Seçmeli Dil ve Anlatım 6 – Test 15 2018-3. Dönem

SORU 1

(I) İnsanı konu alan röportajlarda herhangi bir alanda üne kavuşmuş insanlardan bahsedilir. (II) Okuyucunun dikkatini çekecek ve düşündürecek şekilde düzenlenir. (III) Bu röportajlar mülakat türü ile benzer özellikler taşır. (IV) Dilin şiirsel işlevi yoğun olarak kullanır.
Bu parçanındaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi röportaj yazarlarımızdan değildir?

 • Hikmet Feridun Es
 • Mustafa Baydar
 • Yaşar Kemal
 • Reşat Nuri Güntekin
SORU 3

− Siz de yazı hayatınıza hikâye ile başlayıp sonra romana geçen yazarlardan birisiniz. Niçin hikâyeden sonra roman?
− Aslında tam öyle değil. Ben hep roman yazmak istiyordum. Ortaokulda iken dört beş roman yazdım. Onlara roman denilebilir mi bilmiyorum ama roman yazdım. Bu tür kitaplar, bu taslaklar yayımlanmadı. Gazetelere götürdüm. O zamanlar daha tefrika geleneği sona ermemişti. Benim çok sevdiğim bir şeydir gazetede roman tefrikası. Yazık ki bugün artık yok…

Bir mülakattan alınmış bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Öyküleyici
 • Açıklayıcı
 • Betimleyici
 • Tartışmacı
SORU 4

Kutul Yaylası’nda masmavi gözlü yağız Dursun Ağa’nın eski günlerindeki heybetini çoktan yitirmiş iki odalı hanında konaklıyoruz. (İnsanlar birbirlerine “bey” yerine “ağa” diye hitap ediyor.) Elli yıldır sahibi olduğu hanın ve yaylaların geçmişini anlatıyor. Daha on beş yıl öncesine kadar karşıda iki katlı, kırk yataklı han varmış, hemen yanında da fırın. O zamanlar burada güreşler, panayırlar, boğa güreşleri, cirit oyunları yapılırmış.
Bir röportajdan alınmış bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Betimleyici
 • Öyküleyici
 • Tartışmacı
 • Kanıtlayıcı
SORU 5

Derinler Barajı yapılırken Ardanuçların bir kısmı arazileri kamulaştırıldığı, bir kısmı baraj çalışmalarından dolayı arazisi verimsizleştiği için göçmek zorunda kalmış. Köy şairleri, göç acısını şiire dökmüş. Anaçlı köyünden Ozan Gülnuri Yedek bakın ne demiş:
Köyümün sırrını söylemem yad’a Gençler hep kaçtılar kimse kalmadı. Babalar yaşlandı düştüler od’a Pazar kurdular da kimse kalmadı

Bir röportajdan alınmış bu parçada dil aşağıdaki işlevlerin hangisinde kullanılmıştır?

 • Heyecan bildirme
 • Kanalı kontrol
 • Şiirsel
 • Alıcıyı harekete geçirme
SORU R
SORU 6

Ey Türk zabiti! Senin gözlerinin içinde, cenubun kızgın çölleri tutuşup duruyor. Senin gözlerinin içinde, Kafkas’ın buzlu dağları buruşup duruyor. Senin gözlerinin içinde, Malazgirt Ovaları, Pasinler Ovaları serilip duruyor, vatan senin için yaşıyor.
Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?

 • Söylev
 • Mülakat
 • Röportaj
 • Makale
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi röportaj yazarının özelliklerinden değildir?

 • Yazılarını fotoğraf ve belgelerle destekler.
 • Kendi görüş ve düşüncelerini ortaya koyar.
 • Yazısı için inceleme ve araştırma yapar.
 • Konuşma yapılan kişiyle konuşulanların dışına çıkmaz.
SORU 8

11. sınıf öğrencisi Ahmet, gerçekleştirdiği mülakatta şunlara dikkat etmiştir:
I. Mülakat yapacağı kişiden randevu almıştır.
II. Alınan cevaplara kendi görüşlerini eklemiştir.
III. Konuşulan konunun dışına çıkmıştır.
IV. Mülakata görüşülen kişiyi tanıtarak başlamıştır.
Bu mülakatta Ahmet, numaralanmış uygulamaların hangilerinde yanlışlık yapmıştır?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
SORU 9

Mehmet, Türkiye’de yeni çıkan romanlar hakkında ünlü bir eleştirmenle görüşme yapmak istemektedir.
Mehmet’in yapacağı bu görüşmenin türü aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Söylev
 • Mülakat
 • Gezi yazısı
 • Deneme
SORU 10

Bir iş adamı ticaret odasında söylev türünde bir konuşma yapmak isterse aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır?

 • İktisadi söylev
 • Akademik söylev
 • Askerî söylev
 • Dinsel söylev
SORU 11

29 Mayıs 1453 Salı sabahı gerçekleştirilen dünya tarihinin en büyük fethi ve bu fethin büyük fatihi hakkında bir şairimiz duygularını şöyle dile getiriyor:
Çekmesin asla keder; kadın, erkek, yetim, dul
Kalplerimiz çarptıkça Türk kalacak İstanbul!..
Değişmedikçe kanın değişmez Türk’ün huyu
Sen de şanlı Fatih! Haşra kadar rahat uyu!

Bir söylevden alınan bu parçada aşağıdaki dil işlevlerinden hangisinin kullanımı ağır basmaktadır?

 • Dil ötesi
 • Kanalı kontrol
 • Şiirsel
 • Alıcıyı harekete geçirme
SORU 12

Sözcüklerin temel ve yan anlamlarının yanı sıra bir de duygu değeri vardır ki kimi sözcüklerde bu bulunmayabilir ( ) Söz gelimi açı ( ) üçgen ( ) teğet gibi sözcüklerin duygusal değeri yoktur ( ) kimi sözcüklerde ise çeşitli tasarım ve duyguları içeren bir katman vardır.
Bu parçanında yay ayraç gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • ( , ) ( ! ) ( , ) ( ; )
 • ( . ) ( , ) ( , ) ( ; )
 • ( : ) ( , ) ( . ) ( , )
 • ( . ) ( . ) ( , ) ( ; )
SORU 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Çankaya’daki bir okulda da çalışmıştım.
 • Çatıda büyük bir yangın çıkmıştı.
 • Benim belediyede işim uzun sürecek.
 • Bende yemekleri yapmıştım o evi süpürürken.
SORU 14

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ses daralması yoktur?

 • Barış umdum şu yılların kaçından, Kan döküldü bulutların saçından.
 • Gök maviyi gün ışığı içinden, Süzemedim, süzülmüyor Sultanım
 • Sana dert dökmeye yetmiyor bir gün Kâğıt bile mısralarda tedirgin
 • Vakit gece, kalem hasta, göz yorgun Yazamadım, yazılmıyor Sultanım.
SORU 15

Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

 • Aşka özgü zakkum bahçelerinde Gene acılarla kalıyorum ben
 • Güneşte gölgeydim, gölgeyle bir ağaç, Mevsimler boyu şenliklerde soluksuz,
 • Yeni manzaralarla gelen yeni duygular Hani, eski kelimelerle olmasa.
 • Yüzünde resmedilmez sihrin ağırlığı Omuzlarında bilmem kaç bin yıllık bir vuslat.
SORU 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

 • Türkler, bağımsızlıklarına ve istiklallerine çok düşkündür.
 • Mutfaktan gümüş tepsi içinde cezveyi ve fincanları getirdi.
 • Sanki gördüğü, irdelediği konuları bize iletmek istiyor.
 • Öyle kimseler vardır ki karşısındakine insanlık dersi verirler.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi söylev kusurlarından değildir?

 • Gereksiz vurgu ve tonlamalar
 • Coşkulu konuşmalar
 • Anlaşılması güç ifadeler
 • Abartılı sözler
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi söylev türünün özelliklerinden değildir?

 • Bir düşünce benimsetilmeye çalışılır.
 • Dil, alıcıyı harekete geçirme ve heyecana bağlı işlevlerde kullanılabilir.
 • Türk edebiyatında II. Meşrutiyet’ten sonra görülmeye başlamıştır.
 • Soru-cevap yöntemiyle oluşturulur.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi söylev türünde eser vermemiştir?

 • Hamdullah Suphi Tanrıöver
 • Ömer Naci
 • Ömer Seyfettin
 • Rıza Tevfik Bölükbaşı
SORU 20

Neden aklımıza gelmiyor ki
Her sabah yeniden bakmak gökyüzüne?

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?

 • Türeme
 • Yumuşama
 • Benzeşme
 • Düşme
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DDBACADCBACBDACABDCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Dil ve Anlatım 6 Online Test 15

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Dil ve Anlatım 6 testimiz 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Seçmeli Dil ve Anlatım 6 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Dil ve Anlatım 6 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Seçmeli Dil ve Anlatım 6 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Dil ve Anlatım 6 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Dil ve Anlatım 6 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Dil ve Anlatım 6 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Dil ve Anlatım 6 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Dil ve Anlatım 6 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Dil ve Anlatım 6 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Dil ve Anlatım 6 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 temmuz 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Dil ve Anlatım 6 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Dil ve Anlatım 6 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Dil ve Anlatım 6 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Dil ve Anlatım 6 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Dil ve Anlatım 6 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Dil ve Anlatım 6 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 01 eylül 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Dil ve Anlatım 6 2018 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Dil ve Anlatım 6 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Dil ve Anlatım 6 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Dil ve Anlatım 6 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Dil ve Anlatım 6 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Dil ve Anlatım 6 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler