Seçmeli Biyoloji 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda vücudumuzu oluşturan bazı yapılar verilmiştir.
I. Molekül
II. Doku
III. Sistem
Verilen yapıların en küçük birimden en büyük birime doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

 • I - II - III
 • I - III - II
 • II - I - III
 • II - III - I
Soru 2

İmpuls, uyartının sinirlerde yarattığı kimyasal ve elektriksel değişimlerdir.
Aşağıda verilenlerden hangisi bir sinir hücresinde (nöron) impuls iletim hızını etkilemez?

 • Miyelin kılıf
 • Uyartı şiddeti
 • Akson çapı
 • Ranwier boğum sayısı
Soru 3

İnsanda, aşağıda verilen faaliyetlerden hangisi omurilik soğanı tarafından kontrol edilir?

 • İstemli kas hareketleri
 • Beş duyu organının değerlendirme merkezi
 • Görme ve işitme refleksi
 • Solunum, sindirim gibi yaşamsal olayların düzenlenmesi
Soru 4

İnsanda, görme olayı sırasında,
I. göz merceği,
II. kornea,
III. sarı benek
göze gelen ışınların reseptörlere ulaşıncaya kadar izlediği yol hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

 • I - II - III
 • I - III - II
 • II - I - III
 • II - III - I
Soru 5

İnsanda, orta kulakta yer alan çekiç, örs ve üzengi kemiklerinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Havadaki titreşimleri kulak zarı üzerinden bu kemik zinciri ile iç kulağın sıvı ortamına taşıma
 • Orta kulak boşluğundaki hava basıncı ile dış ortamdaki hava basıncının aynı düzeyde tutulmasını sağlama
 • Vücudun dengesini sağlama
 • Ses dalgalarını impulsa dönüştürme
REKLAM
Soru 6

Aşağıda sinir sisteminin koku-hafıza ilişkisi ile ilgili güncel bir araştırmaya ait metin verilmiştir. “Çevremizdeki kokuları yabancılık çekmeden tanımamızın nedeni bir koku hafızasına sahip olmamızdır. Her türlü koku, özel bir kodlamayla koku belleğimizde arşivlenir. Bir kokuyla karşılaştığımız anda, bu arşive başvurularak koku tahlil edilir. İlk defa duyumsadığımız, hafızamızda bilgileri bulunmayan bir koku da diğer kokulara benzetilerek yorumlanır. Böyle bir belleğimiz olmasaydı, bir kokuyu tanımlamak imkânsız hâle gelecekti. Koku ile hafızanın ilişkisi bu kadarla da sınırlı kalmaz. Çünkü kokular, kendileriyle bağlantılı olarak geçmişte yaşanan bazı olayları da aklımıza getirir.”
Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?

 • Kokular her zaman zihnimizde güzel hisler oluşturur.
 • Her insanın kokusu kendisine özgüdür.
 • Yeni bir koku, koku hafızamızdaki diğer kokulara benzetilerek yeniden kodlanır.
 • Koku duyusu yaşamsal öneme sahiptir.
Soru 7

İnsanda, aşağıda verilen hormonlardan hangisi doğrudan bir endokrin bezin çalışmasını kontrol etmez?

 • FSH (Folikül uyarıcı hormon)
 • ADH (Vasopressin)
 • TSH (Tiroit uyarıcı hormon)
 • ACTH (Adrenokortikotropik hormon)
Soru 8

İnsanda, aşağıda verilen hormonlardan hangisi kan şekerini düzenlemede rol oynamaz?

 • İnsülin
 • Glukagon
 • Kalsitonin
 • Kortizol
Soru 9

Aşağıda verilen kemiğe ait yapılardan hangisi sadece uzun kemiklerde bulunur?

 • Süngerimsi kemik doku
 • Periost (Kemik zarı)
 • Sarı kemik iliği
 • Sıkı kemik doku
Soru 10

Yukarıda bir kas telciğinin (miyofibril) uyarı şiddetine bağlı kasılması şematize edilmiştir.
Buna göre,
I. Miyofibrilin kasılabilmesi için uyarının eşik değeri ya da üzerinde olmalıdır.
II. Miyofibril eşik değeri ve üzerindeki tüm uyarılara maksimum şiddette cevap verir.
III. Uyarı şiddetinin artması miyofibrilde kasılma için harcanan ATP miktarını değiştirmez.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 11

İnsanda pişmiş nişastanın sindiriminin başladığı ve bittiği yer aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Başlangıç yeri <-----> Bitiş yeri

 • Ağız İnce <-----> bağırsak
 • Ağız <-----> Kalın bağırsak
 • Mide <-----> İnce bağırsak
 • Mide <-----> Kalın bağırsak
Soru 12

• Midenin zararlı uyaranlara karşı geliştirdiği bir sindirim sistemi rahatsızlığıdır.
• Midenin zararlılara karşı verdiği iltihabi bir cevaptır.
• Genellikle bakteri kaynaklıdır, yediğimiz baharatlı bir yiyecek, alkol veya bozuk gıdalar bu hastalığa yol açabilir.
• Teşhisi koymak için endoskopi yöntemi uygulanabilir.
Bazı özellikleri verilen sindirim sistemi rahatsızlığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Reflü
 • Menenjit
 • İshal
 • Gastrit
Soru 13

İnsanda, kalbin çalışma hızını,
I. vücut sıcaklığı
II. kandaki karbondioksit miktarı
III. nikotin ve kafein gibi kimyasallar
verilenlerden hangileri etkileyebilir?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

İnsanda, kalbin sol karıncığından başlayıp sağ kulakçığında biten büyük kan dolaşımında aşağıda verilen damarlardan hangisi görev almaz?

 • Karaciğer toplardamarı
 • Akciğer atardamarı
 • Böbrek atardamarı
 • Kapı toplardamarı
Soru 15

Yukarıda bir insanda A ve B antijenlerine karşı vücuttaki antikor yoğunlukları grafiklenmiştir.
Grafikten aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılabilir?

 • Vücut A antijenine karşı aktif bağışıklık kazanmıştır.
 • Vücut her iki antijen çeşidine karşı pasif bağışıklık kazanmıştır.
 • A antijenin sebep olduğu hastalık bulaşıcıdır.
 • Vücut B antijenini ile iki kez karşılaşmıştır.
Soru 16

İnsanda soluk verme olayı sırasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

 • Kaburgalar arası kaslar ve diyafram kasılır.
 • Diyafram kasılarak düzleşir ve kaburgaların uçları yukarı kalkar.
 • Göğüs kafesi genişler ve akciğerlerin hacmi artıp basıncı azalır.
 • Akciğer basıncı atmosfer basıncından daha büyük olur.
Soru 17

Böbrek atardamarından başlamak üzere böbrek nefronlarında gerçekleşen,
I. süzülme
II. geri emilim
III. salgılama
olaylarının sırası seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

 • I - II - III
 • I - III - II
 • II - I - III
 • II - III - I
Soru 18

Böbreklerin sağlığını korumak için,
I. Bol sıvı alınmalıdır.
II. Tuzlu, acı, baharatlı yiyeceklerden kaçınmalı, alkol kullanılmamalıdır.
III. Vücutta oluşan boğaz enfeksiyonu gibi enfeksiyonlar tedavi edilerek tam iyileşme sağlanmalıdır.
verilenlerden hangilerine dikkat edilmelidir?

 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 19

Aşağıda verilenlerden hangisi içgüdüsel bir olay değildir?

 • Örümceklerin ağ örmesi
 • Ayağına iğne batan bir kişinin ayağını çekmesi
 • Kuşların V şeklinde uçması
 • Kuşların yuva yapması
Soru 20

Amerikalı fizyolog B. F. Skinner özel olarak hazırladığı deney düzeneğinde fare rastgele hareket ederken, ilk seferinde kafesin doğru köşesinde durduğu için ödüllendirilmiştir, sonra düzenekte bulunan pedala kazara bastığında ödüllendirilmiştir. Daha sonra ise ödül eşiği yükseltilmiş ve ödül vermek için hayvanın pedala basması şart koşulmuştur. Son olarak da farenin pedala basma işlemini belirli bir uyarıya cevap olarak yapması gerekmiştir. Burada fare rastgele yaptığı davranışlardan aldığı ödüle göre doğru davranışı seçmiştir.
Buna göre farede anlatılan davranış serisi aşağıdakilerden hangisi ile en iyi şekilde tanımlanabilir?

 • İçgüdü
 • Refleks
 • Deneme-yanılma yoluyla öğrenme
 • Fizyolojik tepki
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCACBCCBADDBADADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?