Seçmeli Coğrafya 4 – Test 15 2018-3. Dönem

SORU 1

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk yıllardan 1960’lı yılların ortalarına kadar geçen zamanda;
• Çok çocuklu aileleri vergilerden muaf tutmak
• Kısırlaştırma ve gebeliği önleyici bilgilerin yayılmasını engellemek
• Yeni doğumevleri açarak anne ve çocuk sağlığını korumak
gibi uygulamaların amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarımsal üretim ve verimliliği arttırmak
 • Ülke nüfusunun hızla artmasını sağlamak
 • Sağlık sektöründe çalışan sayısını yükseltmek
 • Ülke topraklarına nüfusunun dengeli dağılımını sağlamak
SORU 2

Türkiye nüfusunun giderek yaşlanmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türkiye’de eğitim seviyesinin yükselmesi
 • Türkiye sanayisinin gelişip güçlenmesi
 • Köylerden kentlere göç
 • Doğum ve ölüm oranlarının düşmesi
SORU 3

Türkiye’de her bölgenin farklı doğal ve beşeri özelliklere sahip olması ekonomik olarak da bölgelere farklı imkân ve avantajlar sunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu’nun bu avantajlarından biri olamaz?

 • Su potansiyelinin yüksek olması
 • Geniş çayır ve otlaklarının olması
 • Nüfus artış hızının yüksek olması
 • Turizm zenginliklerinin fazla olması
SORU 4

Taş kömürü yatakları ve demir çelik fabrikaları hangi bölgesel kalkınma projesinin ana ekonomik etkinlik kaynağını oluşturmaktadır?

 • Güneydoğu Anadolu Projesi
 • Doğu Anadolu Projesi
 • Doğu Karadeniz Projesi
 • Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi
SORU 5

Aşağıdaki illerimizin hangisi Güneydoğu Anadolu Projesi’nin kapsamı dışındadır?

 • Kütahya
 • Mardin
 • Şanlıurfa
 • Diyarbakır
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi jeopolitiğin değişmeyen faktörlerinden biridir?

 • Nüfus
 • Ekonomi
 • Kültürel değerler
 • Coğrafi konum
SORU 7

Türkiye, Dünya üzerinde askeri, ekonomik, ticari ve siyasi yapıdaki örgütlere en fazla üyeliği olan ülkelerin başında gelmektedir.
Türkiye’nin hangi özelliği bu durumun temel sebebidir?

 • Güçlü orduya sahip olması
 • Coğrafi ve stratejik konumu
 • Tarımsal ürün çeşidinin fazlalığı
 • Genç nüfus miktarının yüksekliği
SORU 8

Türkiye aşağıda verilen kuruluşlardan hangisine üye değildir?

 • NATO
 • Avrupa Birliği
 • Birleşmiş Milletler
 • Karadeniz Ekonomik İş Birliği
SORU 9

I. Tarım sektöründe istihdam yüksektir.
II. Teknoloji kullanım oranı yüksektir.
III. Kişi başına düşen gelirler düşüktür.
IV. Ham madde alır, sanayi ürünü satarlar.
Yukarıda verilenlerden hangileri gelişmekte olan ülkelere ait özelliklerdendir?

 • I ve II
 • II ve IV.
 • I ve III
 • III ve IV.
SORU 10

Verilen tabloda ki ülkelerden hangisinin İnsani Gelişim Endeksinde daha üst sıralarda yer alması beklenir?

 • K
 • L
 • M
 • Z
SORU 11

Tablodaki bilgiler göz önüne alındığında aşağıdakilerin hangisinin bu raporda yararlanılan ölçütlerden biri olması beklenemez?

 • Nüfus miktarı
 • Okullaşma oranı
 • Kişi başına düşen gelir
 • Doktor başına düşen hasta sayısı
SORU 12

Bir ülkede sanayinin gelişmesini aşağıdakilerden hangisi olumsuz yönde etkiler?

 • Beyin göçü vermesi
 • Doğal kaynaklarının bulunması
 • Yeni teknoloji geliştirip kullanması
 • Enerji kaynaklarınca zengin olması
SORU 13

Suudi Arabistan’ın ekonomisinde en büyük pay aşağıdakilerin hangisine aittir?

 • Tarım
 • Hayvancılık
 • Sanayi
 • Petrol
SORU 14

• Dünyaca ünlü Amazon nehrinin büyük kısmı buradan geçip denize ulaşır.
• Kakao, şeker kamışı, soya fasulyesi, turunçgil ve büyükbaş hayvancılık yaygındır.
• Ekvatoral iklim etkilidir. Sao Paulo, Rio de Janeiro önemli kentleridir.
Yukarıda verilen bilgiler hangi ülkeye aittir?

 • Arjantin
 • Brezilya
 • Meksika
 • Hindistan
SORU 15

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi balık türlerinin ve sayısının korunması üzerinde etkili olur?

 • Tatlı su kaynaklarının sulama amaçlı tüketilmesi
 • Sanayi atıklarının deniz ve okyanuslara bırakılması
 • Balık üreme dönemlerinde av yasağının getirilmesi
 • Yüksek teknoloji kullanarak daha fazla balık tutulması
SORU 16

Kutup ayılarının yaşam alanını ve neslinin devamını tehdit eden en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Küresel ısınma
 • Göllerin kuruması
 • Toprakların kirlenmesi
 • Madencilik faaliyetleri
SORU 17

Yol yapımı, maden çıkarımı ve taş ocakları aşağıda verilen afetlerden hangisinin gerçekleşmesini kolaylaştırmaktadır?

 • Deprem
 • Tsunami
 • Volkanizma
 • Heyelan
SORU R
SORU 18

Çevre bilinci gelişmiş bir toplum ve ülkede aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 • Çöpler sınıflandırılarak toplanır.
 • Yenilenebilen kaynaklara önem verilir.
 • Ulaşımda toplu taşıma araçları tercih edilir.
 • Sulak alanlar kurutularak tarım alanına çevrilir.
SORU 19

Kaçkar Dağları ve Milli Parkı haritada numaralandırılarak verilen taralı alanların hangisinde yer almaktadır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 20

Sultan sazlığı hangi ilimizde yer almaktadır?

 • Kayseri
 • Ankara
 • Edirne
 • Mardin
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCDADBBCCAADBCADDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Coğrafya 4 Online Test 15

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Coğrafya 4 testimiz 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Seçmeli Coğrafya 4 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Coğrafya 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Seçmeli Coğrafya 4 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Coğrafya 4 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Coğrafya 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Coğrafya 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Coğrafya 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Coğrafya 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Coğrafya 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Coğrafya 4 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 temmuz 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Coğrafya 4 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Coğrafya 4 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Coğrafya 4 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Coğrafya 4 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Coğrafya 4 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Coğrafya 4 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 31 ağostos 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Coğrafya 4 2018 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Coğrafya 4 soruları toplamda 7 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Coğrafya 4 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Coğrafya 4 testinin başarı yüzdesi %69. Sınava katılan 7 öğrenci arasından sadece 5 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 20.82 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Coğrafya 4 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Coğrafya 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?