GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Matematik 4 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Şekildeki ABC üçgeninde
[AD] ⊥ [BC] ve |AB| = 15 cm,
|BD| = 12 cm, |DC| = 2⊥10 cm, dir.
Buna göre |AC| kaç santimetredir?

 • A) 13
 • B) 12
 • C) 11
 • D) 10
SORU 2

Şekilde m (ABD) = m(BDE) = 90° ve
|AB| = 13 cm, |BD| = 12 cm, |DE| = 3 cm, dir.
Buna göre |AE| kaç santimetredir?

 • A) 20
 • B) 19
 • C) 18
 • D) 17
SORU 3

Şekildeki ABC üçgeninde
[AB] ⊥ [BC], [BH] ⊥ [AC] ve
|AH| = 5 cm, |HC| = 4 cm, dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • A) 7
 • B) 3√5
 • C) 2√10
 • D) 6
SORU 4

Şekildeki ABC üçgeninde
[DE] // [BC] ve |DE| = 8 cm,
|BC| = 20 cm, |AB| = 25 cm, dir.
Buna göre |AD| kaç santimetredir?

 • A) 10
 • B) 12
 • C) 15
 • D) 16
SORU 5

Şekildeki ABCD yamuğunda
[AB] // [EF] // [DC] ve |DC| = 16 cm,
|EF| = 28 cm, |CF| = 24 cm,
|FB| = 4 cm, dir.
Buna göre |AB| kaç santimetredir?

 • A) 30
 • B) 32
 • C) 34
 • D) 36
SORU 6

Şekilde [AC] ∩ [BD] = {E},
[DC] // [AB] ve |AB| = 10 cm,
|AE| = 15 cm, |EC| = 12 cm, dir.
Buna göre |DC| kaç santimetredir?

 • A) 9
 • B) 8
 • C) 6
 • D) 5
SORU 7

Şekildeki ADC ve ACB üçgenlerinde
[AB] // [DC] ve |AB| = 3 cm,
|AC| = 6 cm,
|DC| = 12 cm,
|AD| = 10 cm, dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 6
SORU 8

Şekildeki ABC üçgeninde m(ABC) = m(CED) ve |AE| = 5 cm,
|EC| = 7 cm, |DC| = 4 cm, dir.
Buna göre |BD| kaç santimetredir?

 • A) 18
 • B) 17
 • C) 16
 • D) 15
SORU 9

Şekildeki ABC üçgeninde
[FE] // [BC], [ED] // [AB],
[FD] // [AC] ve |FE| = 6 cm,
|FD| = 4 cm, |DE| = 8 cm, dir.
Buna göre ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir?

 • A) 27
 • B) 32
 • C) 36
 • D) 45
SORU 10

Şekildeki ABC üçgeninde m(BED) = m(BAC), |BE| = 2|EA| ve A(EDCA) = 35 cm2 dir.
Buna göre A(EBD) kaç santimetrekaredir?

 • A) 44
 • B) 35
 • C) 30
 • D) 28
SORU 11

α = 12° 40' ve β = 28° 30' dır.
Buna göre α + β aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • A) 40° 10\'
 • B) 40° 50\'
 • C) 41° 10\'
 • D) 41° 50\'
SORU 12

240° lik açının ölçüsü kaç radyandır?

 • A) π
 • B) 5π/4
 • C) 4π/3
 • D) 3π/2
SORU 13

sin270° + cos180° işleminin sonucu kaçtır?

 • A) -2
 • B) -1
 • C) 1
 • D) 2
SORU 14

sin75°, cos140° ve tan210° değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) +, +, +
 • B) +, -, +
 • C) +, -, -
 • D) -, -, +
SORU 15

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) sinx
 • B) cosx
 • C) 1/sinx
 • D) 1/cosx
SORU 16

sin(7π/6) değeri kaçtır?

 • A) -√3/2
 • B) -1/2
 • C) √3/3
 • D) √2/2
SORU 17

f(x) = 2sin3x + 1 fonksiyonunun periyodu radyan cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) π/3
 • B) π/2
 • C) 2π/3
 • D) π
SORU 18

cosx - sin x = 3/4 olduğuna göre cosx$ sinx işleminin sonucu kaçtır?

 • A) 3/16
 • B) 7/32
 • C) 1/2
 • D) 25/32
SORU 19

a = cos110°, b = cos114° ve c = cos118° olduğuna göre a, b, c’nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) c < b < a
 • B) c < a < b
 • C) a < c < b
 • D) a < b < c
SORU 20

[0, 2] aralığında grafiği verilen trigonometrik fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • A) f (x) = sin(πx/2)
 • B) f(x) = cos(πx/2)
 • C) f(x) = sinπx
 • D) f(x) = cosπx
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADAABCBCDCCABDBCBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler