Seçmeli Dil ve Anlatım 6 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

(I) İnsanı konu alan röportajlarda herhangi bir alanda üne kavuşmuş insanlardan bahsedilir. (II) Okuyucunun dikkatini çekecek ve düşündürecek şekilde düzenlenir. (III) Bu röportajlar mülakat türü ile benzer özellikler taşır. (IV) Dilin şiirsel işlevi yoğun olarak kullanır.
Bu parçanındaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi röportaj yazarlarımızdan değildir?

 • Hikmet Feridun Es
 • Mustafa Baydar
 • Yaşar Kemal
 • Reşat Nuri Güntekin
Soru 3

− Siz de yazı hayatınıza hikâye ile başlayıp sonra romana geçen yazarlardan birisiniz. Niçin hikâyeden sonra roman?
− Aslında tam öyle değil. Ben hep roman yazmak istiyordum. Ortaokulda iken dört beş roman yazdım. Onlara roman denilebilir mi bilmiyorum ama roman yazdım. Bu tür kitaplar, bu taslaklar yayımlanmadı. Gazetelere götürdüm. O zamanlar daha tefrika geleneği sona ermemişti. Benim çok sevdiğim bir şeydir gazetede roman tefrikası. Yazık ki bugün artık yok…

Bir mülakattan alınmış bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Öyküleyici
 • Açıklayıcı
 • Betimleyici
 • Tartışmacı
Soru 4

Kutul Yaylası’nda masmavi gözlü yağız Dursun Ağa’nın eski günlerindeki heybetini çoktan yitirmiş iki odalı hanında konaklıyoruz. (İnsanlar birbirlerine “bey” yerine “ağa” diye hitap ediyor.) Elli yıldır sahibi olduğu hanın ve yaylaların geçmişini anlatıyor. Daha on beş yıl öncesine kadar karşıda iki katlı, kırk yataklı han varmış, hemen yanında da fırın. O zamanlar burada güreşler, panayırlar, boğa güreşleri, cirit oyunları yapılırmış.
Bir röportajdan alınmış bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Betimleyici
 • Öyküleyici
 • Tartışmacı
 • Kanıtlayıcı
Soru 5

Derinler Barajı yapılırken Ardanuçların bir kısmı arazileri kamulaştırıldığı, bir kısmı baraj çalışmalarından dolayı arazisi verimsizleştiği için göçmek zorunda kalmış. Köy şairleri, göç acısını şiire dökmüş. Anaçlı köyünden Ozan Gülnuri Yedek bakın ne demiş:
Köyümün sırrını söylemem yad’a Gençler hep kaçtılar kimse kalmadı. Babalar yaşlandı düştüler od’a Pazar kurdular da kimse kalmadı

Bir röportajdan alınmış bu parçada dil aşağıdaki işlevlerin hangisinde kullanılmıştır?

 • Heyecan bildirme
 • Kanalı kontrol
 • Şiirsel
 • Alıcıyı harekete geçirme
REKLAM
Soru 6

Ey Türk zabiti! Senin gözlerinin içinde, cenubun kızgın çölleri tutuşup duruyor. Senin gözlerinin içinde, Kafkas’ın buzlu dağları buruşup duruyor. Senin gözlerinin içinde, Malazgirt Ovaları, Pasinler Ovaları serilip duruyor, vatan senin için yaşıyor.
Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?

 • Söylev
 • Mülakat
 • Röportaj
 • Makale
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi röportaj yazarının özelliklerinden değildir?

 • Yazılarını fotoğraf ve belgelerle destekler.
 • Kendi görüş ve düşüncelerini ortaya koyar.
 • Yazısı için inceleme ve araştırma yapar.
 • Konuşma yapılan kişiyle konuşulanların dışına çıkmaz.
Soru 8

11. sınıf öğrencisi Ahmet, gerçekleştirdiği mülakatta şunlara dikkat etmiştir:
I. Mülakat yapacağı kişiden randevu almıştır.
II. Alınan cevaplara kendi görüşlerini eklemiştir.
III. Konuşulan konunun dışına çıkmıştır.
IV. Mülakata görüşülen kişiyi tanıtarak başlamıştır.
Bu mülakatta Ahmet, numaralanmış uygulamaların hangilerinde yanlışlık yapmıştır?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 9

Mehmet, Türkiye’de yeni çıkan romanlar hakkında ünlü bir eleştirmenle görüşme yapmak istemektedir.
Mehmet’in yapacağı bu görüşmenin türü aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Söylev
 • Mülakat
 • Gezi yazısı
 • Deneme
Soru 10

Bir iş adamı ticaret odasında söylev türünde bir konuşma yapmak isterse aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır?

 • İktisadi söylev
 • Akademik söylev
 • Askerî söylev
 • Dinsel söylev
Soru 11

29 Mayıs 1453 Salı sabahı gerçekleştirilen dünya tarihinin en büyük fethi ve bu fethin büyük fatihi hakkında bir şairimiz duygularını şöyle dile getiriyor:
Çekmesin asla keder; kadın, erkek, yetim, dul
Kalplerimiz çarptıkça Türk kalacak İstanbul!..
Değişmedikçe kanın değişmez Türk’ün huyu
Sen de şanlı Fatih! Haşra kadar rahat uyu!

Bir söylevden alınan bu parçada aşağıdaki dil işlevlerinden hangisinin kullanımı ağır basmaktadır?

 • Dil ötesi
 • Kanalı kontrol
 • Şiirsel
 • Alıcıyı harekete geçirme
Soru 12

Sözcüklerin temel ve yan anlamlarının yanı sıra bir de duygu değeri vardır ki kimi sözcüklerde bu bulunmayabilir ( ) Söz gelimi açı ( ) üçgen ( ) teğet gibi sözcüklerin duygusal değeri yoktur ( ) kimi sözcüklerde ise çeşitli tasarım ve duyguları içeren bir katman vardır.
Bu parçanında yay ayraç gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • ( , ) ( ! ) ( , ) ( ; )
 • ( . ) ( , ) ( , ) ( ; )
 • ( : ) ( , ) ( . ) ( , )
 • ( . ) ( . ) ( , ) ( ; )
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Çankaya’daki bir okulda da çalışmıştım.
 • Çatıda büyük bir yangın çıkmıştı.
 • Benim belediyede işim uzun sürecek.
 • Bende yemekleri yapmıştım o evi süpürürken.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ses daralması yoktur?

 • Barış umdum şu yılların kaçından, Kan döküldü bulutların saçından.
 • Gök maviyi gün ışığı içinden, Süzemedim, süzülmüyor Sultanım
 • Sana dert dökmeye yetmiyor bir gün Kâğıt bile mısralarda tedirgin
 • Vakit gece, kalem hasta, göz yorgun Yazamadım, yazılmıyor Sultanım.
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

 • Aşka özgü zakkum bahçelerinde Gene acılarla kalıyorum ben
 • Güneşte gölgeydim, gölgeyle bir ağaç, Mevsimler boyu şenliklerde soluksuz,
 • Yeni manzaralarla gelen yeni duygular Hani, eski kelimelerle olmasa.
 • Yüzünde resmedilmez sihrin ağırlığı Omuzlarında bilmem kaç bin yıllık bir vuslat.
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

 • Türkler, bağımsızlıklarına ve istiklallerine çok düşkündür.
 • Mutfaktan gümüş tepsi içinde cezveyi ve fincanları getirdi.
 • Sanki gördüğü, irdelediği konuları bize iletmek istiyor.
 • Öyle kimseler vardır ki karşısındakine insanlık dersi verirler.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi söylev kusurlarından değildir?

 • Gereksiz vurgu ve tonlamalar
 • Coşkulu konuşmalar
 • Anlaşılması güç ifadeler
 • Abartılı sözler
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi söylev türünün özelliklerinden değildir?

 • Bir düşünce benimsetilmeye çalışılır.
 • Dil, alıcıyı harekete geçirme ve heyecana bağlı işlevlerde kullanılabilir.
 • Türk edebiyatında II. Meşrutiyet’ten sonra görülmeye başlamıştır.
 • Soru-cevap yöntemiyle oluşturulur.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi söylev türünde eser vermemiştir?

 • Hamdullah Suphi Tanrıöver
 • Ömer Naci
 • Ömer Seyfettin
 • Rıza Tevfik Bölükbaşı
Soru 20

Neden aklımıza gelmiyor ki
Her sabah yeniden bakmak gökyüzüne?

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?

 • Türeme
 • Yumuşama
 • Benzeşme
 • Düşme
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDBACADCBACBDACABDCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler