GİRİŞ/KAYIT

Matematik 1 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1, dir?

 • A) p ∧ p
 • B) p ∨ p
 • C) p ∧ p'
 • D) p ∨ p'
SORU 2

p : “∀x ∈ Z, > 2 2” önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ∃x ∈ Z, x <= 2
 • B) ∃x ∉ Z,x > 2
 • C) ∀x ∈ Z, x <= 2
 • D) ∀x ∉ Z, > 2 2
SORU 3

A = { x | - 4 < x <= 4, x ∈ N } kümesinin eleman sayısı kaçtır?

 • A) 4
 • B) 5
 • C) 8
 • D) 9
SORU 4

M = { a, b, c, d, e, f } ve
N = { a, b, g, h }
kümeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) s(M - N) = 4
 • B) s(M ∪ N) = 8
 • C) s(M ∩ N) = 2
 • D) s(N - M) = 4
SORU 5

Bağlama veya gitar enstrümanlarından en az birini çalabilenlerin oluşturduğu 17 kişilik bir müzik grubunda 4 kişi hem bağlama hem gitar, 2 kişi sadece gitar çalabilmektedir.
Buna göre bu grupta sadece bağlama çalabilen kaç kişi vardır?

 • A) 11
 • B) 10
 • C) 9
 • D) 8
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi irrasyonel sayıdır?

 • A) 0,17-
 • B) 7/3
 • C) √45
 • D) 1,25
SORU 7

A = { x | - 5 < x <= 1, x ∈ R }
kümesinin sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 8

denklemini sağlayan x kaçtır?

 • A) 9/11
 • B) 1
 • C) 7/5
 • D) 2
SORU 9

|x - 5| = 6 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?

 • A) 8
 • B) 9
 • C) 10
 • D) 12
SORU 10

2x-1 < x + 3 < 2x + 1 eşitsizliğini sağlayan x tam sayısı kaçtır?

 • A) 2
 • B) 3
 • C) 4
 • D) 5
SORU 11

denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) {(6, 6)}
 • B) {(4, 1)}
 • C) {(6, 0)}
 • D) {(6, 4)}
SORU 12

işleminin sonucu kaçtır?

 • A) 1
 • B) 3
 • C) 9
 • D) 27
SORU 13

2x+1 - 2x = 16 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) {2}
 • B) {3}
 • C) {4}
 • D) {5}
SORU 14

işleminin sonucu kaçtır?

 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 6
SORU 15

Her metresi aynı fiyata satılan bir top kumaşın önce 5/8 , i satılıyor. Geriye kalan kumaşın 1/3 , i 150 liraya satıldığına göre bir top kumaşın satış fiyatı kaç liradır?

 • A) 1100
 • B) 1150
 • C) 1200
 • D) 1250
SORU 16

450 gram un ile 50 gram tuz karıştırılarak ekmek hamuru için homojen bir karışım elde edilmiştir.
Buna göre bu karışımın 60 gramında kaç gram tuz vardır?

 • A) 6
 • B) 8
 • C) 10
 • D) 15
SORU 17

Bir satıcı elindeki malın yarısını % 20 kârla sattıktan sonra kalan yarısını da kârlı satış fiyatı üzerinden % 20 indirim yaparak satmıştır.
Buna göre satıcının bu satışlar sonucunda oluşan kâr-zarar durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Kâr-zarar etmemiştir.
 • B) % 8 kâr etmiştir.
 • C) % 4 kâr etmiştir.
 • D) % 4 zarar etmiştir.
SORU 18

Bir kitaplıktaki İngilizce kitaplarının sayısının matematik kitaplarının sayısına oranı 1/3 ve matematik kitaplarının sayısının Türkçe kitaplarının sayısına oranı 7/15 , tir. Bu kitaplıkta 21 tane matematik kitabı bulunduğuna göre Türkçe kitaplarının sayısı İngilizce kitaplarının sayısından kaç fazladır?

 • A) 34
 • B) 36
 • C) 38
 • D) 40
SORU 19

Bugünkü yaşları 8 ve 14 olan iki kardeşin yaşları toplamı kaç yıl sonra 40 olur?

 • A) 10
 • B) 9
 • C) 8
 • D) 7
SORU 20

A şehrinin B şehrine uzaklığı 600 kilometredir. A şehrinden saatte 60 km sabit hızla, B şehrinden saatte 40 km sabit hızla iki araç aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyorlar.
Buna göre bu iki aracın birbirine uzaklığı ilk olarak kaç saat sonra 300 km olur?

 • A) 4,5
 • B) 4
 • C) 3,5
 • D) 3
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABDACCBCBDACDCABCBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
6 kişi oy kullandı
Online Testler