Sağlık Bilgisi 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi çevremizde bulunan fiziksel etmenlerden biri değildir?

 • Hava
 • Radyasyon
 • Ruhsal gerginlikler
 • İçme ve kullanma suları
Soru 2

Toplum sağlığı merkezleri, tedavi hizmetlerinin kaçıncı basamağında yer alır?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 3

I. Bilgi talep edebilme hakkı
II. Hastane malzemelerine zarar verme hakkı
III. İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı
Yukarıdakilerden hangileri herhangi bir sağlık kuruluşuna sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin sahip olduğu haklardandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III
Soru 4

Sağlıklı kişilerden oluşan bir toplumun özellikleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Eğitime önem verir.
 • Yeniliklere kapalıdır.
 • Hayat standardı düşüktür.
 • Hayattan beklentileri düşüktür.
Soru 5

• Sadece niceliksel değişim gözlenir.
• Fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal özellikler ortaya çıkar.
“Gelişme” ile ilgili verilen cümleler doğru (D) - yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D - Y
 • Y - D
 • D - D
 • Y - Y
REKLAM
Soru 6

Bebeklik döneminde görülen davranışlarla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • 1. ayında başarısız uzanmalarda bulunabilir.
 • 2. ayında kucağa oturup nesneleri yakalayabilir.
 • 3. ayında yardımla ayağa kalkabilir.
 • 4. ayında destekle oturabilir.
Soru 7

• Hızlı büyüme ve gelişmenin olduğu, kız-erkek cinsel özelliklerinin belirdiği dönemdir.
• Yalnızlıktan hoşlanırlar ve otoriteye karşı çıkarlar.
• Bu dönemde bedenlerindeki değişimler sonucu tedirgin, endişeli, bunalımlı, çekingen, çalışmaya isteksiz bir tavır sergilerler.
Yukarıda özellikleri verilen büyüme ve gelişme dönemi hangisidir?

 • Ergenlik dönemi
 • Çocukluk dönemi
 • Okul çağı dönemi
 • Yetişkinlik dönemi
Soru 8

Özellikle kaliteli protein, zengin vitamin ve mineral içeriğinden dolayı okul çağındaki çocukların kahvaltılarında sık tüketmesi önerilen besin ögesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tost
 • Simit
 • Şeker
 • Yumurta
Soru 9

Üç basamağı olan sağlığın korunması kavramı birincil, ikincil ve üçüncül koruma hizmetlerini içerir.
Buna göre verilenlerden hangisi “üçüncül koruma hizmetleri” kapsamında değerlendirilir?

 • Bağışıklama
 • Aile planlaması
 • Rehabilitasyon
 • Temiz suyun sağlanması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yeterli ve dengeli beslenen kişilerde görülen özelliklerden biri değildir?

 • Normal zihinsel gelişme
 • Pürüzlü ve kuru cilt yapısı
 • Hareketli ve esnek bir beden
 • Kuvvetli, gelişimi normal kaslar
Soru 11

Sağlıklı giyinme ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Sentetik katkılı giysilerin sürekli giyilmesi
 • Sivri burunlu ve dar ayakkabıların alınması
 • Giyeceklerin teri emebilecek özellikteki maddelerden yapılması
 • Kışın açık renkli, yazın ise koyu renkli giysilerin giyilmesi
Soru 12

I. Duyarlı bir diş yüzeyi
II. Mikroorganizmalar için elverişli yiyecek artıkları
III. Yiyecek artıklarının parçalanmasına ve asit oluşumuna yol açacak mikroorganizmaların varlığı
Yukarıdakilerden hangileri diş çürüklerinin oluşmasında rol oynayan etmenlerdendir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı yerinde olan bir bireyde bulunması gereken özelliklerdendir?

 • Başarısızlıklarının bedelini başkalarına ödetmesi
 • Gereksiz bir aşağılık ve üstünlük duygusuna kapılması
 • Düşünce, duygu ve davranışlarında geçici ya da sürekli olarak tutarsızlık göstermesi
 • Geleceğe dönük hedefler belirlemesi ve bu hedeflere ulaşmak için çaba harcaması
REKLAM
Soru 14

Eski ve yeni olgularda hastalık süresinin azaltılmasına yönelik çalışmaları (erken tanı ve tedavi) kapsayan koruyucu ruh sağlığı hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Birincil koruma
 • İkincil koruma
 • Üçüncül koruma
 • Dördüncü koruma
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkmada kullanılan ve etkili yöntemlerden olan fiziksel aktivitenin vücudumuza sağladığı yararlardandır?

 • Kas gücünü azaltması
 • Bedende stresle oluşan hormonları artırması
 • Bedenin genel fizyolojik koşullarını iyileştirmesi
 • Kalbin beden dokularına oksijen almasını zorlaştırması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin kişisel ve çevresel engellerini aşmak için kullanılması gereken yöntemlerdendir?

 • Kaynağın sadece sözlü mesaj göndermesi
 • Mesajın anlaşılıp anlaşılmadığının kontrol edilmemesi
 • Mesajın alıcıyı etkilemeyecek türden bir kanalla gönderilmesi
 • Kaynak ve alıcının fiziksel, psikolojik rahatsızlıklarının giderilmesi
Soru 17

“Temelde doyum sağlama hislerine dayanır. Yani maddenin kullanılmamasıyla ortaya çıkacak rahatsızlığı önlemek ve daha önce elde edilen doyuma ulaşmak amacıyla madde alma isteği duyulur.”
Yukarıdaki açıklama sağlığa zararlı alışkanlıklarla ilgili kavramlardan hangisine aittir?

 • Tolerans gelişimi
 • Fiziksel bağımlılık
 • Psikolojik bağımlılık
 • Yoksunluk sendromu
Soru 18

• Anne ve babaları sigara içen çocuklar, haftada en az bir paket sigara içmiş gibi zarar görürler.
• Hiç sigara içmeyen fakat sigara içilen kapalı bir yerde 4 saat kalan bir kişinin tükürük ve idrarında nikotine rastlanmaz.
Pasif içicilik ile ilgili verilen cümleler doğru (D) - yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D - Y
 • Y - D
 • D - D
 • Y - Y
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde bağımlılığının “düşkünlük dönemine” ait özelliklerden biri değildir?

 • Kişinin kendine bakamaması ve yardıma muhtaç hâle gelmesi
 • Organlarda ağır hasarların ve ruhsal çöküntünün görülmesi
 • Bağımlının maddeyi bulabilmek için her yolu denemesi
 • Uyuşturucu maddeyle ilk kez bu dönemde tanışılması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi alkol bağımlılığı durumunda kişilerde görülebilecek belirtilerdendir?

 • Alkole karşı tolerans oluştuğundan sürekli daha az miktarda içmesi
 • Sağlığını kaybedeceğini bildiği hâlde içmeye devam etmesi
 • Hayatında başka ilgi ve zevklere yer vermesi
 • İçkiye karşı aşırı isteksiz olması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABABDADCBCDDBCDCADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

11 kişi oy kullandı
Online Testler