Seçmeli Biyoloji 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Komüniteyi oluşturan canlılar arasındaki aşağıdaki etkileşimlerden hangisi matematiksel olarak “+, −” olarak ifade edilebilir?
(+, canlının ilişkiden yarar gördüğünü, – canlının ilişkiden zarar gördüğünü ifade eder.)

 • Rekabet
 • Mutualizm
 • Av - avcı
 • Kommensalizm
Soru 2

“Bir deniz mercanı olan anemon, yakıcı tentakülleriyle derisi özel bir mukus tabakası ile kaplı olan palyaço balığını düşmanlarından korur. Palyaço balığı da anemonla beslenen balıkları anemondan uzak tutar.”
Anlatılan yaşam birlikteliği aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanabilir?

 • Kommensalizm
 • Mutualizm
 • Parazitlik
 • Av-avcı
Soru 3

Belirli bir komüniteye ait yaşam alanlarının geçiş bölgelerine ekoton denir.
Ekoton bölgeler ile ilgili;
I. Tür çeşitliliği fazladır.
II. Rekabet azdır.
III. Birey sayısı asıl komünitelere göre fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

Aşağıdaki tabloda komünite ekolojisi ile ilgili kavramlar verilmiştir.
• Klimaks
• Holozoik
• Parazitizm
Buna göre verilen kavramlarla aşağıdaki tanımlar eşleştirildiğinde hangi tanım açıkta kalır?

 • Bir arada yaşayan canlılardan biri, bu beraberlikten fayda sağlarken diğerinin zarar gördüğü simbiyotik ilişkidir.
 • Besinlerini büyük parçalar hâlinde alan ve sindirim sistemlerinde parçalayan canlıların beslenme şeklidir.
 • Süksesyonlar sonucunda komünitenin kararlı bir hâl almasıdır.
 • Bir ortamda yeni bir komünitenin oluşması sırasında, türlerin sırayla birbirinin yerini aldığı değişim sürecidir.
Soru 5

Yangın, tarım faaliyeti, ağaç kesimi gibi komünitede gerçekleşen bir bozulmadan sonra görülen süksesyona ikincil (sekonder) süksesyon adı verilir.
Buna göre ikincil süksesyona uğramış bir alanda aşağıda verilenlerden hangisi ilk olarak gelişir?

 • Tek yıllık bitkiler
 • İki ve çok yıllık çalı formları
 • Meşe ağaçları
 • Kalıcı bitkilerden oluşmuş meşe ormanı
REKLAM
Soru 6

Bireylerin aralarındaki mesafenin yaklaşık aynı olduğu, bireyler arasında sıkı bir etkileşim bulunduğu popülasyon dağılımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kümeli
 • Rastgele
 • Düzenli
 • Katlamalı
Soru 7

Yukarıdaki tabloda Türkiye İstatistik Kurumunun 2013 yılı verilerine göre hazırlanmış Türkiye’nin yaş piramidi verilmiştir.
Buna göre Türkiye’deki insan popülasyonu ile ilgili;
I. Genç nüfus, yaşlı nüfusa göre daha yoğundur.
II. 60-90 yaş aralığında kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır.
III. Nüfus yoğunluğunun sonraki senelerde artması beklenebilir.
yorumlarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Hardy-Weinberg prensibinde baskın alelin frekansı “p”, çekinik alelin frekansı ise “q” simgesi ile gösterilmektedir. Toplumda p + q = 1 dir. Diploid kromozom sayısına sahip bir popülasyonda ise p2 + 2pq + q2 = 1 dir.
Buna göre baskın alelin frekansının 0,6 olduğu bir popülasyonda çekinik alel taşıyan bireylerin toplumdaki oranı kaçtır?

 • %81
 • %64
 • %48
 • %32
Soru 9

Bir popülasyondaki gen frekansını aşağıdaki durumların hangisi değiştirmez?

 • Eşey hücrelerinde mutasyonların meydana gelmesi
 • Çevresel değişimlerin doğal seçilime yol açması
 • Rastgele çiftleşmelerin olması
 • Bir genin yararına çiftleşmelerin olması
Soru 10

Popülasyon büyüklüğünü etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi diğerlerinden farklı yönde bir etkiye sahiptir?

 • Doğum oranının artması
 • Salgın hastalıkların artması
 • Avcı sayısının azalması
 • Dışa göçlerin azalması
Soru 11

Bir popülasyonun birey sayısı değişimi aşağıda grafiklenmiştir.
Grafiğe göre bu popülasyon için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

 • Kişi başına düşen yaşam alanı artmaktadır.
 • Yoğunluğu artmaktadır.
 • Besin bulmak için harcanan enerji miktarı artmaktadır.
 • Rekabet artmaktadır.
Soru 12

Nesli tükenmekte olan bir canlı ile ilgili olarak;
I. kontrolsüz avlanma
II. asit yağmurları
III. küresel iklim değişiklikleri
olaylarından hangileri, canlının neslinin tükenme sürecini hızlandırır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 13

I. Akdeniz foku
II. Siklamen
III. Kelaynak
Ülkemizde yaşayan yukarıdaki canlılardan hangilerinin nesli tükenme tehlikesine girmiştir?

 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Dünya üzerinde sadece belirli yerlerde bulunan canlı türlerine verilen addır.
Yukarıda tanımı verilen ekolojik kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Endemik tür
 • İstilacı tür
 • Baskın tür
 • İndikatör tür
Soru 15

Bir ormanda yaşayan aynı türden iki bitki aşağıdakilerden hangisi için rekabet etmez?

 • Güneş ışığı
 • Mineral
 • Karbondioksit
 • Su
Soru 16

Fotosentez yapamadıkları için üzerinde yaşadıkları bitkinin hem odun hem de soymuk borularına uzattıkları emeçleriyle organik besin, su ve mineral alan Küsküt otunun beslenme tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ayrıştırıcı
 • Parazit
 • Ototrof
 • Holozoik
Soru 17

Aşağıdaki jeolojik zamanlardan hangisi günümüze en uzaktır?

 • Prekambriyen
 • Mezozoik
 • Palezoik
 • Senozoik
Soru 18

Aşağıda verilen bitki türlerinden hangisi yapay seçilimle elde edilmemiştir?

 • Karnabahar
 • Brokoli
 • Brüksel lahanası
 • Yabanıl lahana
Soru 19

“Tarih boyunca Anadolu’da çok sayıda tür yaşadı ve yok oldu. Bu canlı gruplarından biri de günümüzde tropik deniz kıyılarında yaşayan mangrov ormanlarıydı. Mangrov ormanlarını oluşturan bitkiler; çok tuzlu, çamurlu ve sıcak ortamlarda yaşamaya uyum sağlamış türlerden oluşur. Mangrov bitkilerinin fazla tuzu süzen sistemleri, karmaşık kök yapıları vardır. Mangrov ormanlarının oluşturduğu ekosistemde kuşlar, yılanlar, timsahlar, midyeler, balıklar ve çok sayıda omurgasız, kendisine yaşayıp üreyebileceği alanlar bulur. Geçmişte ülkemizde Muğla (Milas, Ören), Denizli, Burdur, Uşak, Trakya gibi yerlerde mangrov ormanlarının yaşadığı biliniyor.”
Bilimsel bir dergiden alıntı olan yukarıdaki metinde mangrov ormanlarının ülkemizde artık bulunmaması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

 • Modifikasyon
 • Doğal seleksiyon
 • Genetik varyasyon
 • Mutasyon
Soru 20

I. Eşeyli üreme
II. Modifikasyon
III. Mutasyon
Yukarıda verilen olaylardan hangileri canlılarda genetik varyasyonlara (çeşitlilik) sebep olabilir?

 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADACDBCBADDACBADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?