıyor.” ifadesinin sembolleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) (p ∨ q) → r
 • B) p ↔ q
 • C) p ∧ q
 • D) p
SORU 12

“Handan doktordur.” önermesinin niceleme mantığındaki sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ~Fa
 • B) Fa
 • C) ~Fab
 • D) Fabc
SORU 13

“Ga V Gb” şeklinde sembolleştirilen önerme aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Namık doktordur.
 • B) Gökhan ve Müge evlidir.
 • C) Cengiz veya Filiz çalışkandır.
 • D) Öğretmen güzel anlatırsa kolay öğreniriz.
SORU 14

I. ∀x (x madendir.)
II. ∀x (x insandır.)
III. ∀x (x çiçektir.)
Yukarıdakilerden hangileri “E= {altın, gümüş, demir}” evreninde doğrulanır?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II
 • D) I ve III
SORU 15

“Vardır.” biçiminde ifade edilen mantık değişmezi “E!” sembolüyle ifade edilir.
Bu bilgiye göre “Kaf Dağı vardır.” önermesinin varlık mantığına göre sembolleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) □p
 • B) ◊p
 • C) E!a
 • D) ~E!a
SORU 16

Mantık gibi sembolik bir dile sahip olan bilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sosyoloji
 • B) Psikoloji
 • C) Tarih
 • D) Matematik
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi mantıklı davranan bir insanın özelliği değildir?

 • A) Düşünceleri tutarlıdır.
 • B) Eleştirel bir tavır takınır.
 • C) Duygularına ve önyargılarına göre hareket eder.
 • D) Yeterince ispatlanmış ve güvenilir bilgilere inanır.
SORU 18

I. Aksiyom
II. Teorem
III. Sanat
Yukarıdakilerden hangileri bilimsel bir kuramın oluşturulmasında yer almaz?

 • A) Yalnız II.
 • B) Yalnız III.
 • C) I ve II
 • D) I ve III
SORU 19

Mantığın ilke ve kurallarının tüm bilgi etkinliklerine uygulanması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Uygulamalı mantık
 • B) Tartışma mantığı
 • C) Klasik mantık
 • D) Varlık mantığı
SORU 20

“Mantık ilkeleri birbiriyle ilişkili midir?” sorusu mantık felsefesinin aşağıdaki problem alanlarından hangisiyle ilgilidir?

 • A) Doğruluk ve varlıkla
 • B) Mantık ilkeleriyle
 • C) Mantık kavramıyla
 • D) Geçerlilik kavramıyla
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BADADBCDCADBCACDCBAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?