GİRİŞ/KAYIT

Matematik 4 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) -1
 • B) -i
 • C) 1
 • D) i
SORU 2

z1 = 3 - i ve z2 = 1 - i karmaşık sayıları veriliyor.
Buna göre z1 - z2 aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • A) 4
 • B) 2
 • C) 2 - 2i
 • D) 4 - 2i
SORU 3

(2a + 4)x3 + xb-1 + 2x - 1 = 0
ifadesi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre a + b kaçtır?

 • A) -1
 • B) 0
 • C) 1
 • D) 2
SORU 4

a gerçek sayı olmak üzere x2 + x + a = 0 denkleminin köklerinden biri 3 olduğuna göre diğeri kaçtır?

 • A) -4
 • B) -2
 • C) 2
 • D) 4
SORU 5

Şekilde f(x) = x2 + 3x + c fonksiyonunun grafiği verilmiştir. |AB| = 7 cm olduğuna göre c kaçtır?

 • A) -10
 • B) -6
 • C) 6
 • D) 10
SORU 6

Şekilde grafiği verilen parabolün kuralı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • A) (x + 2)2 + 1
 • B) (x + 2)2 - 1
 • C) (x - 2)2 + 1
 • D) (x - 2)2 - 1
SORU 7

Tepe noktası T(2, 0) olan ve K(1, 2) noktasından geçen ikinci dereceden fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 2(x - 1)2
 • B) 2(x - 2)2
 • C) (x - 1)2 + 2
 • D) (x - 2)2 + 2
SORU 8

P(x) = x2 - 2x + a polinomunun katsayılar toplamı 2 olduğuna göre P(a) kaçtır?

 • A) 6
 • B) 5
 • C) 4
 • D) 3
SORU 9

P(x) = 2x2 + 3x + 1 ve
Q(x) = x2 - 3x + 4 polinomları veriliyor.
Buna göre P(x) - 2Q(x) polinomu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • A) x2 + 9x - 7
 • B) x2 + 3x + 5
 • C) 9x - 7
 • D) 3x + 5
SORU 10

P(x) = 3x3 - 5x2 - 7x + 5 polinomunun x - 3 ile bölümünden kalan kaçtır?

 • A) 9
 • B) 12
 • C) 17
 • D) 20
SORU 11

12 - 4x ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) x + 3
 • B) x + 1
 • C) 1 - x
 • D) 3 - x
SORU 12

a - b = 6 ve ab = 72 olduğuna göre a2 + b2 kaçtır?

 • A) 432
 • B) 180
 • C) 156
 • D) 78
SORU 13

(x - 3).P(x) = x2 + 2x - 15 olduğuna göre P(2) kaçtır?

 • A) 1
 • B) 3
 • C) 5
 • D) 7
SORU 14

ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 1
 • B) x
 • C) x + 1
 • D) x + 3
SORU 15

Şekildeki A, B, C, D noktaları O merkezli çember üzerinde ve m(AOD) = 60°, m(ACB) ° 50 dir.
Buna göre m(DOB) kaç derecedir?

 • A) 65
 • B) 60
 • C) 50
 • D) 40
SORU 16

Şekildeki A, B, C, D noktaları O merkezli çember üzerinde,
[OL] ┴ [AB], [OK] ┴ [CD] ve
|AB| = (5x - 2) cm,
|CD| = (2x + 7) cm, dir.
Buna göre |OL| > |OK| eşitsizliğini sağlayan en büyük x doğal sayısı kaçtır?

 • A) 3
 • B) 2
 • C) 1
 • D) 0
SORU 17

Şekildeki [PA, [PB, [CD] sırasıyla A, B, E noktalarında çembere teğet ve |CE| = 2 cm, |ED| = 3 cm, |PC| = 6 cm, dir.
Buna göre |PD| kaç santimetredir?

 • A) 5
 • B) 6
 • C) 8
 • D) 9
SORU 18

Yarıçapının uzunluğu 8 cm olan dairenin alanı kaç santimetrekaredir?
(π yerine 3 alınız.)

 • A) 144
 • B) 160
 • C) 192
 • D) 216
SORU 19

Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 5 cm ve yüzey alanı 250 cm2 olan kare dik prizmanın yüksekliği kaç santimetredir?

 • A) 15
 • B) 10
 • C) 8
 • D) 5
SORU 20

Tabanı düz bir zemin üzerinde bulunan, taban yarıçapının uzunluğu 2 cm ve yüksekliği 10 cm olan dik dairesel silindir biçimindeki bir su kabının içerisindeki suyun yüksekliği 4 cm, dir.
Buna göre bu su kabının boş kısmının hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız.)

 • A) 72
 • B) 76
 • C) 80
 • D) 84
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBCAADBACDDBDBDBACBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
2 kişi oy kullandı
Online Testler