Matematik 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Altı basamaklı 777 777 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

 • 6
 • 3
 • 2
 • 0
Soru 2

Beş basamaklı 18 3B6 sayısı 4 ile tam bölünebildiğine göre B yerine yazılabilecek rakamlar toplamı kaçtır?

 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
Soru 3

180 adet ve 160 adet iki çeşit yumurta birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit sayılarda paketlenecektir.
Buna göre bu paketleme işlemi sonunda en az kaç paket oluşur?

 • 15
 • 17
 • 25
 • 30
Soru 4

Şekilde [BA // [DE ve m(ABC) = 110°, m (CDE) = 140°dir.
Buna göre m(BCD) kaç derecedir?

 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
Soru 5

Şekildeki ABC üçgeninde
|AB| = |AC|, |AD| = |DC| ve m (ADC) = 80°dir.
Buna göre m(BAD) kaç derecedir?

 • 20
 • 25
 • 30
 • 35
REKLAM
Soru 6

Şekilde verilenlere göre en kısa kenar aşağıdakilerden hangisidir?

 • [AD]
 • [AB]
 • [BC]
 • [BD]
Soru 7

Şekildeki ABC üçgeninde m (BAD) = m (DAE) , [DA] ┴ [AC] ve |AB| = 8 cm, |AE| = 6 cm, dir.
Buna göre |EC| / |BE| kaçtır?

 • 4
 • 7/2
 • 3
 • 5/2
Soru 8

Şekildeki ABC üçgeninde G noktası ağırlık merkezi ve |AG| = 12 cm, |GE| = 5 cm, dir.
Buna göre |BG| + |GD| kaç santimetredir?

 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
Soru 9

ABC ve DEF eş üçgenlerdir.
|BC| = 4 cm ve |DF| = 6 cm olduğuna göre |AC| + |EF| kaç santimetredir?

 • 4
 • 6
 • 8
 • 10
Soru 10

Şekildeki ACD üçgeninde
[DB] = [AC], [CE] ┴ [AD] ve |AB| = 10 cm, |BC| = 6 cm, |AE| = 8 cm, dir.
Buna göre |ED| kaç santimetredir?

 • 29/2
 • 14
 • 12
 • 23/2
Soru 11

Şekildeki KLM üçgeninde
[NP] // [KM] ve |KN| = 8 cm, |NL| = 6 cm, |LP| = 3 cm, dir.
Buna göre |PM| kaç santimetredir?

 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
Soru 12

Şekildeki KLN üçgeninde
[KM] ┴ [LN] ve |KN| = 12 cm, |NM| = 6 cm, |ML| = 10 cm, dir.
Buna göre |KL| kaç santimetredir?

 • 4√13
 • 14
 • 13
 • 2√26
Soru 13

Şekildeki ABC üçgeninde
[BA] ┴ [AC], [AD] ┴ [BC] ve |AD| = 8 cm, |BD| = 4 cm, dir.
Buna göre |CD| kaç santimetredir?

 • 12
 • 16
 • 20
 • 24
REKLAM
Soru 14

Şekildeki ABC üçgeninde
[AB] ┴ [BC], m (BCA) = α ve |AB| = 2 cm, |BC| = 3 cm’dir.
Buna göre sinα + cosα değeri kaçtır?

 • 1/√13
 • 2/√13
 • 3/√13
 • 5/√13
Soru 15

Şekildeki ABC üçgeninde [BA] ┴ [AC] ve m(ABC) = 45°,
|AC| = 4 cm, dir.
Buna göre A(ABC) kaç santimetrekaredir?

 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
Soru 16

Şekildeki ABD üçgeninde [AB] ┴ [AC] ve |AB| = 2 cm,
|AC| = 4 cm, |CD| = √5 cm, dir.
Buna göre A(ABD) & kaç santimetrekaredir?

 • 6
 • 2√5
 • 4
 • √5
Soru 17

Şekildeki ABC üçgeninde |AD| = |DC| ve 2|CE| = |BE|, tir.
Buna göre A(ABC) / A(DEC) oranı kaçtır?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 18

a ve b sayılarının aritmetik ortalaması 16, a ve c sayılarının aritmetik ortalaması 19, b ve c sayılarının aritmetik ortalaması 28, dir.
Buna göre c kaçtır?

 • 7
 • 25
 • 31
 • 42
Soru 19

Bir sınıftaki öğrencilerin Türkçe sınavından aldıkları puanlar 80, 45, 50, 60, 50, 75, 50, 80, 65, 85, tir.
Bu sayılardan oluşan veri grubunun tepe değeri (mod) kaçtır?

 • 85
 • 80
 • 50
 • 45
Soru 20

Şekildeki grafik bir şehrin 5 gün boyunca günlük en yüksek sıcaklık değerlerini göstermektedir.
Bu veriler daire grafiği ile gösterildiğinde perşembe gününe ait en yüksek sıcaklık değerini gösteren daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derece olur?

 • 48
 • 54
 • 72
 • 90
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBDCACBDCDABDBADCCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?