Seçmeli Dil ve Anlatım 8 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sempozyum bildirilerinde aranan özelliklerden değildir?

 • Bilinen bir konuya yenilik getirme
 • Kapalı ve sanatlı bir dil kullanma
 • Değişik düşüncelerle yeni tezler ortaya koyma
 • Ortaya konulan tezi bilimsel delillerle kanıtlama
Soru 2

Tarihte öyle insanlar vardır ki bunlar bir ülkenin, bir toplumun yazgısını değiştirmek için doğmuş gibidir. Bu insanlardan biri de Mustafa Necati’dir. Onu niçin burada anıyoruz? Bu soruları yanıtlamak için onun hayatına bakmak gerekir.
Bu parçanın sempozyumun hangi bölümünden alınmış olabilir?

 • Giriş
 • Deney
 • Bulgular
 • Sonu
Soru 3

I. Tartışmacıların beden dilini doğru kullanıp kullanmadıkları
II. Konuşmacıların bildiği terim sayısı
III. Konuşmacıların konuyu açma, örnekleme, toparlama yetenekleri
Bir münazarada hakem kurulu numaralanmış ölçütlerden hangilerini kullanır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
Soru 4

• Bir konu dinleyiciler önünde söyleşi havasında tartışılır.
• Konuşmacı sayısı altıyı geçmez.
• Konuya hâkim olan bir başkan tarafından yönetilir.
Özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Münazara
 • Konferans
 • Sempozyum
 • Açık oturum
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi konferans esnasında konferans veren kişinin dikkat etmesi gerekenlerden biridir?

 • Konferansı en az iki saat olacak şekilde ayarlamalıdır.
 • Dinleyicilerin dikkati dağılacağından el, kol hareketlerine hiç yer vermemelidir.
 • Günlük dilde kullanılan argo sözlerle dinleyicilerin ilgisini çekmelidir.
 • Ses tonunu konuya göre ayarlamalıdır.
REKLAM
Soru 6

Hasan münazara esnasında dinleyicilerin dikkatini çekmek için onlara sorular yöneltmiştir.
Buna göre Hasan dili hangi işlevde kullanmıştır?

 • Dil ötesi
 • Göndergesel
 • Kanalı kontrol
 • Heyecan bildirme
Soru 7

“Sosyal medya yararlı mıdır, zararlı mıdır?” konusunun aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisi için en uygun olduğu söylenebilir?

 • Sempozyum
 • Konferans
 • Münazara
 • Açık oturum
Soru 8

Portreler bir kimseyi karakteristik özellikleri ile okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan edebî yazılardır. Kişinin sadece dış görünüşünün anlatıldığı portreye fiziksel portre, iç dünyasının anlatıldığı portreye ise ruhsal portre denir.
Bir konferans metninden alınan bu parçada kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Açıklayıcı
 • Tartışmacı
 • Öyküleyici
 • Kanıtlayıcı
Soru 9

Şimdi bu son yıllarda şöyle bir durum ortaya çıktı: Her şey “İkinci Yeni” için! Ama bu, kaçıncı yeni? Ben, “İkinci Yeni” derken servetifünun sanatçılarını tanıyorum, bizim kuşağı değil. Bizim kuşaktan sonraki yenileri değil.
Bir açık oturumdan alınan bu parçada kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öyküleyici
 • Tartışmacı
 • Betimleyici
 • Düşsel
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir tartışmada dinleyicilerin uyması gereken kurallardan değildir?

 • Konuşmacıyı dikkatle dinlemelidir.
 • Konuşma esnasında notlar almalıdır.
 • Gereken noktalarda sorular sormalıdır.
 • Tarafını belli ederek değerlendirmelerde bulunmalıdır.
Soru 11

Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik listeye ________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Bibliyografya
 • Kaynakça
 • İndeks
 • Dipnot
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılar için yapılacak ön hazırlık çalışmalarından değildir?

 • Konu ile ilgili kaynakların tespiti
 • Varılan sonucun raporlaştırılması
 • Kaynakların incelenip fişlenmesi
 • Kaynakların önem sırasına göre düzenlenmesi
Soru 13

Bilimsel yazılarda dilin aşağıdaki işlevlerinden en çok hangisi kullanılır?

 • Alıcıyı harekete geçirme
 • Heyecan bildirme
 • Kanalı kontrol
 • Göndergesel
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki isimlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi makale yazarlarımızdan değildir?

 • Namık Kemal
 • Falih Rıfkı Atay
 • Hüseyin Cahit Yalçın
 • Ahmet Emin Yalman
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların giriş bölümünde dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

 • Ana bulgular dile getirilmelidir.
 • Çalışmanın gerekliliği ortaya konulmalıdır.
 • Kaynaklar ayrıntılı bir şekilde sıralanmalıdır.
 • İzlenen yöntem ve bu yöntemin seçilme sebebi belirtilmelidir.
Soru 16

Bir konuyu, bir olayı, bir eseri ele alıp çeşitli özelliklerini ayrıntılarıyla inceleyen ve onunla ilgili birtakım sonuçlara ulaşan veya bir iddiayı, bir görüşü belge ve kanıtlarla savunan yazılardır.
Bu cümlede sözü edilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Makale
 • Deneme
 • Söyleşi
 • Fıkra
Soru 17

“İfadenin hiçbir engele uğramadan akıp gitmesi” aşağıdaki anlatım ilkelerinden hangisine ait bir özelliktir?

 • Özlülük
 • Duruluk
 • Akıcılık
 • Yalınlık
Soru 18

Denizlerde yaşayan canlılar, özellikle de belli indikatör türler küresel ısınma konusunda belirteç görevi görür. Su sıcaklığı en belirleyici faktörlerin başında gelir çünkü balık türlerinin üremesi ve ideal yaşam alanı için önemlidir. Balıklar “larva” ve “juvenil” denilen ergin öncesi safhalarında su sıcaklığının değişmesine karşı oldukça duyarlıdır.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

 • Fıkra
 • Makale
 • Mektup
 • Sohbet
Soru 19

Makalelerde aşağıdakilerden hangisine yer verilmez?

 • Bilimsel anlatım
 • Senli benli konuşmalar
 • Düşünceyi geliştirme yolları
 • Terimler ve teknik deyimler
Soru 20

Bu tür makaleler daha önce yayımlanmış yazıları ve eserleri değerlendirmek, eleştirmek amacıyla yazılırlar. Sınırlandırılmış bir konu üzerine hazırlanırlar. O konu ile ilgili araştırma yapmak isteyenlerin başvuru kaynaklarındandır.
Bu parçanında sözü edilen makale türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilimsel makaleler
 • Konferans raporları
 • Toplantı özetleri
 • Tarama ve değerlendirme makaleleri
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
AADDDCCABDCBDACACBBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler