Seçmeli Dil ve Anlatım 7 – Test 15 2018-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerden biri değildir?

 • Fabl
 • Masal
 • Tiyatro
 • Roman
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlere ait bir özelliktir?

 • Okur kendi hayal gücüyle boşlukları tamamlar.
 • Yan anlam bakımından zengin metinlerdir.
 • Her okuyan tarafından farklı yorumlanır.
 • Gerçekler dile getirilir, kurgu değildir.
SORU 3

Tilkinin biri,
Öylesine aç kaldığı bir sırada, Yüksek çardaktaki bir asmada üzümler görmüş, kabukları kıpkızıl;
Bal gibi olgun, besbelli.
Yemesine yiyecek, hem de nasıl! Ama yetişemeyince ne yapsın tilki:
-Bunlar daha yemyeşil, demiş.
Bu parçanın aşağıdaki türlerden hangisinden alınmış olabilir?

 • Fabl
 • Deneme
 • Roman
 • Biyografi
SORU 4

Doğu edebiyatında fabl türünde önemli eserlerden biridir. Şeyh Sadi tarafından 13. yüzyılda kaleme alınmıştır. Yöneticilerin tutum ve davranışlarından sohbetin kurallarına kadar türlü konuları kapsayan bu eserdeki hikâyeler sözlü ve yazılı olarak kuşaktan kuşağa aktarıldığı gibi birçok Doğu ve Batı dillerine de çevrilmiştir.
Bu parçanında sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Debşelem
 • Gülistan
 • Pançatantra
 • İşler ve Günler
SORU 5

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, anam benim beşiğimi tıngır mıngır sallar iken, uzak ülkelerin birinde güzel bir kız yaşarmış.
Bu parçanın masalın hangi bölümünden alınmıştır?

 • Çözüm
 • Düğüm
 • Döşeme
 • Öğüt
SORU R
SORU 6

Kapıdan çıktı ama köşküne gitmedi, doğru ihtiyarın hanına geldi. Feseli padişahının kızını oradan aldı, köşküne götürdü. Cariyelerinin içine getirdi. Erkek elbiselerinden çıkarttı bunu. Ziynetli kız elbiseleri giydirdi. Koca bir padişah kızı yok değil ya! Süsletti, püsletti, ellerini kınalattı, gözlerini sürmeledi, hazırladı.
Bu parçanında aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir?

 • Yer
 • Kişi
 • Olay
 • Zaman
SORU 7

Aşağıdaki hikâyelerden hangisi Arap kaynaklıdır?

 • Gazavat-ı Ali
 • Kerem ile Aslı
 • Dede Korkut
 • Arzu ile Kamber
SORU 8

Aşağıdaki parçaların hangisinde farklı bir bakış açısı kullanılmıştır?

 • Maymuna ilk defa hiddetlendim. Odama girince onun masamın altına girmiş, memnun bir nazarla bana baktığını gördüm.
 • Bol bir harcırah… Dört yüz elli kuruş maaş… Bunlar iyi! Fakat beş sene vardı ki İstanbul’dan dışarı çıkmamıştım. Doğma büyüme vatanımmış gibi ısınmıştım.
 • Genç çocuk, kendini bildiği andan itibaren, Saatçi Nuri Efendi’de çıraklığa başlar. Nuri Efendi, bir zamane filozofu, saatlerin dilinden anlayan bir uzmandır.
 • Birdenbire önümde bir adamla bir kadın gördüm. Kalpazankaya yolunu sordular. Üstündesiniz dedim. İki adımda benden uzaklaştılar.
SORU 9

Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk öykü örneklerini “Küçük Şeyler” adlı eseriyle _________ adlı yazarımız vermiştir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Samipaşazâde Sezai
 • Ömer Seyfettin
 • Ahmet Mithat Efendi
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi olay öyküsüne örnektir?

 • İlkbahar bir bayram, bir uyanış, bir mucize, ilkbahar şu, ilkbahar bu… Kuş, papatya gelincik… Klasik ilkbaharların içinde hepsi hatta sülüğün bile bir yeri vardır.
 • Ağustos gecesinin yıldızlarını dakikada bir kaydıran gök, fısıldayan ağaçlar… Balıkçının çektiği küreğin sudan çıktıktan sonra düşürdüğü damlaların sesi… Neredeler ağustos böcekleri?
 • Topal martı ile balıkçının konuştukları bile işitilmemişse de görülmüştür. Önce martının laf attığına kalıbımı basarım. “Ne dediğini söyle” deseler söyleyemem ama balıkçının martıya laf atmasının imkânı yoktur.
 • Kahvenin kapısı aralanarak içeri sekiz, on yaşlarında bir kız başı uzandı. Kıvırcık saçları ıslak bir pösteki gibi ensesine yapışmıştı. Gözleriyle etrafı süzdükten sonra Hamdi’ye bir şeyler söyledi.
SORU 11

Dış âlemdeki olaylardan çok kahramanların psikolojilerini, iç dünyalarını, kişilerin toplumla ilişkilerini ele alan romanlardır. Türk edebiyatında bu türün ilk örneğini “Eylül” adlı romanıyla Mehmet Rauf vermiştir.
Bu parçanında sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarihî
 • Sosyal
 • Macera
 • Psikolojik
SORU 12

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Halit Ziya Uşaklıgil − Aşk-ı Memnu
 • Refik Halit Karay − Araba Sevdası
 • Halide EdipAdıvar − Ateşten Gömlek
 • Reşat Nuri Güntekin − Çalıkuşu
SORU 13

• Dramatik bir eserde kişilerin karşılıklı konuşmasıdır.
• Tiyatro eserinde bir kişinin tek başına konuşmasıdır.
• Dekora yardımcı küçük eşyalardır.
Bu tanımlar aşağıdaki terimlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

 • Tuluat
 • Aksesuar
 • Monolog
 • Diyalog
SORU 14

Sevdiğim çiçek adları gibi
Sevdiğim sokak adları gibi
Bütün sevdiklerimin adları gibi
Adınız geliyor aklıma

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Kelime hâlinde redif vardır.
 • Kahramanlık temasını işlemiştir.
 • Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.
SORU 15

Komedya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kişiler çoğunlukla halktan insanlardır.
 • Acı veren olaylar seyircinin önünde gösterilir.
 • Yüksek ve soylu bir üslup kaygısı güdülmez.
 • Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.
SORU 16

İlk modern Türk tiyatrosu olan Şair Evlenmesi aşağıdaki edebî dönemlerin hangisine aittir?

 • Tanzimat
 • Cumhuriyet
 • Servetifünun
 • Millî Edebiyat
SORU 17

“Gözlerimin yaşı deryaya akar/Hicran ateşleri bağrımı yakar” dizelerinde bir duygu olduğundan büyük gösterilmiştir.
Bu cümlede sözü edilen edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teşbih
 • İstiare
 • Tenasüp
 • Mübalağa
SORU R
SORU 18

I. Arap ve Fars edebiyatının izleri görülür.
II. Sade ve anlaşılır bir dille yazılır.
III. Mesnevi, kaside gibi nazım şekilleri kullanılır.
Divan şiiriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
SORU 19

Fransa’da 17. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu akımda amaç, ideal güzellik duygusunu yaratmak, herkes için geçerli değer ölçüleri oluşturmaktır. M. De Fayette’nin “Princesse de Cleves” adlı romanı, bu roman türünün önemli bir örneğidir.
Bu parçanında sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Romantik
 • Klasik
 • Realist
 • Natüralist
SORU 20

Her zaman ve her yerde raslanabilen insan kusurlarını sahnede belli tiplerle gülünç gösteren komedyalardır. Moliere’in “Cimri” adlı eseri bu türün en bilinen örneklerindendir.
Bu parçanında sözü edilen komedya türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karakter
 • Töre
 • Entrika
 • Yergi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDABCDACBDDBACDADCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Dil ve Anlatım 7 Online Test 15

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Dil ve Anlatım 7 testimiz 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Seçmeli Dil ve Anlatım 7 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Dil ve Anlatım 7 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Seçmeli Dil ve Anlatım 7 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Dil ve Anlatım 7 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Dil ve Anlatım 7 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Dil ve Anlatım 7 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Dil ve Anlatım 7 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Dil ve Anlatım 7 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Dil ve Anlatım 7 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Dil ve Anlatım 7 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 temmuz 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Dil ve Anlatım 7 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Dil ve Anlatım 7 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Dil ve Anlatım 7 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Dil ve Anlatım 7 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Dil ve Anlatım 7 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Dil ve Anlatım 7 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 30 ağostos 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Dil ve Anlatım 7 2018 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Dil ve Anlatım 7 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Dil ve Anlatım 7 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Dil ve Anlatım 7 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Dil ve Anlatım 7 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Dil ve Anlatım 7 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler