GİRİŞ/KAYIT

Matematik 3 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

3n = 4! olduğuna göre n doğal sayısı kaçtır?

 • A) 5
 • B) 6
 • C) 7
 • D) 8
SORU 2

10 kişi arasından 2 kişilik bir çalışma ekibi kaç farklı şekilde seçilebilir?

 • A) 35
 • B) 40
 • C) 45
 • D) 50
SORU 3

Bir sınıftaki 24 öğrencinin 16’sı erkektir. Erkek öğrencilerin 6’sı, kız öğrencilerin 4’ü gözlüklüdür.
Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü olduğu bilindiğine göre bu öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı kaçtır?

 • A) 2/5
 • B) 5/12
 • C) 12/25
 • D) 1/2
SORU 4

Hilesiz bir çift zar atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamının 7 olduğu bilindiğine göre üst yüze gelen sayılardan birinin 3 olma olasılığı kaçtır?

 • A) 1/6
 • B) 1/3
 • C) 1/4
 • D) 1/2
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi tek fonksiyondur?

 • A) f(x) = x4 - 1
 • B) g(x) = 3x + 5
 • C) h(x) = x2 + 4
 • D) k(x) = 2x3
SORU 6

f(x - 2) = 3x - 4 fonksiyonuna göre f(-3) kaçtır?

 • A) -13
 • B) -10
 • C) -7
 • D) -4
SORU 7

f(x) = x2 + 3x - 1 ve g(x) = 2x + 5 fonksiyonlarına göre (f + g)(-1) kaçtır?

 • A) -1
 • B) 0
 • C) 1
 • D) 2
SORU 8

f(x) = (x+ 6) / 6 olduğuna göre f fonksiyonunun tersinin kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) x - 6
 • B) x - 3
 • C) 2x - 6
 • D) 2x - 3
SORU 9

f(x) = 4x - 1 ve g(x) = x - 2 fonksiyonlarına göre (gof)(2) kaçtır?

 • A) 3
 • B) 5
 • C) 8
 • D) 9
SORU 10

Şekildeki grafikte bir depodaki su miktarının zamana göre değişimi verilmiştir.
Buna göre kaç dakika sonra depoda 10 litre su kalır?

 • A) 16
 • B) 18
 • C) 20
 • D) 24
SORU 11

A(-2), B(7) ve C(x) sayı doğrusu üzerinde bulunan üç nokta ve C ∈ [AB]’dir.
2|AC| = |CB| olduğuna göre x kaçtır?

 • A) 3
 • B) 2
 • C) 1
 • D) 0
SORU 12

A(2, 4) ve B(-1, 3) noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A)
 • B) y = 3x + 10
 • C)
 • D) y = 3x
SORU 13

d1 ve d2 doğruları birbirine diktir. d1 doğrusunun eğimi -1/5 olduğuna göre d2 doğrusunun eğimi kaçtır?

 • A) 5
 • B) 1
 • C) -1
 • D) -5
SORU 14

Şekildeki ABCD dörtgeninde [AE], DAB’nın; [BF], ABC’nın açıortayıdır.
m(BCD) = 115° ° ve m(CDA) 75° olduğuna göre m(AEF) kaç derecedir?

 • A) 80
 • B) 85
 • C) 90
 • D) 95
SORU 15

Şekildeki ABCD yamuğunda
[AD] // [BC], |AE| = |EB|, |DF| = |FC| ve |BC| = 18 cm, |GH| = 4 cm’dir.
Buna göre |AD| kaç santimetredir?

 • A) 10
 • B) 9
 • C) 8
 • D) 7
SORU 16

Şekildeki ABCD paralelkenarında
[AE] ┴ [BF] ve |AE| = 8 cm, |BF| = 6 cm’dir.
Buna göre A(ABCD) kaç santimetrekaredir?

 • A) 24
 • B) 36
 • C) 40
 • D) 48
SORU 17

Şekilde ABCD eşkenar dörtgen, ECD eşkenar üçgen ve m(EDA) = 20°dir.
Buna göre m(EBC) kaç derecedir?

 • A) 70
 • B) 75
 • C) 80
 • D) 85
SORU 18

Şekildeki ABCD dikdörtgeninde [AK] ┴ [KB] ve |DA| = 8 cm, |DK| = 16 cm’dir.
Buna göre A(KAB) kaç santimetrekaredir?

 • A) 40
 • B) 60
 • C) 80
 • D) 100
SORU 19

Şekilde ABCD kare, [FD] ∩ [AB] = {E}, [AB] ⊥ [FC] ve |AD| = 18 cm, |FB| = 9 cm’dir.
Buna göre |AE| kaç santimetredir?

 • A) 12
 • B) 9
 • C) 8
 • D) 6
SORU 20

Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 3 katı olan düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır?

 • A) 6
 • B) 8
 • C) 9
 • D) 10
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCABDCBCBDCCABADACAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
8 kişi oy kullandı
Online Testler