GİRİŞ/KAYIT

Secmeli Coğrafya 1 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği olumsuz yönde en fazla etkileyen ve türlerin azalmasına neden olan etmendir?

 • A) İnsan
 • B) Toprak
 • C) Kıta hareketleri
 • D) Diğer canlılar
SORU 2

Kurak iklim bölgelerinde bitkilerin dikenli, sert ve kalın kabuklu olmasının sebebi nedir?

 • A) Soğuktan korunmak
 • B) Böceklerden korunmak
 • C) Bünyelerindeki nemi korumak
 • D) Topraktaki besinleri daha iyi almak
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi tundra biyomunun karakteristik hayvanlarından biri değildir?

 • A) Kutup ayısı
 • B) Kutup tilkisi
 • C) Kar leoparı
 • D) Zürafa
SORU 4

Güneş enerjisi sayesinde suyun sıvı halden gaz haline geçmesine ne denir?

 • A) Yağış
 • B) Yoğuşma
 • C) Buharlaşma
 • D) Yüzey akışı
SORU 5

Ülkelerin kalkınma planlarını yaparken nüfusla ilgili verileri kullanması ve uygulamalara öncelik vermelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nüfus artışını desteklemeleri
 • B) Nüfus politikalarını önemsemeleri
 • C) Ekonomi ve nüfus arasında bağlantı olması
 • D) Nüfusun ülkeye dağılışına önem vermeleri
SORU 6

Gelişmiş ülkelerin nüfus artışını teşvik eden politikalar uygulamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nüfuslarının yaşlanması ve giderek azalması
 • B) Nüfuslarında eğitimli insan sayısının çokluğu
 • C) Başka ülkelere iş gücü yollamayı istemeleri
 • D) Sanayi kuruluşlarında iş gücü açığının olması
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi dünyada diğerleri kadar ünlü ve çok ziyaretçi alan turizm şehirlerinden biri değildir?

 • A) Paris
 • B) Bakü
 • C) Londra
 • D) Barselona
SORU 8

• Dünya’nın en kalabalık nüfusuna sahip şehridir.
• Limanı, borsası ve büyük şirketlerin merkezi olma özelliklerini bünyesinde barındırır.
• Japonya’nın başkentidir
Verilen özellikler hangi şehre aittir?

 • A) Şangay
 • B) Seul
 • C) Pekin
 • D) Tokyo
SORU 9

Sanayi Devrimi ile beraber ticaretin ve pazar ekonomisinin gelişmesini sağlayan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Seri üretimle ürünlerin ucuzlaması
 • B) Dünya nüfusunun hızlanarak artması
 • C) Kırsal alanlardan kentlere yapılan göçler
 • D) Enerji üretiminde taş kömürünün kullanılması
SORU 10

İklim, bitki örtüsü, su kaynakları ve yer şekilleri gibi doğal unsurlar ekonomik faaliyetleri belirler.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde doğal unsurların etkisi daha azdır?

 • A) Arıcılıkta
 • B) Madencilikte
 • C) Meyve üretiminde
 • D) Mera hayvancılığında
SORU 11

Otomotiv ve beyaz eşya üretiminde aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi daha yaygın kullanılır?

 • A) Ormanlar
 • B) Akarsular
 • C) Güneş enerjisi
 • D) Metal madenler
SORU 12

Anadolu’nun tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha az olmuştur?

 • A) Verimli topraklara sahip olmasının
 • B) Ilıman iklim kuşağında yer almasının
 • C) Zengin akarsu ağlarına sahip olmasının
 • D) Ortalama yükseltisinin 1100 metreyi aşmasının
SORU 13

Türkiye arazi kullanım haritası incelendiğinde tarım amaçlı yararlanılan yerler ile aşağıdakilerden hangisinin örtüştüğü görülür?

 • A) Ormanların
 • B) Meraların
 • C) Ovaların
 • D) Dağlık bölgelerin
SORU 14

Aşağıdaki sanayi bitkilerinden hangisi dokuma endüstrisinin ham maddelerindendir?

 • A) Pamuk
 • B) Pancar
 • C) Haşhaş
 • D) Zeytin
SORU 15

Nükleer enerji üretiminde kullanılan madenler aşağıdakilerden hangileridir?

 • A) Altın ve gümüş
 • B) Bakır ve çinko
 • C) Uranyum ve toryum
 • D) Taş kömürü ve linyit
SORU 16

Aşağıda sanayi tesisi ve bulunduğu şehir arasında yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

 • A) Kâğıt fabrikası → Mardin
 • B) Demir-çelik fabrikası → Karabük
 • C) Petrol arıtma tesisi → Isparta
 • D) Otomobil fabrikası → Yozgat
SORU 17

Aşağıdaki kişilerden hangisi hizmet sektöründe çalışmaktadır?

 • A) Marangoz Emin Bey
 • B) Çiftçi Halil Amca
 • C) Öğretmen Aslı Hanım
 • D) Madenci Orhan Bey
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaşanan depremlerin verdiği zararı en aza indirir?

 • A) Sağlam binalar yapmak
 • B) Büyük ve lüks evler yapmak
 • C) Binaları yumuşak zeminlere yapmak
 • D) Ucuz malzeme kullanarak ev yapmak
SORU 19

Yamaç eğiminin artması ve yağış miktarının fazlalığı heyelanların gerçekleşmesini kolaylaştıran etkenler olduğu dikkate alınırsa aşağıdaki illerimizin hangisinde bu afetin daha çok yaşandığı söylenebilir?

 • A) Konya
 • B) Trabzon
 • C) Edirne
 • D) Iğdır
SORU 20

Afet İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemizde çıkan orman yangınlarının büyük kısmı hangi aylar arasında gerçekleşmektedir?

 • A) Kasım - Ocak
 • B) Şubat - Nisan
 • C) Mart - Mayıs
 • D) Haziran - Ekim
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACDCCABDABDDCACBCABD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?