GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Dil ve Anlatım 5 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

1897 tarihinde İstanbul’da doğmuşum. İlkokulu “Yol Geçen” ve “Taş Mektep” mahalle mekteplerinde okudum. Ortaokul ve liseden sonra İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdim. İzmir ve İstanbul’da edebiyat ve felsefe öğretmenliği yaptım. 1927 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Genel Müfettişliğine atandım.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?

 • A) Biyografi
 • B) Deneme
 • C) Otobiyografi
 • D) Günlük
SORU 2

• Anlatmaya ve göstermeye bağlı olarak ikiye ayrılır.
• Olaylar kurmaca veya gerçektir.
• Kişi, zaman ve mekân gibi ögelere yer verilmez.
Bu cümleler olay çevresinde oluşan metinler açısından doğruyanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) Y - D - Y
 • B) D - D - Y
 • C) D - Y - D
 • D) Y - Y - D
SORU 3

Ölçü, işçilik, sabır gibi sanatın dış yapısına ait değerleri yalnız eskilerde görmek âdet olmuştur. Bunlar artık geçer akçe değilmiş gibi sanat heveslilerinden rağbet görmüyor. Hâlbuki yeni sanatın gerçek olanı yine bu değerlere dayanıyor, onları daha ileri götürüyor. Ölçüsüz sanat nasıl olabilir ki? Sanat insan kafasının ölçe biçe kurduğu bir düzendir.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnek olabilir?

 • A) Makale
 • B) Biyografi
 • C) Deneme
 • D) Anı
SORU 4

Türklerin 6. yüzyıldan itibaren yazılı bir dil kullandıkları kesindir. Göktürk Kitabeleri’ndeki edebî dil seviyesine birkaç yüzyıllık tecrübe olmadan ulaşılması mümkün değildir. Ayrıca 6-10. yüzyıllara ait olan Göktürk yazılı metinlerinin Moğolistan ve Sibirya’dan Doğu Avrupa ve Balkanlara kadar dağılmış olması; bu yazının kemer tokası, kap kacak gibi gündelik eşya üzerinde kullanılmış olması halk tabakalarına kadar yayıldığını gösterir.
Bu parçanında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • A) Türkçenin ilk yazılı metinleri 6. yüzyıl sonrasına aittir.
 • B) Göktürk Dönemi metinleri Uygurlar sayesinde geniş bir alana yayılmıştır.
 • C) Göktürklere ait yazı gündelik hayatın birçok alanında kullanılmıştır.
 • D) Göktürk Kitabeleri’nde yüzyıllarca kullanılmış bir dil vardır.
SORU 5

Arabamız su kaynatmasa durmayacaktık o sıcak yaz günü Balıkesir’de. Can sıkıntısı ve çaresizlik içinde tamirci ararken tanıştık Hüseyin amca ile. Yola çıkmadan önce arabaya bakım yaptırmış, hararet yaptığını söylemiştim ama sebebini bulamamışlardı. Hüseyin amca ise kalorifer peteğinin su kaçırdığından şüphelenmiş ve arabayı geçici olarak tamir etmeyi başarmıştı.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnek olabilir?

 • A) Hatıra
 • B) Makale
 • C) Fıkra
 • D) Eleştiri
SORU 6

Paris, 1 Mart 1939

Ziyacığım, İstanbul’dayken içime sıkıntı bastığı zaman sana koşardım, çünkü sen benim için vefakâr ve hâlden anlayan bir dosttun. Bana senin gibi bir dost verdiği için Allah’a şükrediyorum. Bu satırları seni çok özlediğim için yazıyorum. En kısa zamanda senden haber bekliyorum.
Bu parçanın aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • A) Resmî mektup
 • B) İş mektubu
 • C) Açık mektup
 • D) Özel mektup
SORU 7

Bir ses bilim uzmanı tarafından özel olarak tasarlanan müzik kayıt stüdyosu iki ana bölümden oluşur: müzisyenlerin müzik aletlerini çaldıkları, şarkı söyledikleri stüdyo ve kayıtla ilgili aygıtların bulunduğu kontrol odası. Her iki bölümün de duvarları, seslerin yansımasını önleyen özel bir malzemeyle kaplıdır. Bu sayede daha nitelikli ses kayıtları yapılabilir.
Bu parçanınnın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kanıtlayıcı
 • B) Açıklayıcı
 • C) Tartışmacı
 • D) Öyküleyici
SORU 8

Usulca gir kapıdan, zile basma.
Hiç telaşlanma ben daha dönmemişsem.
Suların kararmasını bekliyorumdur,
Tuğla harmanından gelen yanık havanın
Bahçedeki akşamsefalarına sinmesini.

Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • A) Coşku ve heyecanı dile getiren
 • B) Göstermeye dayalı
 • C) Anlatmaya dayalı
 • D) Kişisel hayatı konu alan
SORU 9

Kuşlarda göç, iki coğrafi bölge arasında düzenli olarak tekrarlanan nüfus hareketi olarak tanımlanabilir. Her yıl milyarlarca kuşun ilkbahar ve sonbaharın başlarında binlerce kilometrelik göçlerine başladıkları bilinmektedir. Hem Avrasya’dan hem Kuzey Amerika’dan toplam 400 türe ait 10 milyar kuşun, kışı Afrika ve Güney Amerika’da geçirdikleri tespit edilmiştir.
Bu parçanın aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • A) Deneme
 • B) Makale
 • C) Sohbet
 • D) Fıkra
SORU 10

• Bilgi vermek, okuyucuyu aydınlatmak için yazılır.
• Süslü, sanatlı bir anlatım tercih edilir.
• Dil göndergesel işlevde kullanılır.
Bu cümleler öğretici metinler açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) D - Y - D
 • B) D - D - Y
 • C) Y - Y - D
 • D) D - Y - Y
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlere örnektir?

 • A) Diller ihtiyaç duydukları sözcükleri türetirler veya ödünç alırlar. Artık gereksinim duyulmayan kavram ve nesneleri karşılayan sözcükler de kullanımdan düşer.
 • B) Dakikalar geçmiyordu, gece yarısı sayılırdı. “Ah, bu ne uzun gece!” diye düşündü. Havanın buz gibi etkisini iliklerinde duydu. Kızağın bir köşesine sığınarak ısınmaya çalıştı.
 • C) Her insan yakın tarih içinde yaşar. Değişen dünyası içinde değişmezler arar ve bir süreklilik çizgisine tutuna tutuna kendisini ve çevresini keşfeder.
 • D) Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar Unutuşun o tunç kapısını zorlar Ve, ruh atılan oklarla delik deşik
SORU 12

Sinekli Bakkal’da İlhami Efendi’nin ruh dünyası, yetişme tarzı, hayattan beklentileri, hırsları, nefretleri sadece iki paragrafla anlatılmıştır. Yazar, İlhami Efendi’nin mutlaka var olması gereken iyi ve zayıf noktalarına değinmez. Eğer bahsettiğimiz karakter bu yönleriyle çizilseydi verilmek istenen mesaj çok daha tesirli olurdu.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnek olabilir?

 • A) Eleştiri
 • B) Biyografi
 • C) Mektup
 • D) Sohbet
SORU 13

I. Mektup
II. Deneme
III. Sohbet
IV. Anı
Numaralanmış türlerden hangileri kişisel hayatı konu alan metinlerdendir?

 • A) I ve II
 • B) II ve III.
 • C) II ve IV.
 • D) III ve IV.
SORU 14

Ege’ye yolu düşen yerli ve yabancı her turist için Gökova’dan sonra karşılaşılan üç kilometrelik “yeşil tünel”in unutulmaz olduğu söylenir. Okaliptüs ağaçlarından oluşan bu yeşil alan gördüğümüz anda bizim de hafızamıza kazınmıştı. Muğla-Marmaris karayolunun 35’inci kilometresindeki bu güzellik aynı zamanda Türkiye’nin en başarılı yol ağaçlandırması olarak kabul ediliyor.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnek olabilir?

 • A) Günlük
 • B) Mektup
 • C) Deneme
 • D) Gezi yazısı
SORU 15

Yayımlanan bir raporda Türkiye kıyılarında uzun dönemli deniz seviyesi değişimleri ortaya konuldu. Bu raporda, yılda ortalama 7 milimetrelik deniz seviyesi artışı görüldüğüne işaret edildi.
Bu parçanınnın anlatım özellikleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • A) Nesnel-dolaylı
 • B) Öznel-dolaylı
 • C) Öznel-doğrudan
 • D) Nesnel-doğrudan
SORU 16

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi anı türünde eser vermemiştir?

 • A) Halit Ziya Uşaklıgil
 • B) Orhan Veli Kanık
 • C) Hüseyin Cahit Yalçın
 • D) Abdulhak Şinasi Hisar
SORU 17

Bir yazarın gazete ve dergilerde, herhangi bir konu hakkındaki kişisel duygu ve düşüncelerini okuyucuyla konuşur gibi samimi bir üslupla yazdığı yazılardır.
Bu cümlede sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Makale
 • B) Eleştiri
 • C) Biyografi
 • D) Sohbet
SORU 18

• Bir haberin yalanlanması
• Gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üzerinde kullanılan başlık
• Basın ve yayın organlarına haber toplayan kimse
Bu tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

 • A) Sansasyonel
 • B) Sürmanşet
 • C) Tekzip
 • D) Muhabir
SORU 19

I. Kişisel ve özneldir.
II. İslamiyet’ten önce ortaya çıkmıştır.
III. Dil çoğunlukla heyecana bağlı işlevde kullanılır.
IV. Düzenli bir şekilde yazılma zorunluluğu yoktur.
Bu bilgilerden hangileri günlük türüne ait değildir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve IV.
 • D) III ve IV.
SORU 20

Edebiyatımızın en önemli ve en ünlü seyahatnamesi XVII. yüzyılda yaşayan ___________’nin Seyahatname adlı eseridir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilmelidir?

 • A) Yirmisekiz Mehmet Çelebi
 • B) Ahmet Mithat Efendi
 • C) Ali Şir Nevai
 • D) Evliya Çelebi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBCBADBABABACDABDACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?