Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Mümkün olan en yüksek sağlık standardına ulaşma hakkına ne ad verilir?

 • Sağlık hakkı
 • Hastalık hakkı
 • Engellilik hakkı
 • Rehabilitasyon hakkı
Soru 2

I. Kişinin genel sağlık durumuna
II. Kirli havanın vücuda giriş şekline
III. Kirli havadaki etkenlerin yoğunluğuna
Hava kirliliğinin insan sağlığına etkileri yukarıdakilerden hangilerine göre değişir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 3

En üst düzeyde tıp teknolojisi kullanılan üniversite hastaneleri, kanser araştırma merkezleri, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri ve sanatoryumlar kaçıncı basamak sağlık kuruluşlarındandır?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 4

Hasta ve hasta yakınlarının tüm müracaat ve şikâyetlerini, arayarak yapabilecekleri Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM)’nin telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir?

 • 110
 • 114
 • 155
 • 184
Soru 5

Doğru diş fırçalamayla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Arka dişlere rahat ulaşabilme açısından diş fırçasının başının büyük olması tercih edilmelidir.
 • Fırçanın üzerine konulan macunun miktarının mercimek tanesi büyüklüğünde olması yeterlidir.
 • Diş parlatma tozları diş hekimi önerisi olmadan da kullanılmalıdır.
 • Dişler günde en fazla bir kere fırçalanmalıdır.
REKLAM
Soru 6

Sıtma, hastalıkların bulaşma yollarından hangisiyle insanlara bulaşır?

 • Hava yoluyla
 • Su ve besinlerle
 • Vektörler yoluyla
 • Cinsel ilişki yoluyla
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel aktivitenin bedensel yararlarından biri değildir?

 • Kalbin ritmini düzenlemesi
 • Metabolizmayı yavaşlatması
 • Kas ve eklemlerin esnekliğini koruması ve artırması
 • Vücudun su, tuz, mineral kullanımının dengelenmesine yardımcı olması
Soru 8

Yeterli ve dengeli beslenmenin önemiyle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Yeterli ve dengeli beslenmek için öğün atlanmalıdır.
 • Sadece protein veya karbonhidratla beslenilmelidir.
 • Öğünler arasında geçen sürenin 10-12 saat olması gerekmektedir.
 • Metabolizmanın düzenli çalışması için günde en az üç öğün besin tüketilmelidir.
Soru 9

Beden kitle indeksi “30 - 34,9 kg/ m2 arasında” olan kişiler için ne söylenebilir?

 • Zayıf
 • I. derece obez
 • Fazla kilolu
 • Normal kilolu
Soru 10

I. Ailenin koymuş olduğu kurallara karşı gelmez.
II. İnsanların sıklıkla kendisini anlamadığını düşünür ve içe kapanır.
III. Ergen, kendini bulmaya ve bağımsızlığını kazanmaya çalışırken birtakım iç ve dış çatışmalar yaşar.
Yukarıdakilerden hangileri ergenlikte ortaya çıkan bazı değişikliklerdendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 11

Toplum içinde bireyi tehdit eden ve zorlayan tehlikelere karşı bireyin gösterdiği bedensel ve ruhsal tepkiye ne ad verilir?

 • Stres
 • Terapi
 • Empati
 • Rehabilitasyon
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sınavdan önce sınav kaygısıyla başa çıkma önerilerindendir?

 • Sınava uykunuzu almadan girmek
 • Sınavdan erken çıkanları takip etmek
 • Sınava tam çalışıp hazırlanmış olarak girmek
 • Kahve, çok baharatlı yiyecekler ve şeker tüketmek
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sigaranın yol açtığı sağlık sorunlarından biri değildir?

 • Ciltte sararma ve kırışıklık
 • Kalp ve damar hastalıkları
 • Doğum sonrası sütün artması
 • Ağız kokusu ve dişlerde sararma
REKLAM
Soru 14

Madde bağımlılığı ve etkileriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Zamanla madde kullanım sıklığı ve dozu azalır.
 • Madde kullanan herkes için bağımlı olma riski eşittir.
 • Bağımlılık yapan maddeler fiziksel ve psikolojik tahribata yol açmaz.
 • Bağımlı kişi, madde kullanımına ara verdiğinde yoksunluk belirtileri yaşamaz.
Soru 15

Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.
Yukarıdaki açıklama, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisine aittir?

 • Koruma
 • Bildirme
 • Kurtarma
 • Tedavi etme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının hasta/yaralıya müdahalede yapması gerekenlerdendir?

 • Hasta/yaralının yarasını görmesine izin vermek
 • Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermek
 • Hasta/yaralıları hareket ettirerek müdahale yapmak
 • Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri olay yerinden uzaklaştırmak
Soru 17

I. Güvenli bir müdahale sağlamak
II. Yapılacak ilk yardım yöntemini belirlemek
III. Hasta/yaralıya hangi ilacın verileceğini tespit etmek
Verilenlerden hangileri hasta/yaralının durumunun değerlendirilmesinin amaçlarındandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

Dolaşımın etkinliğinin sağlanması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Göğüs kemiğinin üçte bir alt ucuna bir elin avuç içinin sıkıca yerleştirilmesi, diğer elin avuç içinin bunun üstüne konulması
 • Temel yaşam desteğinin yetişkinlerde ilk 30 göğüs basısı ve 2 suni solunum olarak uygulanması
 • Kalp durmuşsa hemen kalp masajına başlanması
 • Hastanın yumuşak bir zemine yatırılması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Kanayan bölgenin aşağıya indirilmesi
 • Kanayan yere en uzak basınç noktasına elle baskı uygulanması
 • Kanayan yer üzerine temiz bir bez konularak baskı uygulanması
 • Kanayan bölgeyi de içine alacak şekilde yaralının üstünün örtülmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu ile zehirlenmelerde yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Bilinci kapalı ise hastaya şok pozisyonu verilmesi
 • Ortam karanlıksa elektrik düğmelerinin kullanılması
 • Solunumu korumak için maske veya ıslak bez kullanılmaması
 • Hastanın temiz havaya çıkarılması ya da cam ve kapı açılarak ortamın havalandırılması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCDBCBDBCACCBABADCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler