GİRİŞ/KAYIT

Matematik 2 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Altı basamaklı 777 777 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

 • A) 6
 • B) 3
 • C) 2
 • D) 0
SORU 2

Beş basamaklı 18 3B6 sayısı 4 ile tam bölünebildiğine göre B yerine yazılabilecek rakamlar toplamı kaçtır?

 • A) 10
 • B) 15
 • C) 20
 • D) 25
SORU 3

180 adet ve 160 adet iki çeşit yumurta birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit sayılarda paketlenecektir.
Buna göre bu paketleme işlemi sonunda en az kaç paket oluşur?

 • A) 15
 • B) 17
 • C) 25
 • D) 30
SORU 4

Şekilde [BA // [DE ve m(ABC) = 110°, m (CDE) = 140°dir.
Buna göre m(BCD) kaç derecedir?

 • A) 40
 • B) 50
 • C) 60
 • D) 70
SORU 5

Şekildeki ABC üçgeninde
|AB| = |AC|, |AD| = |DC| ve m (ADC) = 80°dir.
Buna göre m(BAD) kaç derecedir?

 • A) 20
 • B) 25
 • C) 30
 • D) 35
SORU 6

Şekilde verilenlere göre en kısa kenar aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) [AD]
 • B) [AB]
 • C) [BC]
 • D) [BD]
SORU 7

Şekildeki ABC üçgeninde m (BAD) = m (DAE) , [DA] ┴ [AC] ve |AB| = 8 cm, |AE| = 6 cm, dir.
Buna göre |EC| / |BE| kaçtır?

 • A) 4
 • B) 7/2
 • C) 3
 • D) 5/2
SORU 8

Şekildeki ABC üçgeninde G noktası ağırlık merkezi ve |AG| = 12 cm, |GE| = 5 cm, dir.
Buna göre |BG| + |GD| kaç santimetredir?

 • A) 15
 • B) 16
 • C) 17
 • D) 18
SORU 9

ABC ve DEF eş üçgenlerdir.
|BC| = 4 cm ve |DF| = 6 cm olduğuna göre |AC| + |EF| kaç santimetredir?

 • A) 4
 • B) 6
 • C) 8
 • D) 10
SORU 10

Şekildeki ACD üçgeninde
[DB] = [AC], [CE] ┴ [AD] ve |AB| = 10 cm, |BC| = 6 cm, |AE| = 8 cm, dir.
Buna göre |ED| kaç santimetredir?

 • A) 29/2
 • B) 14
 • C) 12
 • D) 23/2
SORU 11

Şekildeki KLM üçgeninde
[NP] // [KM] ve |KN| = 8 cm, |NL| = 6 cm, |LP| = 3 cm, dir.
Buna göre |PM| kaç santimetredir?

 • A) 8
 • B) 6
 • C) 5
 • D) 4
SORU 12

Şekildeki KLN üçgeninde
[KM] ┴ [LN] ve |KN| = 12 cm, |NM| = 6 cm, |ML| = 10 cm, dir.
Buna göre |KL| kaç santimetredir?

 • A) 4√13
 • B) 14
 • C) 13
 • D) 2√26
SORU 13

Şekildeki ABC üçgeninde
[BA] ┴ [AC], [AD] ┴ [BC] ve |AD| = 8 cm, |BD| = 4 cm, dir.
Buna göre |CD| kaç santimetredir?

 • A) 12
 • B) 16
 • C) 20
 • D) 24
SORU 14

Şekildeki ABC üçgeninde
[AB] ┴ [BC], m (BCA) = α ve |AB| = 2 cm, |BC| = 3 cm’dir.
Buna göre sinα + cosα değeri kaçtır?

 • A) 1/√13
 • B) 2/√13
 • C) 3/√13
 • D) 5/√13
SORU 15

Şekildeki ABC üçgeninde [BA] ┴ [AC] ve m(ABC) = 45°,
|AC| = 4 cm, dir.
Buna göre A(ABC) kaç santimetrekaredir?

 • A) 4
 • B) 8
 • C) 12
 • D) 16
SORU 16

Şekildeki ABD üçgeninde [AB] ┴ [AC] ve |AB| = 2 cm,
|AC| = 4 cm, |CD| = √5 cm, dir.
Buna göre A(ABD) & kaç santimetrekaredir?

 • A) 6
 • B) 2√5
 • C) 4
 • D) √5
SORU 17

Şekildeki ABC üçgeninde |AD| = |DC| ve 2|CE| = |BE|, tir.
Buna göre A(ABC) / A(DEC) oranı kaçtır?

 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 6
SORU 18

a ve b sayılarının aritmetik ortalaması 16, a ve c sayılarının aritmetik ortalaması 19, b ve c sayılarının aritmetik ortalaması 28, dir.
Buna göre c kaçtır?

 • A) 7
 • B) 25
 • C) 31
 • D) 42
SORU 19

Bir sınıftaki öğrencilerin Türkçe sınavından aldıkları puanlar 80, 45, 50, 60, 50, 75, 50, 80, 65, 85, tir.
Bu sayılardan oluşan veri grubunun tepe değeri (mod) kaçtır?

 • A) 85
 • B) 80
 • C) 50
 • D) 45
SORU 20

Şekildeki grafik bir şehrin 5 gün boyunca günlük en yüksek sıcaklık değerlerini göstermektedir.
Bu veriler daire grafiği ile gösterildiğinde perşembe gününe ait en yüksek sıcaklık değerini gösteren daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derece olur?

 • A) 48
 • B) 54
 • C) 72
 • D) 90
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBDCACBDCDABDBADCCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
5 kişi oy kullandı
Online Testler