Seçmeli Dil ve Anlatım 7 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerden biri değildir?

 • Fabl
 • Masal
 • Tiyatro
 • Roman
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlere ait bir özelliktir?

 • Okur kendi hayal gücüyle boşlukları tamamlar.
 • Yan anlam bakımından zengin metinlerdir.
 • Her okuyan tarafından farklı yorumlanır.
 • Gerçekler dile getirilir, kurgu değildir.
Soru 3

Tilkinin biri,
Öylesine aç kaldığı bir sırada, Yüksek çardaktaki bir asmada üzümler görmüş, kabukları kıpkızıl;
Bal gibi olgun, besbelli.
Yemesine yiyecek, hem de nasıl! Ama yetişemeyince ne yapsın tilki:
-Bunlar daha yemyeşil, demiş.
Bu parçanın aşağıdaki türlerden hangisinden alınmış olabilir?

 • Fabl
 • Deneme
 • Roman
 • Biyografi
Soru 4

Doğu edebiyatında fabl türünde önemli eserlerden biridir. Şeyh Sadi tarafından 13. yüzyılda kaleme alınmıştır. Yöneticilerin tutum ve davranışlarından sohbetin kurallarına kadar türlü konuları kapsayan bu eserdeki hikâyeler sözlü ve yazılı olarak kuşaktan kuşağa aktarıldığı gibi birçok Doğu ve Batı dillerine de çevrilmiştir.
Bu parçanında sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Debşelem
 • Gülistan
 • Pançatantra
 • İşler ve Günler
Soru 5

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, anam benim beşiğimi tıngır mıngır sallar iken, uzak ülkelerin birinde güzel bir kız yaşarmış.
Bu parçanın masalın hangi bölümünden alınmıştır?

 • Çözüm
 • Düğüm
 • Döşeme
 • Öğüt
REKLAM
Soru 6

Kapıdan çıktı ama köşküne gitmedi, doğru ihtiyarın hanına geldi. Feseli padişahının kızını oradan aldı, köşküne götürdü. Cariyelerinin içine getirdi. Erkek elbiselerinden çıkarttı bunu. Ziynetli kız elbiseleri giydirdi. Koca bir padişah kızı yok değil ya! Süsletti, püsletti, ellerini kınalattı, gözlerini sürmeledi, hazırladı.
Bu parçanında aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir?

 • Yer
 • Kişi
 • Olay
 • Zaman
Soru 7

Aşağıdaki hikâyelerden hangisi Arap kaynaklıdır?

 • Gazavat-ı Ali
 • Kerem ile Aslı
 • Dede Korkut
 • Arzu ile Kamber
Soru 8

Aşağıdaki parçaların hangisinde farklı bir bakış açısı kullanılmıştır?

 • Maymuna ilk defa hiddetlendim. Odama girince onun masamın altına girmiş, memnun bir nazarla bana baktığını gördüm.
 • Bol bir harcırah… Dört yüz elli kuruş maaş… Bunlar iyi! Fakat beş sene vardı ki İstanbul’dan dışarı çıkmamıştım. Doğma büyüme vatanımmış gibi ısınmıştım.
 • Genç çocuk, kendini bildiği andan itibaren, Saatçi Nuri Efendi’de çıraklığa başlar. Nuri Efendi, bir zamane filozofu, saatlerin dilinden anlayan bir uzmandır.
 • Birdenbire önümde bir adamla bir kadın gördüm. Kalpazankaya yolunu sordular. Üstündesiniz dedim. İki adımda benden uzaklaştılar.
Soru 9

Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk öykü örneklerini “Küçük Şeyler” adlı eseriyle _________ adlı yazarımız vermiştir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Samipaşazâde Sezai
 • Ömer Seyfettin
 • Ahmet Mithat Efendi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi olay öyküsüne örnektir?

 • İlkbahar bir bayram, bir uyanış, bir mucize, ilkbahar şu, ilkbahar bu… Kuş, papatya gelincik… Klasik ilkbaharların içinde hepsi hatta sülüğün bile bir yeri vardır.
 • Ağustos gecesinin yıldızlarını dakikada bir kaydıran gök, fısıldayan ağaçlar… Balıkçının çektiği küreğin sudan çıktıktan sonra düşürdüğü damlaların sesi… Neredeler ağustos böcekleri?
 • Topal martı ile balıkçının konuştukları bile işitilmemişse de görülmüştür. Önce martının laf attığına kalıbımı basarım. “Ne dediğini söyle” deseler söyleyemem ama balıkçının martıya laf atmasının imkânı yoktur.
 • Kahvenin kapısı aralanarak içeri sekiz, on yaşlarında bir kız başı uzandı. Kıvırcık saçları ıslak bir pösteki gibi ensesine yapışmıştı. Gözleriyle etrafı süzdükten sonra Hamdi’ye bir şeyler söyledi.
Soru 11

Dış âlemdeki olaylardan çok kahramanların psikolojilerini, iç dünyalarını, kişilerin toplumla ilişkilerini ele alan romanlardır. Türk edebiyatında bu türün ilk örneğini “Eylül” adlı romanıyla Mehmet Rauf vermiştir.
Bu parçanında sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarihî
 • Sosyal
 • Macera
 • Psikolojik
Soru 12

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Halit Ziya Uşaklıgil − Aşk-ı Memnu
 • Refik Halit Karay − Araba Sevdası
 • Halide EdipAdıvar − Ateşten Gömlek
 • Reşat Nuri Güntekin − Çalıkuşu
Soru 13

• Dramatik bir eserde kişilerin karşılıklı konuşmasıdır.
• Tiyatro eserinde bir kişinin tek başına konuşmasıdır.
• Dekora yardımcı küçük eşyalardır.
Bu tanımlar aşağıdaki terimlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

 • Tuluat
 • Aksesuar
 • Monolog
 • Diyalog
REKLAM
Soru 14

Sevdiğim çiçek adları gibi
Sevdiğim sokak adları gibi
Bütün sevdiklerimin adları gibi
Adınız geliyor aklıma

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Kelime hâlinde redif vardır.
 • Kahramanlık temasını işlemiştir.
 • Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.
Soru 15

Komedya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kişiler çoğunlukla halktan insanlardır.
 • Acı veren olaylar seyircinin önünde gösterilir.
 • Yüksek ve soylu bir üslup kaygısı güdülmez.
 • Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.
Soru 16

İlk modern Türk tiyatrosu olan Şair Evlenmesi aşağıdaki edebî dönemlerin hangisine aittir?

 • Tanzimat
 • Cumhuriyet
 • Servetifünun
 • Millî Edebiyat
Soru 17

“Gözlerimin yaşı deryaya akar/Hicran ateşleri bağrımı yakar” dizelerinde bir duygu olduğundan büyük gösterilmiştir.
Bu cümlede sözü edilen edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teşbih
 • İstiare
 • Tenasüp
 • Mübalağa
Soru 18

I. Arap ve Fars edebiyatının izleri görülür.
II. Sade ve anlaşılır bir dille yazılır.
III. Mesnevi, kaside gibi nazım şekilleri kullanılır.
Divan şiiriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 19

Fransa’da 17. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu akımda amaç, ideal güzellik duygusunu yaratmak, herkes için geçerli değer ölçüleri oluşturmaktır. M. De Fayette’nin “Princesse de Cleves” adlı romanı, bu roman türünün önemli bir örneğidir.
Bu parçanında sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Romantik
 • Klasik
 • Realist
 • Natüralist
Soru 20

Her zaman ve her yerde raslanabilen insan kusurlarını sahnede belli tiplerle gülünç gösteren komedyalardır. Moliere’in “Cimri” adlı eseri bu türün en bilinen örneklerindendir.
Bu parçanında sözü edilen komedya türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karakter
 • Töre
 • Entrika
 • Yergi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDABCDACBDDBACDADCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler