Matematik 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

3n = 4! olduğuna göre n doğal sayısı kaçtır?

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Soru 2

10 kişi arasından 2 kişilik bir çalışma ekibi kaç farklı şekilde seçilebilir?

 • 35
 • 40
 • 45
 • 50
Soru 3

Bir sınıftaki 24 öğrencinin 16’sı erkektir. Erkek öğrencilerin 6’sı, kız öğrencilerin 4’ü gözlüklüdür.
Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü olduğu bilindiğine göre bu öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı kaçtır?

 • 2/5
 • 5/12
 • 12/25
 • 1/2
Soru 4

Hilesiz bir çift zar atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamının 7 olduğu bilindiğine göre üst yüze gelen sayılardan birinin 3 olma olasılığı kaçtır?

 • 1/6
 • 1/3
 • 1/4
 • 1/2
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tek fonksiyondur?

 • f(x) = x4 - 1
 • g(x) = 3x + 5
 • h(x) = x2 + 4
 • k(x) = 2x3
REKLAM
Soru 6

f(x - 2) = 3x - 4 fonksiyonuna göre f(-3) kaçtır?

 • -13
 • -10
 • -7
 • -4
Soru 7

f(x) = x2 + 3x - 1 ve g(x) = 2x + 5 fonksiyonlarına göre (f + g)(-1) kaçtır?

 • -1
 • 0
 • 1
 • 2
Soru 8

f(x) = (x+ 6) / 6 olduğuna göre f fonksiyonunun tersinin kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 • x - 6
 • x - 3
 • 2x - 6
 • 2x - 3
Soru 9

f(x) = 4x - 1 ve g(x) = x - 2 fonksiyonlarına göre (gof)(2) kaçtır?

 • 3
 • 5
 • 8
 • 9
Soru 10

Şekildeki grafikte bir depodaki su miktarının zamana göre değişimi verilmiştir.
Buna göre kaç dakika sonra depoda 10 litre su kalır?

 • 16
 • 18
 • 20
 • 24
Soru 11

A(-2), B(7) ve C(x) sayı doğrusu üzerinde bulunan üç nokta ve C ∈ [AB]’dir.
2|AC| = |CB| olduğuna göre x kaçtır?

 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
Soru 12

A(2, 4) ve B(-1, 3) noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • y = 3x + 10
 • y = 3x
Soru 13

d1 ve d2 doğruları birbirine diktir. d1 doğrusunun eğimi -1/5 olduğuna göre d2 doğrusunun eğimi kaçtır?

 • 5
 • 1
 • -1
 • -5
REKLAM
Soru 14

Şekildeki ABCD dörtgeninde [AE], DAB’nın; [BF], ABC’nın açıortayıdır.
m(BCD) = 115° ° ve m(CDA) 75° olduğuna göre m(AEF) kaç derecedir?

 • 80
 • 85
 • 90
 • 95
Soru 15

Şekildeki ABCD yamuğunda
[AD] // [BC], |AE| = |EB|, |DF| = |FC| ve |BC| = 18 cm, |GH| = 4 cm’dir.
Buna göre |AD| kaç santimetredir?

 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
Soru 16

Şekildeki ABCD paralelkenarında
[AE] ┴ [BF] ve |AE| = 8 cm, |BF| = 6 cm’dir.
Buna göre A(ABCD) kaç santimetrekaredir?

 • 24
 • 36
 • 40
 • 48
Soru 17

Şekilde ABCD eşkenar dörtgen, ECD eşkenar üçgen ve m(EDA) = 20°dir.
Buna göre m(EBC) kaç derecedir?

 • 70
 • 75
 • 80
 • 85
Soru 18

Şekildeki ABCD dikdörtgeninde [AK] ┴ [KB] ve |DA| = 8 cm, |DK| = 16 cm’dir.
Buna göre A(KAB) kaç santimetrekaredir?

 • 40
 • 60
 • 80
 • 100
Soru 19

Şekilde ABCD kare, [FD] ∩ [AB] = {E}, [AB] ⊥ [FC] ve |AD| = 18 cm, |FB| = 9 cm’dir.
Buna göre |AE| kaç santimetredir?

 • 12
 • 9
 • 8
 • 6
Soru 20

Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 3 katı olan düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır?

 • 6
 • 8
 • 9
 • 10
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCABDCBCBDCCABADACAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?