Matematik 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • -1
 • -i
 • 1
 • i
Soru 2

z1 = 3 - i ve z2 = 1 - i karmaşık sayıları veriliyor.
Buna göre z1 - z2 aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 4
 • 2
 • 2 - 2i
 • 4 - 2i
Soru 3

(2a + 4)x3 + xb-1 + 2x - 1 = 0
ifadesi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre a + b kaçtır?

 • -1
 • 0
 • 1
 • 2
Soru 4

a gerçek sayı olmak üzere x2 + x + a = 0 denkleminin köklerinden biri 3 olduğuna göre diğeri kaçtır?

 • -4
 • -2
 • 2
 • 4
Soru 5

Şekilde f(x) = x2 + 3x + c fonksiyonunun grafiği verilmiştir. |AB| = 7 cm olduğuna göre c kaçtır?

 • -10
 • -6
 • 6
 • 10
REKLAM
Soru 6

Şekilde grafiği verilen parabolün kuralı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • (x + 2)2 + 1
 • (x + 2)2 - 1
 • (x - 2)2 + 1
 • (x - 2)2 - 1
Soru 7

Tepe noktası T(2, 0) olan ve K(1, 2) noktasından geçen ikinci dereceden fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2(x - 1)2
 • 2(x - 2)2
 • (x - 1)2 + 2
 • (x - 2)2 + 2
Soru 8

P(x) = x2 - 2x + a polinomunun katsayılar toplamı 2 olduğuna göre P(a) kaçtır?

 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
Soru 9

P(x) = 2x2 + 3x + 1 ve
Q(x) = x2 - 3x + 4 polinomları veriliyor.
Buna göre P(x) - 2Q(x) polinomu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • x2 + 9x - 7
 • x2 + 3x + 5
 • 9x - 7
 • 3x + 5
Soru 10

P(x) = 3x3 - 5x2 - 7x + 5 polinomunun x - 3 ile bölümünden kalan kaçtır?

 • 9
 • 12
 • 17
 • 20
Soru 11

12 - 4x ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

 • x + 3
 • x + 1
 • 1 - x
 • 3 - x
Soru 12

a - b = 6 ve ab = 72 olduğuna göre a2 + b2 kaçtır?

 • 432
 • 180
 • 156
 • 78
Soru 13

(x - 3).P(x) = x2 + 2x - 15 olduğuna göre P(2) kaçtır?

 • 1
 • 3
 • 5
 • 7
REKLAM
Soru 14

ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1
 • x
 • x + 1
 • x + 3
Soru 15

Şekildeki A, B, C, D noktaları O merkezli çember üzerinde ve m(AOD) = 60°, m(ACB) ° 50 dir.
Buna göre m(DOB) kaç derecedir?

 • 65
 • 60
 • 50
 • 40
Soru 16

Şekildeki A, B, C, D noktaları O merkezli çember üzerinde,
[OL] ┴ [AB], [OK] ┴ [CD] ve
|AB| = (5x - 2) cm,
|CD| = (2x + 7) cm, dir.
Buna göre |OL| > |OK| eşitsizliğini sağlayan en büyük x doğal sayısı kaçtır?

 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
Soru 17

Şekildeki [PA, [PB, [CD] sırasıyla A, B, E noktalarında çembere teğet ve |CE| = 2 cm, |ED| = 3 cm, |PC| = 6 cm, dir.
Buna göre |PD| kaç santimetredir?

 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
Soru 18

Yarıçapının uzunluğu 8 cm olan dairenin alanı kaç santimetrekaredir?
(π yerine 3 alınız.)

 • 144
 • 160
 • 192
 • 216
Soru 19

Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 5 cm ve yüzey alanı 250 cm2 olan kare dik prizmanın yüksekliği kaç santimetredir?

 • 15
 • 10
 • 8
 • 5
Soru 20

Tabanı düz bir zemin üzerinde bulunan, taban yarıçapının uzunluğu 2 cm ve yüksekliği 10 cm olan dik dairesel silindir biçimindeki bir su kabının içerisindeki suyun yüksekliği 4 cm, dir.
Buna göre bu su kabının boş kısmının hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız.)

 • 72
 • 76
 • 80
 • 84
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCAADBACDDBDBDBACBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?