Seçmeli Coğrafya 2 – Test 15 2018-3. Dönem

SORU 1

Türk kültürünün ilk ortaya çıktığı ve şekillenmesinin sağlandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orta Asya
 • Kuzey Afrika
 • Batı Avrupa
 • Orta Doğu
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünün önemli bir simgesidir?

 • Sumo güreşi
 • Hamburger
 • Ebru sanatı
 • Keops piramidi
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi küresel ticaretin ortaya çıkmasının temel sebebidir?

 • Enerji kaynaklarının yeryüzüne dengesiz dağılmış olması
 • Küresel ticaretin yüksek gelir sağlayan faaliyetler olması
 • Bazı ülkelerde iş gücü açığının veya bazılarında fazlalığının olması
 • Hiçbir ülkenin tüm ihtiyaçlarını kendi kaynaklarıyla karşılayamaması
SORU 4

Petrol ve doğal gaz tükenen enerji kaynakları oldukları için bunlara sahip olan bölge ve ülkelerin stratejik önemi de artmaktadır.
Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinin stratejik önemi daha fazladır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 5

Dünya’nın en önemli pazar alanları ekonomik yönden kalkınmış ülkeler ile nüfus miktarı fazla olanlardır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin önemli bir pazar olduğu söylenemez?

 • ABD
 • Japonya
 • Çin
 • Bulgaristan
SORU R
SORU 6

Turizm sektörü gelirlerinin bazı ülkelerin millî geliri içinde önemli bir yer tutmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Turistlerin kaldığı ülkede para harcaması
 • Toplumlar arasında kültürel kaynaşmayı sağlaması
 • Ülkeler arasında barışın sağlanmasına katkı yapması
 • Turizm sayesinde tarihi ve doğal zenginliklerin korunması
SORU 7

Nadir görülen doğal güzelliklerin, bitki ve hayvan türlerinin veya kültürel eserlerin korunması amacıyla kurulan ve yerleşime izin verilmeyen bölgelere ne ad verilir?

 • Millî park
 • Ekosistem
 • Turistik bölge
 • Ekolojik alan
SORU 8

Almanya’da yaşlı nüfus miktarının ve oranının arttığını ileri süren araştırmacı buna aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir?

 • Nüfus yoğunluğunun dünya ortalamasının üstünde olmasını
 • Sağlık ve yaşam koşullarının yüksek olmasını
 • İthalat ve ihracatta Dünya’da başta gelen ülkelerden olmasını
 • Tarım sektöründe çalışan sayısının az olmasını
SORU 9

Tabloda verilen bilgiler İngiltere’ye aittir.
Tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Tarım geleneksel yöntemlerle yapılır.
 • Millî gelire en büyük katkıyı hizmet sektörü yapar.
 • Sanayide çalışan oranı hizmetten yüksektir.
 • Sanayi sektöründe çalışanları eğitim seviyesi düşüktür.
SORU 10

Modern tarım yöntemlerini kullanarak yapılan üretim modeli için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Tarımsal verim yüksektir.
 • İlaç ve gübre kullanımı düşüktür.
 • Tarımda makine kullanımı yaygındır.
 • Sulama ve toprak bakımı düzenli yapılır.
SORU 11

1960’da Paris Antlaşması ile kurulmuştur. Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm üye ülkelerde gelişmeyi sağlayacak ekonomi politikaları uygulayarak, dünya ticaretinin gelişmesini ve işsizliğin ortadan kaldırılmasını temel amaç edinen uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yeşil Barış Örgütü (Greenpeace)
 • Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
 • Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
 • Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)
SORU 12

İnsanların tarihte ilk olarak yerleşik hayat düzenine geçmesini sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Madencilik faaliyetlerinin başlaması
 • İnsan toplulukları arasında savaşların başlaması
 • Toprakların tarım amaçlı kullanılmaya başlaması
 • Taş ve kayaçların avcılıkta kullanılmaya başlaması
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynak olan ormanlardan yararlanma yöntemlerinden biri değildir?

 • Yakacak temini
 • Mobilya üretimi
 • İlaç ve kozmetik üretimi
 • Nükleer enerji üretimi
SORU 14

Petrol, taş kömürü, doğal gaz ve linyit gibi enerji kaynaklarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aynı miktar enerji vermeleri
 • Tükenebilir kaynaklar olmaları
 • Doğayı aynı miktarda kirletmeleri
 • Sadece karayolu ulaşımıyla taşınabilmeleri
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi özellikle ulaşım sektörünün yararlandığı en önemli enerji kaynağıdır?

 • Petrol
 • Güneş
 • Doğal gaz
 • Taş kömürü
SORU 16

Norveç, Venezuela, Peru, Yeni Zelanda ve Avusturya ülkeleri ihtiyacı olan elektriğin çok büyük kısmını hidroelektrik santrallerinden temin etmektedir.
Bunun en önemli sebebi bu ülkelerin hangi özelliğidir?

 • Ilıman iklimlerin etkisinde olmaları
 • Ormanların yüz ölçümlerinde geniş yer tutması
 • Akarsular bakımından zengin olmaları
 • Fosil enerji tüketimine karşı olmaları
SORU 17

Çevre sorunlarının küresel boyut kazanmasının en önemli iki nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sanayileşme ve kentleşme
 • Turizm ve tarım
 • Tarım ve ticaret
 • Göç ve turizm
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi sera etkisinin artmasına doğrudan neden olmaz?

 • Binalar
 • Barajlar
 • Fabrikalar
 • Motorlu taşıtlar
SORU 19

Ormanların tahribi, tarım arazilerinin yanlış ve meraların aşırı kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunlarının başında aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

 • Küresel ısınma
 • Asit yağmurları
 • Çarpık kentleşme
 • Erozyon
SORU 20

Aşağıdaki atıklardan hangisinin doğa tarafından ayrıştırılıp yok edilmesi daha uzun zaman alır?

 • Gazeteler
 • Cam şişeler
 • Naylon poşetler
 • Meyve kabukları
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACDCDAABBBDCDBACABDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Coğrafya 2 Online Test 15

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Coğrafya 2 testimiz 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Seçmeli Coğrafya 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Coğrafya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Seçmeli Coğrafya 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Coğrafya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Coğrafya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Coğrafya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Coğrafya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Coğrafya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Coğrafya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Coğrafya 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 temmuz 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Coğrafya 2 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Coğrafya 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Coğrafya 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Coğrafya 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Coğrafya 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Coğrafya 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 30 ağostos 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Coğrafya 2 2018 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Coğrafya 2 soruları toplamda 9 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Coğrafya 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Coğrafya 2 testinin başarı yüzdesi %71. Sınava katılan 9 öğrenci arasından sadece 7 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 15.7 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Coğrafya 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Coğrafya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?