Seçmeli Coğrafya 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir yerde nadiren yaşanan veya o güne kadar yaşanmayan doğa olaylarına ekstrem olaylar denir.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi ekstrem olaydır?

 • Haber bülteninde yarın gene havanın çok sıcak olacağı söylendi.
 • Bilim insanları bu yılda iki sene önceki gibi az kar yağacağını bildirdi.
 • Hayatında ilk kez beyaz örtüyle karşılaşan Libyalılar çocuklar gibi kartopu oynadı.
 • Rusya’da’ kışın yaşanan düşük sıcaklıklar evsiz insanlar hayatını tehdit etmektedir.
Soru 2

Fırtına ve kasırgalar özellikle tropikal kuşakta yer alan ülkelerde saatte 300 km’yi aşan hızıyla etkili olur. Ağaçları kökünden söktüğü gibi evleri yıkabilir kıyılarda dev dalgalara sebep olabilir.
Bu doğa olayı ve etkili olduğu yerler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İnsanların günlük yaşantısını etkilemezler
 • Fırtına ve kasırga şiddetli rüzgârlardır
 • Bitki ve hayvanlara zarar verebilirler
 • Sahil kentlerinde taşkınlara ve sellere neden olabilirler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi şiddetli kuraklığın sonuçlarından biridir?

 • Enerji üretiminin artması
 • Tarımsal üretimin azalması
 • Göl seviyelerinin yükselmesi
 • Doğal bitki örtüsünün genişlemesi
Soru 4

Maya ve Aztek medeniyetleri Amerika kıtasında kurulmuştur.
Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi Maya ve Aztek medeniyetlerinin yerini göstermektedir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Nil nehrinin çevresinde kurulan medeniyettir?

 • Çin
 • Mezopotamya
 • Yunan
 • Mısır
REKLAM
Soru 6

Dünya nüfusun ve yerleşimlerin geleceğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kentsel nüfus oranı artmaya devam edecektir
 • Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan sayısı artacaktır
 • Toplam nüfustaki yaşlı insan oranı artmaya devam edecektir
 • Önümüzdeki on yıl içinde Dünya nüfusu azalmaya başlayacaktır
Soru 7

Sanayi sektörü İstanbul’un en önemli ekonomik faaliyetidir. Sanayinin varlığı başta ulaşım olmak üzere ticaret, yeme içme hatta inşaat sektörlerinin de gelişmesini adeta mecbur bırakmıştır. Buna bağlı olarak iş imkânlarının fazla olması, İstanbul’un yoğun göç almasının ve en kalabalık şehrimiz olmasının da temel nedeni olmuştur.
Metne bakarak aşağıdaki genellemelerden hangisi yapılabilir?

 • Yoğun göç alan yerlerde kültürel yapı değişir.
 • Ekonomik etkinlikler birbirleriyle bağlantılıdır.
 • Sanayi her şehrin en önemli ekonomik etkinliğidir.
 • İnşaat sektörünün gelişmesi turizmi olumsuz etkiler.
Soru 8

Türkiye’nin çok yağış alan bir bölgesinde yaşadığını söyleyen birinin haritada kaç numarayla gösterilen alanda bulunduğu söylenebilir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bölge sınırlarını oluşturan ekonomik faktörlerden biridir?

 • Nüfus
 • Su kaynakları
 • Bitki örtüsü
 • Turizm
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kara yolu ve demir yolu yapım maliyetlerini yükseltir?

 • Üç tarafının denizlerle çevrili olması
 • Çok sayıda ülkeyle kara sınırının olması
 • Yer şekillerinin engebeli ve yüksek olması
 • Enerji kaynaklarınca zengin ülkelere yakın olması
Soru 11

Aşağıda verilen şehirlerimizden hangileri arasında demir yolu bağlantısı yoktur?

 • Ordu - Trabzon
 • Ankara - Eskişehir
 • Erzurum - Kars
 • Adana - Gaziantep
Soru 12

Bakü - Tiflis - Ceyhan Petrol Boru hattı ile aşağıdaki ülkelerin hangisinde çıkarılan petrol Akdeniz’e taşınmaktadır?

 • Rusya
 • Azerbaycan
 • Suriye
 • Çin
Soru 13

Afyonkarahisar ve Aksaray’ın tarım ve hayvancılıkla geçinen diğer illere göre daha fazla gelişmesinde etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Önemli yolların buralarda birleşmesi
 • Bozkır bitki örtülerine sahip olmaları
 • Turizm sektörünün gelişimine önem vermeleri
 • Yer altı kaynaklarının çıkarımının hızlanması
REKLAM
Soru 14

Aşağıda Sanayi Devrimin bağlı olarak kaydedilen aşamalar şemayla gösterilmiştir.
Sanayi Devrimi → Üretim artışı ve çeşitlenmesi → Ulaşım taşıtlarının ve yolların gelişmesi → _____?_____
Şemada soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmesi en uygundur?

 • Tarımsal verimlilik
 • Ticaretin gelişmesi
 • Kırsal alanlara göç
 • Turizmin gerilemesi
Soru 15

İzmir’in ülkemizde ticaretin en geliştiği ikinci il olmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı yoktur?

 • Modern limana sahip olması
 • Gelişmiş sanayisinin olması
 • Çok çeşitli tarım bitkileri yetişmesi
 • Yüzölçümünde dağların geniş yer tutması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin dışardan satın aldığı (ithalat) ürünlerin başında gelmektedir?

 • Petrol ve doğal gaz
 • Orman ürünleri
 • Zeytinyağı
 • Çimento
Soru 17

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Türkiye dış ticaretinde önemi daha fazladır?

 • Fas
 • Kanada
 • Almanya
 • Avustralya
Soru 18

İshakpaşa Sarayı, Çifte Minareli Medrese ve Ani harabeleri yukarıda numaralandırılarak verilen alanların hangisinde yer almaktadır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin deniz turizmi yönünden zengin potansiyeli olduğunu söyleyen kişinin ileri sürdüğü kanıtlarından biri olabilir?

 • Aynı anda farklı iklim şartlarının yaşanmasını
 • Tarih boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmasını
 • Kıyı uzunlukları toplamının 8 bin kilometreyi aşmasını
 • Dağlarının genel uzanışının doğubatı yönünde olmasını
Soru 20

Akarsular üzerinde yapılan turizm etkinliğinin adı nedir?

 • Tırmanış
 • Rafting
 • Dalma
 • Yaylacılık
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABADDBCDCABABDACDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?