Seçmeli Coğrafya 3 – Test 15 2018-3. Dönem

SORU 1

Bir yerde nadiren yaşanan veya o güne kadar yaşanmayan doğa olaylarına ekstrem olaylar denir.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi ekstrem olaydır?

 • Haber bülteninde yarın gene havanın çok sıcak olacağı söylendi.
 • Bilim insanları bu yılda iki sene önceki gibi az kar yağacağını bildirdi.
 • Hayatında ilk kez beyaz örtüyle karşılaşan Libyalılar çocuklar gibi kartopu oynadı.
 • Rusya’da’ kışın yaşanan düşük sıcaklıklar evsiz insanlar hayatını tehdit etmektedir.
SORU 2

Fırtına ve kasırgalar özellikle tropikal kuşakta yer alan ülkelerde saatte 300 km’yi aşan hızıyla etkili olur. Ağaçları kökünden söktüğü gibi evleri yıkabilir kıyılarda dev dalgalara sebep olabilir.
Bu doğa olayı ve etkili olduğu yerler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İnsanların günlük yaşantısını etkilemezler
 • Fırtına ve kasırga şiddetli rüzgârlardır
 • Bitki ve hayvanlara zarar verebilirler
 • Sahil kentlerinde taşkınlara ve sellere neden olabilirler
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi şiddetli kuraklığın sonuçlarından biridir?

 • Enerji üretiminin artması
 • Tarımsal üretimin azalması
 • Göl seviyelerinin yükselmesi
 • Doğal bitki örtüsünün genişlemesi
SORU 4

Maya ve Aztek medeniyetleri Amerika kıtasında kurulmuştur.
Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi Maya ve Aztek medeniyetlerinin yerini göstermektedir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Nil nehrinin çevresinde kurulan medeniyettir?

 • Çin
 • Mezopotamya
 • Yunan
 • Mısır
SORU R
SORU 6

Dünya nüfusun ve yerleşimlerin geleceğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kentsel nüfus oranı artmaya devam edecektir
 • Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan sayısı artacaktır
 • Toplam nüfustaki yaşlı insan oranı artmaya devam edecektir
 • Önümüzdeki on yıl içinde Dünya nüfusu azalmaya başlayacaktır
SORU 7

Sanayi sektörü İstanbul’un en önemli ekonomik faaliyetidir. Sanayinin varlığı başta ulaşım olmak üzere ticaret, yeme içme hatta inşaat sektörlerinin de gelişmesini adeta mecbur bırakmıştır. Buna bağlı olarak iş imkânlarının fazla olması, İstanbul’un yoğun göç almasının ve en kalabalık şehrimiz olmasının da temel nedeni olmuştur.
Metne bakarak aşağıdaki genellemelerden hangisi yapılabilir?

 • Yoğun göç alan yerlerde kültürel yapı değişir.
 • Ekonomik etkinlikler birbirleriyle bağlantılıdır.
 • Sanayi her şehrin en önemli ekonomik etkinliğidir.
 • İnşaat sektörünün gelişmesi turizmi olumsuz etkiler.
SORU 8

Türkiye’nin çok yağış alan bir bölgesinde yaşadığını söyleyen birinin haritada kaç numarayla gösterilen alanda bulunduğu söylenebilir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi bölge sınırlarını oluşturan ekonomik faktörlerden biridir?

 • Nüfus
 • Su kaynakları
 • Bitki örtüsü
 • Turizm
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kara yolu ve demir yolu yapım maliyetlerini yükseltir?

 • Üç tarafının denizlerle çevrili olması
 • Çok sayıda ülkeyle kara sınırının olması
 • Yer şekillerinin engebeli ve yüksek olması
 • Enerji kaynaklarınca zengin ülkelere yakın olması
SORU 11

Aşağıda verilen şehirlerimizden hangileri arasında demir yolu bağlantısı yoktur?

 • Ordu - Trabzon
 • Ankara - Eskişehir
 • Erzurum - Kars
 • Adana - Gaziantep
SORU 12

Bakü - Tiflis - Ceyhan Petrol Boru hattı ile aşağıdaki ülkelerin hangisinde çıkarılan petrol Akdeniz’e taşınmaktadır?

 • Rusya
 • Azerbaycan
 • Suriye
 • Çin
SORU 13

Afyonkarahisar ve Aksaray’ın tarım ve hayvancılıkla geçinen diğer illere göre daha fazla gelişmesinde etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Önemli yolların buralarda birleşmesi
 • Bozkır bitki örtülerine sahip olmaları
 • Turizm sektörünün gelişimine önem vermeleri
 • Yer altı kaynaklarının çıkarımının hızlanması
SORU 14

Aşağıda Sanayi Devrimin bağlı olarak kaydedilen aşamalar şemayla gösterilmiştir.
Sanayi Devrimi → Üretim artışı ve çeşitlenmesi → Ulaşım taşıtlarının ve yolların gelişmesi → _____?_____
Şemada soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmesi en uygundur?

 • Tarımsal verimlilik
 • Ticaretin gelişmesi
 • Kırsal alanlara göç
 • Turizmin gerilemesi
SORU 15

İzmir’in ülkemizde ticaretin en geliştiği ikinci il olmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı yoktur?

 • Modern limana sahip olması
 • Gelişmiş sanayisinin olması
 • Çok çeşitli tarım bitkileri yetişmesi
 • Yüzölçümünde dağların geniş yer tutması
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin dışardan satın aldığı (ithalat) ürünlerin başında gelmektedir?

 • Petrol ve doğal gaz
 • Orman ürünleri
 • Zeytinyağı
 • Çimento
SORU 17

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Türkiye dış ticaretinde önemi daha fazladır?

 • Fas
 • Kanada
 • Almanya
 • Avustralya
SORU R
SORU 18

İshakpaşa Sarayı, Çifte Minareli Medrese ve Ani harabeleri yukarıda numaralandırılarak verilen alanların hangisinde yer almaktadır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin deniz turizmi yönünden zengin potansiyeli olduğunu söyleyen kişinin ileri sürdüğü kanıtlarından biri olabilir?

 • Aynı anda farklı iklim şartlarının yaşanmasını
 • Tarih boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmasını
 • Kıyı uzunlukları toplamının 8 bin kilometreyi aşmasını
 • Dağlarının genel uzanışının doğubatı yönünde olmasını
SORU 20

Akarsular üzerinde yapılan turizm etkinliğinin adı nedir?

 • Tırmanış
 • Rafting
 • Dalma
 • Yaylacılık
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABADDBCDCABABDACDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Coğrafya 3 Online Test 15

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Coğrafya 3 testimiz 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Seçmeli Coğrafya 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Coğrafya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Seçmeli Coğrafya 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Coğrafya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Coğrafya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Coğrafya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Coğrafya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Coğrafya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Coğrafya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Coğrafya 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 temmuz 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Coğrafya 3 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Coğrafya 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Coğrafya 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Coğrafya 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Coğrafya 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Coğrafya 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 29 ağostos 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Coğrafya 3 2018 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Coğrafya 3 soruları toplamda 12 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Coğrafya 3 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Coğrafya 3 testinin başarı yüzdesi %61. Sınava katılan 12 öğrenci arasından sadece 8 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 13.67 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Coğrafya 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Coğrafya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?